Nieuws

Filter
  • Alles
  • Project updates
  • Nieuws

Nieuwsbericht

Werkzaamheden aan de Meerenburgh zijn gestart!

De herinrichting van deelgebied 1 is gestart. De aannemer, AW Mense Groen, is volop bezig met het verwijderen van de beplanting en oude beschoeiing. Tevens is het eerste deel van de nieuwe beschoeiing al geplaatst. Op korte termijn zal er ook gestart worden met het inplanten van heesters en bomen. Door de gerichte aanplant van soorten wordt overlast voor de aanwonenden in de toekomst voorkomen, maar zal desondanks weer een groene en bloeiende zoom voor deze wijk gaan vormen.

Bekijk Randzone Meerenburgh

" alt=""/>
Status: In uitvoering
Kamerik
In de laatste editie van GeoKunst heeft een leuk artikel gestaan over de toepassing van lichte ophoogmaterialen in het Voorhuis te Kamerik. Wij hebben voor dit project het hele ontwerptraject, de besteksvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding verzorgd. GeoKunst is een katern van GeoTechniek dat speciaal voor De Nederlandse Geotextielorganisatie wordt vervaardigd. Het bevat informatieve artikelen over toepassingen en innovaties met geokunststoffen.Artikel

Nieuwsbericht

Samenvatting 2018

Nieuwsbericht

Nieuwe collega's

Ons bezetting is weer compleet! We hebben 2 nieuwe top-collega’s. Kijk maar even op de pagina.

 

 

 

" alt=""/>

Herinrichting Platanenlaan en Essenlaan

Opening Platanenlaan en Essenlaan in Sassenheim

Status: Uitvoering
Sassenheim
De werkzaamheden aan de Platanenlaan en Essenlaan zijn afgerond. De gemeente Teylingen heeft voor de opening alle bewoners van beide straten uitgenodigd en in het bijzonder de ontwerpambassadeurs. Zij zijn al vanaf het ontwerp bij het project betrokken en worden nu ook weer betrokken met de opening van beide straten. Samen met wethouder Rob ten Boden is zijn in beide straten een boom geplant. Een Plataan (Platanus orientalis ‘Minaret’) in de Platanenlaan en een Esdoorn (Acer freemanii ‘Armstrong’) in de Essenlaan. Een groot deel van de bewoners was aanwezig bij de opening en deze zijn zeer tevreden over de transformatie die hun straat is ondergaan.

Nieuwsbericht

De Frans Halsstraat en omgeving wordt vernieuwd en vergroend

De gemeente Woerden heeft Ingenieursbureau Rodewijk opdracht gegeven voor de projectvoorbereiding van de reconstructie van de Frans Halsstraat en omgeving. Een belangrijk aandachtspunt in het project is de verduurzaming en het klimaat-robuust maken van de openbare ruimte. Zo moet er 10% groen voor grijs komen, waterberging in parkeervakken en meer bomen voor koelere straten.  Al met al een mooie uitdaging in deze smalle en stenige straten.

Het is de bedoeling om in het vierde kwartaal van 2019 te starten met de uitvoering.

Bekijk het project

" alt=""/>

Scholencluster Kamerik

Scholencluster gestart!

Status: Uitvoering
Kamerik
Aannemer Kleywegen is gestart met de reconstructie van het gebied rondom het nieuwe scholencluster in Kamerik. Het project zal een grote bijdrage leveren aan de beleving van water en bewustwording van de problematiek rondom de thema’s wateroverlast, hitte en bodemdaling. Daarnaast is voor de nieuwe inrichting gebruik gemaakt van hoogwaardige elementen met veel groen. Al met al goede ingrediënten voor een prachtig project! In de eerste fase van het werk is de begroeiing verwijderd en de terrein opgeschoond. De bouw van het gebouw met hierin twee basisscholen (De Wijde Blik en de Eben-Haezer) begint eind oktober. Het nieuwe schoolterrein moet voor de herfstvakantie van 2018 gereed zijn.

