Ontwerp en herinrichting

Wanneer een locatie of gebied een nieuwe inrichting krijgt, dan vraagt dit om een frisse blik. Het is belangrijk dat het nieuwe ontwerp zowel bij de wensen van de gebruiker als de beheerder aansluit. Een brede afweging van factoren staat hierbij centraal. In het ontwerp- en herinrichtingstraject verzorgen wij het volledige scala van projectdefinitie, ontwerp en bestek tot aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding. Hierdoor hebben wij grip op de kwaliteit en krijgt u een goed product in beheer.

Bekijk projecten van Ontwerp en herinrichting

Renovatie en beheer

Bij het beheer van buitenruimte komt veel kijken. Afstemming met bewoners, inkoop, renovatieplannen maken en budgetbeheersing en uitvoeringsbegeleiding zijn zaken waar u als beheerder niet altijd tijd voor heeft. Wij voeren al deze taken op efficiënte wijze voor u uit. Dit doen wij door het combineren van beheerdisciplines in contracten of het maken raamovereenkomsten. Onze renovatieplannen zijn gericht op de toekomst en passen bij uw wensen en die van de bewoners.

Bekijk projecten van Renovatie en beheer

Natuur en landschap

In het buitengebied vinden allerlei activiteiten en ontwikkelingen plaats die een bijzondere aandacht en aanpak vragen. Naast een inrichtings- of beheercomponent is vaak ook een recreatief, bestuurlijk of maatschappelijk aspect aan de orde. Wij geven sturing aan het proces om alle belangen en aspecten in een gebied of regio samen te brengen tot een programma of project. Daarnaast zorgen wij voor de gehele voorbereiding voor projecten met een landschappelijk of natuurlijk karakter.

Bekijk projecten van Natuur en landschap

Bewonerssite

Bewonersparticipatie is bij de herinrichting van openbare ruimte niet weg te denken. Met onze bewonerssite helpen wij u daarmee. Wij achterhalen met de bewonerssite makkelijk de mening van omwonenden voor u. Wat vinden de omwonenden van het ontwerp? En welke bomen willen zij graag in de straat? Op deze of andere vragen krijgt u met onze bewonerssite snel antwoord. Wij richten de site geheel in naar uw wensen. Neem gerust contact met ons op om uw wensen door te spreken.

Bekijk een bewonerssite