Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in de inrichting van openbare ruimte. Denk aan een gezonde leefomgeving met veel groen, het inzetten van langdurig houdbare materialen en aan bodembedekkers die regenwater goed infiltreren. Ingenieursbureau Rodewijk ontwerpt graag buitenruimtes vanuit een proactieve duurzaamheidsgedachte.

Duurzame projecten

Scholencluster Kamerik
In Kamerik kwam een nieuw duurzaam schoolgebouw. Wij maakten een ontwerp voor het daarbij horende schoolplein en het parkeerterrein. Daarin kwam de bewustwording van de problematiek rondom wateroverlast, hitte en bodemdaling duidelijk naar voren. En ook de beleving van water. Kijk in het projectbord of op de projectpagina voor meer informatie.

Havengebied Lisse
De gemeente Lisse wilde het havengebied herinrichten naar een hoogwaardig plein, met ruimte voor parkeren en om activiteiten te organiseren. Wij hebben hier op een duurzame manier invulling aan gegeven. Wij vroegen bewoners, bezoekers en winkeliers om hun mening. Hierdoor konden we inspelen op hun wensen en behoeften. Daarnaast kan het plein bij piekbuien regenwater bufferen om wateroverlast te voorkomen en worden plantenbakken als zitplek gebruikt. Lees meer op de projectpagina.

Herinrichting Voorhuis Kamerik
De bodem in Kamerik bestaat uit een pakket veenlagen, in combinatie met een hoge grondwaterstand. Dit zorgt voor grote zetting en voor veelvuldig terugkerend onderhoud van wegen, riolering en openbare ruimte. Wij hebben in de voorfase met een geotechnisch bedrijf gekeken welk type ophoogmateriaal geschikt is om langdurig mee te gaan. Daarnaast creëerden wij in het ontwerp extra ruimte langs de slootkant. Deze natuurvriendelijke oever zorgt voor extra waterberging. Lees meer op de projectpagina.

Hergebruik en duurzaamheid

De gemeente Woerden vindt het belangrijk dat er in de wijk aandacht is voor duurzaamheid en klimaatadaptie. Samen met de gemeente geven we hier op diverse onderdelen invulling aan. Zo maken we de grond die vrijkomt in het project door onderzoek en bewerking geschikt voor hergebruikt in de bermen en plantenvakken. De bomen en vegetatie wordt op de samenstelling van de grond afgestemd. Hierdoor hoeven we minder grond af- en aan te voeren. Wat scheelt in de kosten en de milieubelating.

Een langdurig succes door bewonersparticipatie

Regelmatig betrekken wij bewoners, bedrijven of andere belangengroepen bij de herinrichting van openbare ruimte. Wij achterhalen hun belangen, wensen en ideeën. Dit doen wij via bewonersbijeenkomsten en/ of onze online bewonerspagina’s. Op de online bewonerspagina’s ziet men de actuele status van een herinrichting en geeft men makkelijk een mening over een ontwerp door. Met deze informatie kunnen wij vaak inspelen op de wensen en behoeften van verschillende belangengroepen. Dit verhoogt de kans dat de herinrichting een langdurig succes blijft.

Unieke ontwerpmethode

Wij ontwikkelden een speciale ontwerpmethode, die de doelstelling voor een duurzame denk- en werkhouding onderschrijft. Onze methode bevat 70 aspecten vanuit de PPP-elementen (Planet, Profit en People). Deze aspecten worden vertaald naar 5 prominente uitgangspunten, die op een checklist wordt samengevat. De ontwerpmethode kan aan de volledige projectgang worden gekoppeld, dat wil zeggen: van ontwerpfase tot en met de beheerfase.

Duurzaamheid flyer

Voorbeeld checklist

Zonnepanelen op ons kantoor

Duurzaamheid komt niet alleen tot uitdrukking in onze denk- en handelswijze, maar ook in de energievoorziening van ons kantoor. Door het plaatsen van zonnepanelen op het dak wordt de stroomvoorziening geheel verzorgd door de zon.