Nieuwsbericht

Meerenburgh krijgt een nieuwe groene rand

Ingenieursbureau Rodewijk gaat, in opdracht van de gemeente Lisse, de wijk Meerenburgh voorzien van een nieuwe groene randzone. In een eerder stadium hebben we, naar volle tevredenheid van de gemeente Lisse, de renovatie van de overige groenvakken in de wijk gedaan. De huidige beplanting past niet binnen de kwaliteitsnorm die de gemeente heeft gesteld. In september/oktober zal het ontwerp worden opgesteld. Aan de hand van dit ontwerp wordt een bewonersavond georganiseerd, de input die we van de bewoners krijgen tijdens deze avond verwerken we in het definitieve ontwerp. Naast het ontwerp zal Ingenieursbureau Rodewijk ook de volledige besteksvoorbereiding gaan verzorgen. In het najaar van 2019 zal de schep in de grond gaan om de groene zone rondom Meerenburgh een fris en nieuw gezicht te geven.

Bekijk het project

Nieuwsbericht

Onze ontwerpmethode ‘Duurzame openbare ruimte’ is nu online!

Ingenieursbureau Rodewijk heeft een speciale ontwerpmethode ontwikkeld die tot doel heeft om onze duurzame werk- en denkhouding verder te verbeteren en uit te breiden. Op onze site hebben wij hiervoor een nieuwe pagina aangemaakt. De checklist van deze ontwerpmethode zal per project worden ingevoegd. Download de flyer om meer te weten te komen over onze missie!

 

 

Nieuwsbericht

Bewonersavond op de speelplek

Vorige week waren de bewoners van de Annie MG Schmidtlaan voor een bijzonder vergadering uitgenodigd. De Gemeente Oegstgeest gaat namelijk op basis van een initiatief van ouders uit de buurt de speelplek renoveren. Ingenieursbureau Rodewijk was gevraagd om op basis van een enquête 3 schetsontwerpen te maken.  Naast de ouders hebben ook de kinderen in de ontwerpfase actief kunnen participeren met een tekenenwedstrijd. De presentatie van de ontwerpen en de toekenning van de eerste prijs voor de kleurplaten was ter plaatse op de speelplek. De bewoners hebben vrijwel unaniem gekozen voor ‘Avonturenland’, waarbij ze zelf een onderhoudsbijdrage moeten leveren aan deze groene en uitdagende speelplek.

Nieuwsbericht

Vacature Projectvoorbereider Civiel/Groen

Wil JIJ meewerken aan een duurzame buitenruimte? 

Kom dan nu ons team versterken!

Bekijk de vacature op onze website voor meer informatie.

" alt=""/>

Waterrijk Woerden – Park Eiland IV

Kleurrijke parkzone

Status: Uitvoering
Woerden
De parkzone van Eiland IV in Woerden is twee jaar geleden ingezaaid met een kruidenvegetatie met een diversiteit aan bloemen. Na twee groeiseizoenen is deze vegetatie uitgegroeid tot een kleurrijke combinatie van vaste kruidachtige beplanting, gras en bomen. Het pad van halfverharding slingert zich door de brede groenstrook waardoor de bewoners kunnen genieten van de diversiteit aan soorten en kleuren.
" alt=""/>
Status: Uitvoering
Utrecht
Kijkend vanaf de in aanbouw zijnde landschapstrap zien we het centrale plein. Langzaam worden  de contouren van de herinrichting op Secoya Campus zichtbaar. Enkele weken geleden zijn al Prunusbomen aangeplant. De grote ovale zitranden vormen de basis van de plantvakken. Als binnenkort de bestrating is gelegd en de vaste planten bloeien dan is kantorenpark Papendorp een prachtig gebied rijker geworden!
" alt=""/>
Status: Uitvoering
Kamerik
Aannemer Van Leeuwen GWW uit Harmelen is gestart met reconstructie van het Voorhuis in Kamerik. De dikke (verzakte) laag asfalt en slakkenfundering worden opgebroken en wordt vervangen door een lichte zettingsarme EPS-constructie. De openbare ruimte wordt fors opgehoogd.  Om deze bewoners te helpen krijgen deze afvalcontainers, grond en zand krijgen aangeboden om ook hun tuinen op te hogen en op orde te krijgen.
" alt=""/>

