De laan heeft een oud karakter. Wij willen dit versterken door het gebruik van gebakken klinkers en het toepassen van klassieke verlichting.

Het idee is om het voetpad te verhogen ten opzichte van de rijbaan. Dit zorgt ervoor dat voetgangers veilig kunnen lopen.

De gemeente Teylingen vroeg ons te helpen met de herinrichting van de Boekhorstlaan in Voorhout. Daarbij lag de focus op het terugbrengen van het authentieke karakter van de laan, het aanbrengen van meer groen en de verkeersveiligheid. Wij zijn met veel plezier met deze opdracht aan de slag gegaan. 

Behoud van het authentieke karakter

Wij hebben het behoud van het authentieke karakter gecombineerd met duurzaamheid. We hebben gebakken materialen toegepast in zowel de rijbaan, parkeervakken als in het voetpad. Gebakken stenen hebben een hoge levensduur en kunnen hierdoor diverse malen worden hergebruikt.

De verlichting in de straat is vernieuwd. De klassieke masten zijn zoveel mogelijk herbruikt. Wel zijn er nieuwe LED-armaturen opgeplaatst, maar met een klassieke uitstraling. Enkele moderne masten zijn vervangen door klassieke masten.

Verkeersveiligheid

Ondanks de beperkte ruimte in deze smalle straat hebben we enkele mogelijkheden gevonden om de verkeersveiligheid te verbeteren.
• Een relatief smalle rijbaan. Hierdoor kon het voetpad iets breder worden gemaakt, zodat er ruimte is voor mindervaliden en kinderwagens.
• Het voetpad is verhoogd ten opzichte van de rijbaan. Dit zorgt ervoor dat voetgangers veilig kunnen lopen. Ook heeft dit een snelheid remmend effect.
• Het verkeer wordt geremd door de weg op twee plekken te laten verspringen.

Groen

We wilden meer bomen en beplanting in de straat. Met wat ruimere plantvakken met bomen warmt de straat tijdens warme dagen minder op. En wordt hittestress voorkomen en het beeld is minder versteend.

Bewonersparticipatie en reacties

Bewoners gaven via een bijeenkomst en onze bewonerssite door wat zij van ons ontwerp vonden. Daarnaast konden zij via een enquête uit een beplantingsvoorstel kiezen. De meerderheid koos voor wintergroene beplanting. Deze planten worden in het najaar aangebracht.

Inmiddels is de laan klaar en is de authentieke uitstraling weer terug. Vanuit de omgeving zijn de reacties op de herinrichting overwegend zeer positief.