Unieke ontwerpmethode

In 2017 heeft ingenieursbureau Rodewijk een speciale ontwerpmethode ontwikkeld die de doelstelling voor een duurzame denk- en werkhouding onderschrijft. Onze methode bevat 70 aspecten vanuit de PPP-elementen (Planet, Profit en People). Deze aspecten worden vertaald naar 5 prominente uitgangspunten die op een checklist wordt samengevat. De ontwerpmethode wordt aan de volledige projectgang gekoppeld, dat wil zeggen: van ontwerpfase tot en met de beheerfase.

Duurzaamheid flyer

In 2018 zijn wij begonnen het opstellen van de eerste checklist. Via onderstaand link kunt u de eerste checklist bekijken. Bij nieuwe projecten zal er al tijdens de offerteaanvraag door ons nagedacht worden over de belangrijkste uitgangspunten ten aanzien van duurzaamheid. Na goedkeuring van de offerte wordt er met de ontwerpmethode gestart. De uitgangspunten worden in een checklist vastgelegd en met u, als opdrachtgever, doorgesproken. Gedurende de verdere verloop van het proces blijft de checklist actief in beeld. Het hele proces wordt gecoördineerd door onze duurzaamheidscoördinator.

Hier ziet u een voorbeeld checklist. De overige checklists kunt u vinden bij de desbetreffende projectpagina.

Voorbeeld checklist

Zuid Hollands Landschap heeft als ambitie gesteld dat zij de band met het lokale bedrijfsleven wil verstevigen. Ingenieursbureau Rodewijk vindt dit een zeer positieve ontwikkeling. Zoals Ed Rodewijk heeft opgemerkt “We willen als ingenieursbureau een ‘echte’ bijdrage leveren”. Het partnerschap houdt in dat ingenieursbureau Rodewijk het Zuid-Hollands Landschap kosteloos met raad en daad bij zullen staan bij het verwerven, beheren en ontwikkelen van natuur en landschap. Dit kan bijvoorbeeld tot uitdrukking kom in een visie, een schetsontwerp of een kostenraming.

Duurzaamheid komt niet alleen tot uitdrukking in ons denk- en handelswijze maar in de energievoorziening van het kantoor. Door het plaatsen van zonnepanelen op ons kantoor wordt de stroomvoorziening geheel verzorgd door de zon.

De medewerkers van  ingenieursbureau Rodewijk vinden hun fysieke en geestelijke gezondheid belangrijk. Dit komt niet alleen tot uiting in de dagelijks wandeling in de pauze maar ook in de jaarlijkse hardloopwedstrijd, die georganiseerd wordt op landgoed ‘De Keukenhof’. Deze Lisseloop is een hardloopwedstrijd met verschillende afstanden en leeftijdscategorieën. De opbrengst wordt gebruikt om werkgelegenheid te scheppen voor sociaal zwakkere mensen in onze samenleving, waaronder de werknemers van de zorgboerderij op het landgoed.