Noordwijk

De nieuwe weg wordt aangelegd met gebakken klinkers en zal dus ook in de toekomst de mooie kleur behouden. Een flinke bui? Geen probleem. Regenwater vindt makkelijk zijn weg de berm in zonder kolken. Deze berm wordt straks gesierd door landschappelijke beplanting en een kruidenvegetatie.

Aannemer De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. heeft de oeverbescherming al aangelegd. En een deel van de weg weer opengesteld voor de bewoners. Nu wordt hard gewerkt om de rest van de weg gefaseerd aan te leggen.

Bekijk alle nieuwsberichten