Een groot deel van de beschoeiingen is inmiddels vervangen.

De oude beschoeiingen waren verouderd en deels weggerot. Wij vervangen deze door nieuwe houten beschoeiingen.

Een groot deel van de beschoeiingen in Hillegom is verouderd. Hierdoor is er een risico op het instorten van de waterkant. Ingenieursbureau Rodewijk heeft voor de gemeente een raamovereenkomst opgesteld en begeleidt met het vervangen van de beschoeiingen.

Onze rol
De uitvoering van de beschoeiingswerkzaamheden is zo veel mogelijk afgestemd op bewonerswensen, nutsbedrijven, baggerplannen en andere beleidsvelden, zoals: groen-, water- en wegbeheer. Dit doen wij door de betrokkenen tijdig te informeren en mee te denken over wensen en beperkingen.

De basis voor de beschoeiingswerkzaamheden is een RAW-raamovereenkomst die wij voor de gemeente opgesteld en aanbesteed hebben. Daarmee kan de aannemer op verschillende locaties in de gemeente Hillegom aan de slag. Regelmatig controleren wij of alle werkzaamheden goed uitgevoerd worden. Zo zorgen wij ervoor dat de gemeente weinig tijd aan de reconstructie hoeft te besteden en toch een goed resultaat krijgt.