Aanlegplaatsen Sassenheim

Oplevering aanmeerplaatsen Sassenheim

Status: Uitvoering
Sassenheim
De werkzaamheden aan de industriekade zijn afgerond, er zijn 21 aanmeerplaatsen aangebracht en in gebruik genomen. Huurders die al een plek aan de industriekade hadden krijgen weer een aanmeerplaats maar door het maken van de steigers kunnen er ook nog 9 nieuwe vergunningen worden uitgegeven. Het project had een korte tijdsduur omdat de aannemer het gehele project voor het vaarseizoen heeft moeten afronden. Vanwege deze tijdsdruk heeft de aannemer de vingersteigers prefab laten maken zodat hij ze sneller heeft kunnen plaatsen.
" alt=""/>
Status: Uitvoering
Utrecht
Alle oude materialen zijn verwijderd door Van Leeuwen GWW B.V. en er wordt volop gebouwd aan de nieuwe parkeerdekken door Park4All. De campus is nu nog een zanderige onoverzichtelijke plek maar de lente, het nieuwe begin, is zichtbaar. Dit nieuwe begin, wordt nu gevormd door de verschillende bloeiende prunusbomen, maar zal gaan resulteren in een ruim plein met diverse mogelijkheden om te relaxen. De medewerkers werkzaam in de omliggende kantoorcomplexen zullen over enkele maanden hun auto kunnen parkeren in op de nieuwe parkeerdekken. Via een brede landschapstrap kunnen zij gemakkelijk door de groene omgeving naar kantoor wandelen. Naast de prunusbomen worden er 17 eiken, 6 Ginkgo’s geplant en natuurlijk komen er ‘Secoya’ bomen op Secoya Campus.
" alt=""/>

Herinrichting Platanenlaan en Essenlaan

Volgende stap Platanenlaan Essenlaan

Status: Uitvoering
Sassenheim
Aannemer Herruer heeft zijn werkzaamheden aan de Essenlaan, tussen de Rusthofflaan en de Venusstraat afgerond. De bewoners kunnen nu dus weer gebruik maken van de straat en de nieuw aangebrachte parkeervakken. De stoep is weer begaanbaar omdat alle boomwortels verwijderd zijn en de tegels weer vlak liggen. De straat ziet er nu nog enigszins kaal uit omdat er nog geen nieuwe bomen en heesters geplant zijn. Deze bomen komen tussen de parkeervakken te staan en worden in het najaar van 2018 aangeplant door de gemeente Teylingen. In de tussentijd zullen de vakken met een tijdelijk kruidenmengsel worden ingezaaid voor een bloemrijk beeld in de zomerperiode.De aannemer is nu bezig met de herinrichting van de Platanenlaan, tussen de Lindenlaan en de Sporthoflaan.
" alt=""/>
Status: Uitvoering
Sassenheim
Aan de Industriekade in Sassenheim is gestart met de realisatie van 21 aanmeerplaatsen voor pleziervaartuigen. De nieuwe insteekhavens vervangen de aanlegplaatsen die parallel aan de kade lagen. Het 1e deel van de werkzaamheden bestaat uit het plaatsen van de (aanmeer-)palen met behulp van een graafmachine vanaf drijvende pontons. Aansluitend worden de vingersteigers geplaatst.

Nieuwsbericht

Vacature Projectvoorbereider Civiel/Groen

Wil JIJ meewerken aan een duurzame buitenruimte? 

Kom dan nu ons team versterken!

Bekijk de vacature op onze website voor meer informatie.

 

Nieuwsbericht

Wij lopen mee met de Lisse Loop op 10-03-2018!

A.s. zaterdag lopen wij mee tijdens de ‘Lisse Loop’. Dit jaarlijkse evenement is bedoeld om de belangrijke activiteiten van zorgboerderij De Kasteelhoeve te ondersteunen. De loop vind plaats op Landgoed Keukenhof.

 

Klik op de link voor meer informatie over zorgboerderij De Kasteelhoeve. 

