Nieuws


Kamerik
Het nieuwe schoolgebouw voor twee basisscholen in Kamerik is bijna gereed. Grasparkeervakken zijn ingezaaid, zodat deze kunnen ontwikkelen voordat men na de herfstvakantie het parkeerterrein gebruikt. De eerste aanzetten voor poelen en greppels rondom de school zijn gemaakt. Deze maken de waterafvoer en bodemdalingsproblematiek zichtbaar en beleefbaar. Het plein krijgt een kleurrijke uitstraling met gebakken klinkers en natuurlijke terreinafscheidingen. Binnenkort worden bloemrijke beplantingen aangebracht en een bijenhotel, dat gemaakt wordt van oude bouwmaterialen.
Utrecht
Ingenieursbureau Rodewijk heeft succesvol bijgedragen aan de herinrichting van het landschap en de parkeersituatie rondom kantorencomplex Secoya Campus in Utrecht. Vorig jaar is het door auto’s gedomineerde middenterrein vervangen door een fraaie ontmoetingsplek voor bezoekers van de campus. Zij kunnen vanaf verhoogde plantenbakken met zitranden genieten van bloeiende struiken en bomen. Een nieuwe garage en vernieuwde parkeerdekken bieden genoeg ruimte voor bezoekers om hun auto te parkeren. Het gebied is compleet veranderd en heeft nu een rijke en groene uitstraling!
Lisse
De herinrichting van deelgebied 1 is gestart. De aannemer, AW Mense Groen, is volop bezig met het verwijderen van de beplanting en oude beschoeiing. Tevens is het eerste deel van de nieuwe beschoeiing al geplaatst. Op korte termijn zal er ook gestart worden met het inplanten van heesters en bomen. Door de gerichte aanplant van soorten wordt overlast voor de aanwonenden in de toekomst voorkomen, maar zal desondanks weer een groene en bloeiende zoom voor deze wijk gaan vormen.Bekijk Randzone Meerenburgh
Ons bezetting is weer compleet! We hebben 2 nieuwe top-collega’s. Kijk maar even op de pagina.   

