De laan heeft een oud karakter. Wij willen dit versterken door het gebruik van gebakken klinkers en het toepassen van klassieke verlichting.

Het idee is om het voetpad te verhogen ten opzichte van de rijbaan. Dit zorgt ervoor dat voetgangers veilig kunnen lopen.

De gemeente Teylingen vroeg ons te helpen met de herinrichting van de Boekhorstlaan in Voorhout. Daarbij ligt de focus op verkeersveiligheid, het versterken van het oude karakter van de laan en het aanbrengen van meer groen. Wij hebben een ontwerp gemaakt. Bewoners geven nu via onze bewonerssite aan wat zij van ons ontwerp vinden en welke bomen zij graag in de plantvakken willen.

Behoud van het oude karakter

Wij combineren het behoud van het oude karakter met duurzaamheid. We willen gebakken materialen toepassen in zowel de rijbaan, parkeervakken als het voetpad. Gebakken stenen hebben een zeer hoge levensduur en kunnen hierdoor diverse malen worden hergebruikt.

De verlichting in de straat wordt vernieuwd. De klassieke masten worden zoveel mogelijk hergebruikt. Wel komen er nieuwe LED-armaturen op, maar dan met een klassieke uitstraling. Enkele moderne masten worden vervangen door klassieke masten.

Verkeersveiligheid

Ondanks de beperkte ruimte in deze smalle straat hebben we enkele mogelijkheden gevonden om de verkeersveiligheid te verbeteren.
• Een relatief smalle rijbaan. Hierdoor kan het voetpad iets breder worden gemaakt, zodat er ruimte is voor mindervaliden en kinderwagens.
• Het voetpad is verhoogd ten opzichte van de rijbaan. Dit zorgt ervoor dat voetgangers veilig kunnen lopen. Ook heeft dit een snelheid remmend effect.
• Het verkeer wordt geremd door de weg op twee plekken te laten verspringen.

Groen

We willen meer bomen en beplanting in de straat. Door de wat ruimere plantvakken met bomen warmt de straat tijdens warme dagen minder op. En wordt hittestress voorkomen en het beeld is minder versteend. Bewoners kunnen via onze digitale enquête een beplantingsvoorstel kiezen.

Bewonersparticipatie en vervolg

Bewoners hebben via onze bewonerssite doorgegeven wat zij van ons ontwerp vinden en welke beplanting hun voorkeur heeft. Wij hebben daarna het ontwerp definitief gemaakt. Binnenkort start de uitvoering.