" alt=""/>

Landgoed Nieuw Leeuwenhorst – Ontwerptraject herstel landgoedallure

Voorlopig ontwerp Landgoed Nieuw Leeuwenhorst opgeleverd

Status: Ontwerp
Noordwijkerhout
In februari hebben wij definitieve ontwerpen en ramingen gepresenteerd en opgeleverd aan de opdrachtgevers het Zuid-Hollands Landschap en Gemeente Noordwijkerhout. De producten zijn een uitwerking van de visie ‘Nieuw Leeuwenhorst - Herstel Landgoedallure’ en opgesteld in het kader van het regionale gebiedsprogramma waarin Leeuwenhorst als ‘gebiedsparel’ is aangewezen. De ontwerpen vormen de basis voor 4 deelprojecten, te weten: realisatie van een mooie landgoedentree inclusief nieuwe parkeervoorziening, een nieuw in te richten natuurspeelgebied, en nieuw markant vogelkijkelement en het herstel van de laanstructuren. Voor sommige onderdelen is samengewerkt met Roel Crul van bureau Vorm en Ruimte. Het traject van besteksvoorbereiding en nader onderzoek wordt nu opgestart en het doel is dat de eerste werkzaamheden in 2018 nog worden uitgevoerd.
" alt=""/>
Status: In uitvoering
Lisse
Afgelopen maanden is een belangrijke groene ader in Lisse gerenoveerd. Veel lindebomen van de beeldbepalende laan waren in een afstervingsfase en zijn vervangen door 46 nieuwe exemplaren. Samen met de gemeente Lisse hebben we gekozen voor zware exemplaren met plantmaat 30-35, om daarmee direct een mooi laanbeeld te hebben. Bestaande en nieuwe bomen hebben een groeiplaats van gekregen van minimaal 10 en maximaal 15 m3 met bomenzand of bomengrond voor een duurzame en gezonde ontwikkeling. Hiervoor is een speciale grondzuigtechniek toegepast rondom bestaande boomwortels. Naast de bomen is ruim 600 m1 beukenhaag aangeplant, 2.000 m2 heesters en 3.500 stuks vaste planten. Al vroeg is het voorjaar zal de kleur zichtbaar zijn door de 500 m2 bloembollen die in de grasbermen zijn aangebracht. Tenslotte is integraal met het project 2.000 m2 vervanging van trottoirs meegenomen. Ingenieursbureau Rodewijk was verantwoordelijk voor de voorbereiding en aanbesteding en heeft ook de uitvoering begeleidt. Een mooi zichtproject in Lisse om trots op te zijn!
" alt=""/>

Herinrichting Platanenlaan en Essenlaan

Bomen Platanenlaan en Essenlaan krijgen 2e leven

Status: Realisatie
Sassenheim
Op dit moment wordt volop gewerkt aan de aannemer herinrichting van de Platanenlaan en Essenlaan in Sassenheim. De bomen in dit project krijgen een bijzondere bestemming. Na zorgvuldig ‘geoogst’ te zijn worden de stammen hier in de streek gezaagd en door sociale werkvoorzieningen onder andere tot meubels verwerkt. Dit gebeurt door de stichting Bollestreekhout. Bewoners kunnen dus een meubelstuk van hun ‘eigen’ bomen terugkopen. HIER is te zien met welke precisie de bomen in deze smalle straat geoogst zijn.Aannemer Herruer is om dit moment het zorgvuldig verwijderen van de stronken van de bomen die middenin het nutstracé staan. Een zorgvuldig werkje dus, waarvoor een speciale zuigtechniek is voorgeschreven.

Nieuwsbericht

Bekijk onze projecten uit 2017

Nieuwsbericht

Zuigtechniek toegepast bij groeiplaatsverbeteringen

Aan de Oranjelaan in Lisse krijgt de 60 jaar oude Lindestructuur een impuls door het toepassen van groeiplaatsverbeteringen. Oude schrale grond wordt verwijderd en vervangen door bomengrond – en onder verhardingen – bomenzand. We hebben gekozen voor de inzet van een grondzuiger om het huidige wortelpakket (voedingswortels) zorgvuldig vrij te zuigen, waar mogelijk omlaag te brengen en opnieuw aan te vullen. Op deze manier wordt opdruk van bestrating en oppervlakkige beworteling voorkomen en hebben de bomen weer voor een flink aantal jaren voldoende groeiruimte en voeding. Ingenieursbureau Rodewijk heeft het bestek geschreven voor de werkzaamheden, het nieuwe beplantingsplan gemaakt en verzorgt tevens de uitvoeringsbegeleiding.

Nieuwsbericht

Werkzaamheden herinrichting speelplekken Lisse gestart

Op maandag 13 november 2017 zijn de werkzaamheden feestelijk gestart doormiddel van een opening met de nieuwe wethouder Johan van Buuren. Om de werkzaamheden echt van start te laten gaan mochten de kinderen uit de buurt van het Meidoornplantsoen samen met de wethouder 1 van de oude speeltoestellen omtrekken. Vanuit de gemeente was er verder warme koffie, chocomel en thee geregeld voor de kinderen en ouders uit de buurt.

Er worden in totaal nu 5 speelplekken aangepakt, dit zijn het Meidoornplantsoen, de Ooievaarstraat, de Aletta Jacobsstraat, de Geraniumstraat en Ter Beek. De werkzaamheden moeten volgens de planning nog dit jaar worden afgerond.