Reconstructie Frans Halsstraat en omgeving

De Frans Halsstraat en omgeving wordt vernieuwd en vergroend

Woerden
De gemeente Woerden heeft Ingenieursbureau Rodewijk opdracht gegeven voor de projectvoorbereiding van de reconstructie van de Frans Halsstraat en omgeving. Een belangrijk aandachtspunt in het project is de verduurzaming en het klimaat-robuust maken van de openbare ruimte. Zo moet er 10% groen voor grijs komen, waterberging in parkeervakken en meer bomen voor koelere straten.  Al met al een mooie uitdaging in deze smalle en stenige straten.Het is de bedoeling om in het vierde kwartaal van 2019 te starten met de uitvoering. 
Lisse
Ingenieursbureau Rodewijk gaat, in opdracht van de gemeente Lisse, de wijk Meerenburgh voorzien van een nieuwe groene randzone. In een eerder stadium hebben we, naar volle tevredenheid van de gemeente Lisse, de renovatie van de overige groenvakken in de wijk gedaan. De huidige beplanting past niet binnen de kwaliteitsnorm die de gemeente heeft gesteld. In september/oktober zal het ontwerp worden opgesteld. Aan de hand van dit ontwerp wordt een bewonersavond georganiseerd, de input die we van de bewoners krijgen tijdens deze avond verwerken we in het definitieve ontwerp. Naast het ontwerp zal Ingenieursbureau Rodewijk ook de volledige besteksvoorbereiding gaan verzorgen. In het najaar van 2019 zal de schep in de grond gaan om de groene zone rondom Meerenburgh een fris en nieuw gezicht te geven.Bekijk het project
Ingenieursbureau Rodewijk heeft een speciale ontwerpmethode ontwikkeld die tot doel heeft om onze duurzame werk- en denkhouding verder te verbeteren en uit te breiden. Op onze site hebben wij hiervoor een nieuwe pagina aangemaakt. De checklist van deze ontwerpmethode zal per project worden ingevoegd. Download de flyer om meer te weten te komen over onze missie!  
Vorige week waren de bewoners van de Annie MG Schmidtlaan voor een bijzonder vergadering uitgenodigd. De Gemeente Oegstgeest gaat namelijk op basis van een initiatief van ouders uit de buurt de speelplek renoveren. Ingenieursbureau Rodewijk was gevraagd om op basis van een enquête 3 schetsontwerpen te maken.  Naast de ouders hebben ook de kinderen in de ontwerpfase actief kunnen participeren met een tekenenwedstrijd. De presentatie van de ontwerpen en de toekenning van de eerste prijs voor de kleurplaten was ter plaatse op de speelplek. De bewoners hebben vrijwel unaniem gekozen voor ‘Avonturenland’, waarbij ze zelf een onderhoudsbijdrage moeten leveren aan deze groene en uitdagende speelplek.
Wil JIJ meewerken aan een duurzame buitenruimte? Kom dan nu ons team versterken!Bekijk de vacature op onze website voor meer informatie.
Wil JIJ meewerken aan een duurzame buitenruimte? Kom dan nu ons team versterken!Bekijk de vacature op onze website voor meer informatie. 
A.s. zaterdag lopen wij mee tijdens de ‘Lisse Loop’. Dit jaarlijkse evenement is bedoeld om de belangrijke activiteiten van zorgboerderij De Kasteelhoeve te ondersteunen. De loop vind plaats op Landgoed Keukenhof. Klik op de link voor meer informatie over zorgboerderij De Kasteelhoeve. 
Aan de Oranjelaan in Lisse krijgt de 60 jaar oude Lindestructuur een impuls door het toepassen van groeiplaatsverbeteringen. Oude schrale grond wordt verwijderd en vervangen door bomengrond - en onder verhardingen - bomenzand. We hebben gekozen voor de inzet van een grondzuiger om het huidige wortelpakket (voedingswortels) zorgvuldig vrij te zuigen, waar mogelijk omlaag te brengen en opnieuw aan te vullen. Op deze manier wordt opdruk van bestrating en oppervlakkige beworteling voorkomen en hebben de bomen weer voor een flink aantal jaren voldoende groeiruimte en voeding. Ingenieursbureau Rodewijk heeft het bestek geschreven voor de werkzaamheden, het nieuwe beplantingsplan gemaakt en verzorgt tevens de uitvoeringsbegeleiding.
Op maandag 13 november 2017 zijn de werkzaamheden feestelijk gestart doormiddel van een opening met de nieuwe wethouder Johan van Buuren. Om de werkzaamheden echt van start te laten gaan mochten de kinderen uit de buurt van het Meidoornplantsoen samen met de wethouder 1 van de oude speeltoestellen omtrekken. Vanuit de gemeente was er verder warme koffie, chocomel en thee geregeld voor de kinderen en ouders uit de buurt.Er worden in totaal nu 5 speelplekken aangepakt, dit zijn het Meidoornplantsoen, de Ooievaarstraat, de Aletta Jacobsstraat, de Geraniumstraat en Ter Beek. De werkzaamheden moeten volgens de planning nog dit jaar worden afgerond. 
De renovatie van het groen aan de Oranjelaan is na aanbesteding gegund aan Signa Terra uit Geldermalsen. De werkzaamheden worden vanaf 6 november opgestart. Allereerst zullen de heesters worden gerooid en nog 15 bomen worden gekapt. Aansluitend worden alle groeiplaatsen en plantvakken ontgraven en opnieuw ingericht. Op veel plekken wordt dit gedaan met een speciale zuigmachine, zodat er ook een goede groeiplaats gemaakt kan worden rondom bestaande bomen. Een mooi project waarbij Lisse voor een groot aantal jaar weer verzekerd van een prachtige groene laan!
Diverse interessante deelprojecten beginnen reeds vorm te krijgen en worden zichtbaar in de schetsontwerpen. Op maandag 25 september is via een informatiebijeenkomst diverse input verzameld die momenteel verwerkt wordt tot voorlopige ontwerpen. De bijeenkomst is goed bezocht door 25 belanghebbenden, natuurliefhebbers en lokale deskundigen.
Het Zuid-Hollands Landschap en Ingenieursbureau Rodewijk uit Lisse slaan de handen ineen voor de natuur. Rodewijk wordt officieel Groene Partner wat inhoud dat het ingenieursbureau het Zuid-Hollands Landschap kosteloos met raad en daad bij zal staan bij het verwerven, beheren en ontwikkelen van natuur en landschap. Lees meer over ons partnerschap op de website van Zuid-Hollands Landschap. 
Wij zijn op zoek naar een gedreven projectvoorbereider/ontwerper. Klik hier voor de vacatureomschrijving.
De komende weken kunnen wij aan de slag met twee herinrichtingsopgaven in de gemeente Woerden. In beide projecten vormen geplande rioleringswerkzaamheden aanleiding voor de werkzaamheden.De projecten Voorhuis en Nassaukade zijn nu te vinden onder het kopje 'projecten' op deze website.
A.s. zaterdag lopen wij mee tijdens de 'Lisse Loop' Dit jaarlijkse evenement is bedoeld om de belangrijke activiteiten van zorgboerderij De Kasteelhoeve te ondersteunen. De loop vind plaats op Landgoed Keukenhof.Klik op de links voor meer informatie over zorgboerderij De Kasteelhoeve en de Lisse Loop
Vanaf heden is Ingenieursbureau Rodewijk aangesloten bij Coöperatie des Lands. Dit is een landelijk opererend samenwerkingsverband van  vakspecialisten in de groen/blauwe sector. Als bureau zijn wij actief in zowel het stedelijk als landschappelijk gebied. Wij werken hierbij regelmatig samen met diverse verwante vakspecialisten zoals archeologen, ecologen en bodemspecialisten. Onze aansluiting bij Coöperatie des Lands biedt een verrijking van ons bestaande netwerk, waar wij in onze toekomstige projecten de samenwerking mee aan kunnen gaan.Anderzijds kunnen wij met onze expertise in de projectvoorbereiding van de openbare ruimte een bijdrage leveren aan andere vakspecialisten van des Lands. Bijvoorbeeld bij het maken van raamovereenkomsten, visievorming, ontwerp, bestekvoorbereiding en aanbesteding van projecten.  
Met trots presenteren wij u onze vernieuwde website! De laatste maanden zijn wij druk bezig geweest met het vernieuwen van de visie en presentatie van ons bureau. De ontwikkeling en invulling van onze website vormt hierin een belangrijk onderdeel. De website is afgelopen weekend online gegaan met een eerste reeks interessante en actuele projecten. In de komende weken zullen meer projecten toegevoegd worden.