Bij de herinrichting van het havengebied stond de verkeersveiligheid voor de voetganger hoog in het vaandel. De centrumzijde heeft nu een brede wandelstrook met groene ziteilanden.

Met de herinrichting is sterk ingezet op het realiseren van nieuwe en toekomstbestendige bomen en structuren. Ondanks de ingrijpende boven- en ondergrondse werkzaamheden, is het gelukt twee van de oudere Iepenbomen in te passen in het ontwerp.

Wij maakten een sfeerimpressie op basis van het voorlopig ontwerp. Hierin is goed te zien dat de bomenrij een groene overgang markeert tussen het auto- en voetgangersgebied.

De gemeente Lisse wilde het havengebied herinrichten naar een hoogwaardig plein, met ruimte voor parkeren en om activiteiten en evenementen te organiseren. Ingenieursbureau Rodewijk heeft zich hier met veel plezier voor ingezet.

De start
De uitdaging van deze opdracht was de aangrenzende projectontwikkeling, intensief parkeergebruik, vele entrees en de doorgaande route. Daarnaast was er een rioleringsplan in ontwikkeling en diende er een nieuwe R-Net halte ingepast te worden nabij het Havengebied. Doordat wij de partij achter de startnotitie voor de herinrichting zijn geweest, was het niet meer dan vertrouwd om door te pakken met de visievorming en het opstellen van een schetsontwerp. Het schetsontwerp is doorvertaald naar een voorlopig ontwerp met bijbehorende detailuitwerkingen, profielen, visualisaties en een kostenraming.

Vijf belangrijke thema’s
Uit de gebiedsanalyse en na een eerste participatiebijeenkomst kwamen er vijf belangrijke thema’s naar voren, die een grote rol speelden bij de wensen en behoeften ten aanzien van de nieuwe planorganisatie in het Havengebied en ook in de materialisatie van het ontwerp. Zo kwam expliciet naar voren dat de huidige situatie tekortschoot aan een (groene) sfeer en uitstraling, een aantrekkelijke verblijfsomgeving en verkeersveiligheid voor de voetganger.

Bestekvoorbereiding
De bestekvoorbereiding kende vele uitdagingen. Zo werd veel geschoven met de prominente bomenrijen in het ontwerp. Vanwege aanwezige ondergrondse infrastructuur bleek het moeilijk om de bomenrijen in een rechte lijn en op eenzelfde onderlinge afstand te kunnen plaatsen. Uiteindelijk zijn alle onderdelen in het ontwerp zo geplaatst dat de boomstructuur, parkeervakken, rijbanen, voetgangersgebieden en verlichting in de juiste balans, optimaal tot hun recht kwamen.

De uitvoering
De uitvoering van de herinrichting werd grote fases uitgevoerd, zodat de riolering en het straatwerk zoveel mogelijk doorlopend werden aangebracht en de overlast minimaal was. Het parkeerterrein met enkele marktkramen werd met name ingericht op voetgangers en fietsers en kreeg een aantrekkelijke groene inrichting. De riolering werd vervangen, we creëerden 33 extra parkeerplaatsen en er kwam een R-Net centrumhalte om Lisse aan te sluiten op het snelle OV-netwerk.

Feestelijke opening
Het havengebied werd feestelijk geopend. Samen met leerlingen van basisschool de Akker werden een fotopaneel van de oude Haven richting de Grachtweg en een gerestaureerde grenspaal onthuld. Na afloop werden alle aanwezigen getrakteerd op een heerlijk ijsje. Een feestelijke afsluiting van deze geslaagde opdracht!