 

Nieuwsbericht

Groenrenovatie Oranjelaan Lisse van start

De renovatie van het groen aan de Oranjelaan is na aanbesteding gegund aan Signa Terra uit Geldermalsen. De werkzaamheden worden vanaf 6 november opgestart. Allereerst zullen de heesters worden gerooid en nog 15 bomen worden gekapt. Aansluitend worden alle groeiplaatsen en plantvakken ontgraven en opnieuw ingericht. Op veel plekken wordt dit gedaan met een speciale zuigmachine, zodat er ook een goede groeiplaats gemaakt kan worden rondom bestaande bomen. Een mooi project waarbij Lisse voor een groot aantal jaar weer verzekerd van een prachtige groene laan!

Nieuwsbericht

Ontwerptraject Nieuw Leeuwenhorst gestart

Diverse interessante deelprojecten beginnen reeds vorm te krijgen en worden zichtbaar in de schetsontwerpen. Op maandag 25 september is via een informatiebijeenkomst diverse input verzameld die momenteel verwerkt wordt tot voorlopige ontwerpen. De bijeenkomst is goed bezocht door 25 belanghebbenden, natuurliefhebbers en lokale deskundigen.

Nieuwsbericht

Ingenieursbureau Rodewijk wordt Groene Partner van Zuid-Hollands Landschap

Het Zuid-Hollands Landschap en Ingenieursbureau Rodewijk uit Lisse slaan de handen ineen voor de natuur. Rodewijk wordt officieel Groene Partner wat inhoud dat het ingenieursbureau het Zuid-Hollands Landschap kosteloos met raad en daad bij zal staan bij het verwerven, beheren en ontwikkelen van natuur en landschap. Lees meer over ons partnerschap op de website van Zuid-Hollands Landschap.

 

" alt=""/>

Herinrichting Havengebied met R-Net Halte

Feestelijke opening Havengebied Lisse

Status: Realisatie
Lisse
Vandaag, op donderdagmiddag 29 juni 2017, is het Havengebied in Lisse feestelijk geopend. Tijdens de opening werden twee objecten met een verwijzing naar het verleden van Lisse en het Havengebied onthuld.Samen met leerlingen van basisschool de Akker  uit de Schoolstraat werd het fotopaneel van de oude Haven richting de Grachtweg en de gerestaureerde Lissese grenspaal onthuld. Na afloop werden alle aanwezigen getrakteerd op een heerlijk ijsje. 

Nieuwsbericht

Ingenieursbureau Rodewijk zoekt projectvoorbereider/ontwerper

Wij zijn op zoek naar een gedreven projectvoorbereider/ontwerper. Klik hier voor de vacatureomschrijving.

" alt=""/>
Status: In voorbereiding
Harmelen
Wij zijn begonnen met het ontwerptraject van het Koningspark in Harmelen. Meer informatie over dit project kunt u vinden op de projectpagina.

Nieuwsbericht

Twee nieuwe herinrichtingsopgaven in Woerden

De komende weken kunnen wij aan de slag met twee herinrichtingsopgaven in de gemeente Woerden. In beide projecten vormen geplande rioleringswerkzaamheden aanleiding voor de werkzaamheden.

De projecten Voorhuis en Nassaukade zijn nu te vinden onder het kopje ‘projecten’ op deze website.

" alt=""/>
Status: In uitvoering
Leiden - Leiderdorp
De gemeente Leiden en Leiderdorp zijn binnenkort ook aangesloten bij het Wandelroutenetwerk Zuid-Holland. Daarmee wordt de regio volledig ontsloten via het knooppuntennetwerk wat in vrijwel heel Zuid-Holland reeds is gerealiseerd. Wij verzorgen de routekaarten, technische voorbereiding, de contractfase, organiseren de aanbesteding en begeleiden de realisatie. Het is de bedoeling dat in de nazomer de routebordjes en informatiepanelen worden geplaatst. Zo kun je straks bijvoorbeeld vanuit Zoeterwoude naar Katwijk of Warmond wandelen, via  de Oostvlietpolder en park Cronenstein in Leiden.
" alt=""/>

Groenrenovaties Lisse

Lisse staat in bloei!

Status: Afgerond
Lisse
Afgelopen najaar bereidden we in opdracht van de gemeente Lisse een project voor om de bermen langs de N208 te beplanten met bloembollen. In december jl. zijn in samenwerking met Provincie Zuid-Holland 1.000.000 bloembollen de grond in gegaan. Er is gekozen voor een langbloeiend sortiment met diverse kleurstellingen. De Narcissen bloeien reeds volop, en de Crocussen begin alweer uit te bloeien om plaats te maken voor de volgende soorten. Juist nu de Keukenhof open is vormt de N208 een prachtige aanrijroute voor een dagje uit!

