Petra tompos

Het combineren van belevingswaarde in een functioneel ontwerp is een grote uitdaging voor de inrichting van de openbare ruimte. Een zoektocht naar een juist evenwicht tussen natuur, traditie en moderne inrichtingsaspecten blijft in mijn werk als landschapsarchitect van grote betekenis. Groene leefomgevingen vormen het hart van het stedelijk landschap, hier kan de mens zich in vermaken en meer in contact te komen met de natuur. Het belang van dergelijke plekken reikt verder dan de esthetiek van een plek. Deze plekken vormen de verbindende schakels in het stedelijk landschap, waar interactie tussen mensen tot leven komt. Binnen het bureau draag ik bij aan de concrete uitwerking van deze leefomgevingen voor de toekomst.

LinkedIn