Een integrale en persoonlijke aanpak staat bij ons voorop. Dit komt naar voren in de diversiteit in capaciteiten van onze medewerkers. Vanuit verschillende achtergronden werken zij nauw samen om een juiste invulling te geven aan uw vraagstuk.

Ed Rodewijk
Ik geniet van een mooie openbare ruimte en ben zeer enthousiast om hieraan een bijdrage te leveren in mijn werk. Mijn ambitie is om, naast alle functionele aspecten, toch een mooie inrichting te realiseren die mensen opvalt en waar ze van kunnen genieten. Ik heb Ingenieursbureau Rodewijk opgezet om mijn persoonlijke ambitie optimaal te vertalen in de praktijk. Hiermee ben ik in staat het verschil te maken in de kwaliteit van voorbereiding en het uiteindelijke uitvoeringsresultaat.
Beatriz Rodewijk
Buitenruimte is voor mij vooral een vanzelfsprekendheid. Ik vind het belangrijk dat deze functioneel is en er goed uitziet. Mijn persoonlijke ambitie zit vooral in het goed managen en beheren van de zaken op de achtergrond. Dit zijn de administratieve en financiële zaken. Ik vind het leuk om met mijn praktische instelling een bijdrage te leveren aan de ondersteunende taken voor het bureau. Ik beheer de personeelsadministratie en regel alle facilitaire zaken.
Petra Tompos
Het combineren van belevingswaarde in een functioneel ontwerp is een grote uitdaging voor de inrichting van de openbare ruimte. Een zoektocht naar een juist evenwicht tussen natuur, traditie en moderne inrichtingsaspecten blijft in mijn werk als landschapsarchitect van grote betekenis. Groene leefomgevingen vormen het hart van het stedelijk landschap, hier kan de mens zich in vermaken en meer in contact te komen met de natuur.
Karin Wezepoel
Mijn passie voor groen en natuur heb ik kunnen omzetten naar mijn werk. Vanuit het hoveniersvak ben ik doorgroeit naar tuin- en landschapsontwerper. Hierdoor heb ik elk aspect van tuin, park en landschap leren kennen. Als ontwerper vind ik het belangrijk dat de openbare ruimte als veilig, mooi en functioneel wordt ervaren. Als de openbare ruimte mooi maar functioneel is dan is mijn ontwerp, en de uitvoering, geslaagd.
Nick Reeuwijk
Al van kinds af aan vind ik het interessant hoe de infrastructuur werkt. Tijdens mij civiele opleiding heb ik hier veel over geleerd. Bij ingenieursbureau Rodewijk krijg ik de kans om de combinatie van infrastructuur en de inrichting van de openbare ruimte vanuit een andere invalshoek te bekijken. Daarbij heb ik de mogelijkheid om veel te leren, zowel in de ontwerpfase als in het beheer van projecten. Mijn sterke punten zijn: perfectionistisch, multi-inzetbaar, leergierig en goed in samenwerken.
Roderik ter Linde
Tijdens mijn leven heb ik ervaren dat ik het belangrijk vind dat we als samenleving in een mooie en functionele openbare ruimte kunnen leven, waarbij iedereen zich goed kan voelen. Ook vind ik het belangrijk dat we als maatschappij bewust en duurzaam met onze leefomgeving omgaan. Waarbij we het gebruik van duurzame producten kunnen stimuleren en een zo’n groen mogelijke omgeving kunnen realiseren. Vanuit mijn opleiding Tuin en landschapsarchitectuur heb ik mijn interesse gevormd in het vor
Donovan den Dekker
Mijn beeld is dat de buitenruimte zowel een kunstzinnig als een praktische invulling kan hebben. Zo is er voor iedereen iets te vinden. Van kinds af aan ben ik al geïnteresseerd in constructies, verbindingen en materialen. Hoe zit dat? Hoe werkt dat? Die interesse komt goed van pas in mijn functie als projectvoorbereider. Bij Ingenieursbureau Rodewijk komen alle facetten aan bod. Van het opstellen van een schetsontwerp tot de afronding van een gerealiseerd project. Mooi aan dit proces is dat je