Nieuwsbericht

Wij lopen mee met de Lisse Loop op 18-03-2017!

A.s. zaterdag lopen wij mee tijdens de ‘Lisse Loop’ Dit jaarlijkse evenement is bedoeld om de belangrijke activiteiten van zorgboerderij De Kasteelhoeve te ondersteunen. De loop vind plaats op Landgoed Keukenhof.

Klik op de links voor meer informatie over zorgboerderij De Kasteelhoeve en de Lisse Loop.

 

" alt=""/>

Herinrichting Havengebied met R-Net Halte

1e fase Havengebied krijgt vorm

Status: In uitvoering
Lisse
De contouren van het nieuwe Havengebied in Lisse krijgen vorm. In de afgelopen periode zijn vooral ondergrondse werkzaamheden uitgevoerd, zoals de riolering, groeiplaatsinrichtingen en funderingen. Inmiddels staan nu de eerste bandenlijnen en is gestart met het straatwerk en het aanbrengen van de Permavoid kratten als groeiplaatsconstructie.Voor dit project is gekozen voor een integraal ontwerp en bestek met zowel groene als civiele werkzaamheden. In het werk is nu goed te zien dat de grote groeiplaatsen voor bomen en beplanting vorm krijgen en ingepast worden in het civiele werk. Op korte termijn worden ook de grote zitranden aangebracht met hierin vaste plantenborders en toekomstbomen. Uiteindelijk zal er een robuuste groenstructuur ontstaan in een aantrekkelijk centrumgebied.De komende weken wordt de eerste fase afgerond en zal het werk opschuiven naar de volgende fase. Er is ingezet op een ambitieuze planning, waarbij het gehele plein nog dit voorjaar aangelegd en ingeplant moet zijn. Zo kunnen de inwoners van Lisse al dit jaar van een groen Havengebied genieten.
" alt=""/>

Het renovatiemodel buitenruimte

Ons renovatiemodel buitenruimte online

Status: -
-
Vanaf vandaag is ons renovatiemodel buitenruimte gepubliceerd op onze website.

Nieuwsbericht

Nieuwe bedrijfspresentatie, projecten uit 2016 online

" alt=""/>

Herinrichting Havengebied met R-Net Halte

Start uitvoering Havengebied Lisse

Status: In uitvoering
Lisse
De uitvoering van het Havengebied in Lisse is vandaag op 23 januari begonnen. Het werk wordt in relatief grote fases uitgevoerd, zodat de riolering en het straatwerk zoveel mogelijk doorlopend worden aangebracht en de overlast minimaal is.Het Havengebied wordt hiermee een uitbreiding van het centrum. Het parkeerterrein met enkele marktkramen is met name ingericht op voetgangers en fietsers en krijgt een aantrekkelijke groene inrichting. De riolering wordt vervangen, we creëren 33 extra parkeerplaatsen en er komt een R-Net centrumhalte om Lisse aan te sluiten op het snelle OV-netwerk.Voor ons is dit een nieuwe mijlpaal in het planproces van het Havengebied. Nadat wij ruim anderhalf jaar bezig zijn geweest met het opstellen van de startnotitie, verzorgen van het  ontwerp, begeleiden van het participatietraject en het zorg dragen voor de bestekvoorbereiding kijken wij enorm uit naar de realisatie van dit mooie project, waarin zowel onze groene als civiele kwaliteiten een plek hebben gekregen.

Nieuwsbericht

Ingenieursbureau Rodewijk aangesloten bij Des Lands

Vanaf heden is Ingenieursbureau Rodewijk aangesloten bij Coöperatie des Lands. Dit is een landelijk opererend samenwerkingsverband van  vakspecialisten in de groen/blauwe sector. Als bureau zijn wij actief in zowel het stedelijk als landschappelijk gebied. Wij werken hierbij regelmatig samen met diverse verwante vakspecialisten zoals archeologen, ecologen en bodemspecialisten. Onze aansluiting bij Coöperatie des Lands biedt een verrijking van ons bestaande netwerk, waar wij in onze toekomstige projecten de samenwerking mee aan kunnen gaan.

