Een deel van de beschoeiingen is inmiddels gereed.

De oude, houten beschoeiingen waren weggerot en deze worden nu vervangen voor een nieuwe houten beschoeiing. De keuze voor hout is gevallen omdat langs de hele singel houten beschoeiingen staan.

Groot onderhoud beschoeiingen Hillegom

De gemeente Hillegom heeft Ingenieursbureau Rodewijk gevraagd om een raamovereenkomst te maken waarmee tot 2019 de beschoeiingen binnen de gemeente vervangen kunnen worden. De gemeente wil door de raamovereenkomst het implementeren en uitvoeren van het beschoeiingsbeleid zoveel mogelijk uit handen geven. Hierbij moet de uitvoering van de beschoeiingswerkzaamheden zo veel mogelijk worden afgestemd op bewonerswensen, nutsbedrijven, het baggerplan en andere beleidsvelden zoals groen-, water- en wegbeheer. De vervanging van de beschoeiingen is in 2016 gestart.

Om een bestek te maken dat gebruikt kan worden voor verschillende locaties in de gemeente Hillegom is het belangrijk dat zo veel mogelijk van de werkzaamheden die voor het vervangen van de beschoeiingen nodig zijn erin staan. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we een uitgebreide raamovereenkomst gemaakt met de meeste van de benodigde werkzaamheden erin.

Vanuit de raamovereenkomst maken wij voor het grootste gedeelte al afgeprijsde deelopdrachten. Deze deelopdrachten kunnen door heel Hillegom zijn. Doordat de meeste werkzaamheden al afgeprijsd zijn kan er heel gemakkelijk controle op het budget en de kwaliteit gehouden worden.

Als de deelopdrachten verstrekt zijn voeren wij de directie en het toezicht hierover. We kijken dus regelmatig buiten of alle werkzaamheden volgens de deelopdracht worden uitgevoerd. Op deze manier zorgen we ervoor dat de opdrachtgever weinig tijd aan de reconstructie hoeft te besteden, maar toch een goed resultaat krijgt.