Anderzijds kunnen wij met onze expertise in de projectvoorbereiding van de openbare ruimte een bijdrage leveren aan andere vakspecialisten van des Lands. Bijvoorbeeld bij het maken van raamovereenkomsten, visievorming, ontwerp, bestekvoorbereiding en aanbesteding van projecten.

 

 

" alt=""/>
Status: Realisatie
Lisse
Een uniek project in Lisse! Op 14 en 15 december zijn aan de rand van Lisse 1 miljoen bollen aangeplant langs de N208. Hiermee krijgt de entree van Lisse in het voorjaar van 2017 een fleurige uitstraling en wordt de identiteit als ‘bloembollendorp’ versterkt. Als onderdeel van de aanbesteding zijn bedrijven gevraagd om, binnen een vast budget, een plan te maken met aanplantwijze en soortkeuze. Door deze aanbestedingsvorm konden de bedrijven hun eigen deskundigheid en ervaring inbrengen. De mengsels zijn zorgvuldig samengesteld op kleur en geven een lange bloeiperiode. Daarbij wordt bijgedragen aan de biodiversiteit door verschillende ‘bij-vriendelijke’ soorten. Ingenieursbureau Rodewijk maakte het plan, organiseerde de aanbesteding en coördineert de uitvoering in opdracht van Gemeente Lisse. Firma Lubbe & Zoon BV uit Lisse heeft het beste plan aangeleverd en verzorgt zowel de leverantie als aanplant van de bollenmengsels.
" alt=""/>
Status: Afgerond
Kamerik
Donderdagavond 1 december 2016 vond de officiële opening plaats van het vernieuwde voorterrein van de begraafplaats aan de Van Teylingenweg in Kamerik. De uitvoering van dit project is goed verlopen en heeft een mooi resultaat opgeleverd. Een goed voorbeeld waarbij groen en civiel als één geheel zijn aanbesteed en uitgevoerd en veel rekening is gehouden met de gebruikers. De vakken met vaste planten zijn nu nog vrij kaal, maar zullen komend voorjaar voor een bloemenpracht zorgen. Ingenieursbureau Rodewijk heeft voor dit project zowel de projectvoorbereiding als de uitvoeringsbegeleiding verzorgt. 

Waterrijk Woerden – Park Eiland IV

Parkzone Waterrijk - Eiland IV te Woerden opgeleverd

Status: Afgerond
Woerden
De parkzone rondom Eiland IV van het woningbouwproject Waterrijk Woerden, wat wij hebben uitgewerkt en het uitvoeringstoezicht op hebben gehouden is officieel opgeleverd. Na een schouw met de aannemer, groenbeheerder en projectleider van de gemeente Woerden is het werk goedgekeurd.
" alt=""/>
Status: Afronding Definitief Ontwerp
Sassenheim
Gisteravond heeft de inloopavond plaatsgevonden voor bewoners van de Platanenlaan en Essenlaan in Sassenheim. Tijdens deze bijeenkomst was het voor bewoners en andere geïnteresseerden mogelijk om de schetsontwerpen voor beide straten te bekijken en een toelichting te krijgen. Voor dit project hebben diverse bewoners van de straten actief meegewerkt aan het ontwerp als zogenaamde ‘ontwerpambassadeurs’. Deze ontwerpambassadeurs waren op de inloopavond aanwezig om hun ‘eigen’ ontwerpafwegingen toe te lichten aan hun buurtbewoners. Deze aanpak lijkt erg succesvol.De avond is positief ervaren, zowel vanuit de buurtbewoners en ontwerpambassadeurs als vanuit de gemeente Teylingen. Bewoners hebben inzicht gekregen in de vele afwegingen die gemaakt moeten worden en de keuzen die, in overleg met de ontwerpambassadeurs, gemaakt zijn. Het algemene straatbeeld, algemeen belang en beheerbaarheid worden in dit project zoveel mogelijk gecombineerd met individuele wensen. Uiteindelijk moet dit resulteren in een eindproduct waar iedereen zich in kan herkennen. De komende periode kunnen bewoners nog reageren via een reactieformulier. Hierna wordt het ontwerp verder uitgewerkt.
" alt=""/>
Status: Ontwerptraject
Sassenheim
Gisterenavond is de projectvoorbereiding van de Platanenlaan-Essenlaan in Sassenheim officieel van start gegaan. Na in de middag een schouwronde met bewoners gedaan te hebben is in de avond met alle geïnteresseerden een schets- en brainstormsessie gehouden. Dit was bedoeld om bewoners te prikkelen over mogelijke oplossingen voor de belangrijkste thema's die zij naar voren hebben gebracht. Na afloop zijn de ideeën per thema door de bewoners aan elkaar gepresenteerd, waarbij zowel overeenkomstige als soms conflicterende voorkeuren zichtbaar werden. Tot slot hebben meerdere personen zich aangemeld als ontwerpambassadeur. Zij zullen in de komende weken betrokken blijven bij het ontwerpproces.
" alt=""/>

Waterrijk Woerden – Park Eiland IV

Parkzone Waterrijk Woerden - Eiland IV online

Status: Realisatie
Woerden
De eerste informatie rondom ons ontwerp - en voorbereidingstraject van de Parkzone langs Eiland IV staat online. Aankomende week starten de aanlegwerkzaamheden rondom deze nieuwe parkzone langs Eiland IV van woningbouwproject Waterrijk Woerden.
" alt=""/>
Status: In uitvoering
Kamerik
Op maandag 5 september zijn de werkzaamheden op de begraafplaats aan de Van Teylingenweg te Kamerik gestart. Bunnik BV uit Nieuwerbrug voert de werkzaamheden uit. Op dit moment is de nodige beplanting verwijderd en is de bestrating eruit gehaald. Hierdoor is het voorterrein van de begraafplaats een stuk meer open geworden. Na afloop van de aanlegwerkzaamheden, wordt weer geïnvesteerd in een aantrekkelijke groene zoom rondom het terrein.Tussen de werkzaamheden door blijft de begraafplaats gewoon toegankelijk en bruikbaar. Er wordt een tijdelijk pad aangelegd zodat zowel bezoekers als een rouwauto de begraafplaats kunnen bereiken. Langs dit pad komen dichte bouwhekken te staan zodat de bezoekers zo min mogelijk van de werkzaamheden meekrijgen.
" alt=""/>

Rotonde Ruishornlaan

Rotonde Ruishornlaan online

Status: Opgeleverd
Lisse
Eén van onze eerdere projecten voor de gemeente Lisse betrof het ontwerp van een rotonde met aansluitend de parkeervoorzieningen en entree van een nabijgelegen winkelcentrum. Dit project is nu gepubliceerd op onze website!
" alt=""/>
Status: In ontwikkeling
Zeist
Het in 2014 opgestelde bestek ten aanzien van speeltoestelonderhoud, ontwikkeld door Ingenieursbureau Rodewijk en Speelplan, wordt in opdracht van de gemeente Zeist herzien, zodat deze voor een nieuwe opdrachtperiode kan worden aanbesteed. Ook vanaf 2017 kan de gemeente hiermee de kosten weer in de hand houden en na inspectie snel tot reparatie overgaan.
" alt=""/>
Status: In uitvoering
Bollenstreek
In de achterliggende maanden heeft Ingenieursbureau Rodewijk meegewerkt aan het opstellen van het Gebiedsprogramma Bollenstreek. Een ambitieus projectenprogramma om groen en recreatie in de Bollenstreek een impuls te geven. Op vrijdag 8 juli is bod van de Provincie Zuid-Holland á € 2,25 miljoen euro officieel bekend geworden. Klik hier voor het persbericht.
" alt=""/>
Status: In uitvoering
Landgoederenzone
De productie en plaatsing van de markeringen en de informatiepanelen is in juni jl. aanbesteed en gegund aan Folkersma uit Marum. In juli en augustus worden de routes in het veld geïnventariseerd en in september zullen de markeringen en informatieborden worden geplaatst.

Nieuwsbericht

Nieuwe website van Ingenieursbureau Rodewijk

Met trots presenteren wij u onze vernieuwde website! De laatste maanden zijn wij druk bezig geweest met het vernieuwen van de visie en presentatie van ons bureau. De ontwikkeling en invulling van onze website vormt hierin een belangrijk onderdeel. De website is afgelopen weekend online gegaan met een eerste reeks interessante en actuele projecten. In de komende weken zullen meer projecten toegevoegd worden.

" alt=""/>

Herinrichting Havengebied met R-Net Halte

Voorlopig Ontwerp Havengebied gaat de inspraakprocedure in

Status: Voorlopig Ontwerp
Lisse
Afgelopen dinsdag 28 juni 2018 was de inloopavond voor het Voorlopig ontwerp van het Havengebied in Lisse. Hiermee is tevens de formele inspraakprocedure opgestart. De avond was druk bezocht en de reacties waren overwegend positief.