Op de lage palen worden de vingersteigers gemonteerd. De hoge palen worden vrijstaande aanmeerpalen.

De palen worden geplaatst met een graafmachine vanaf drijvende pontons.

Vanaf drijvende pontons wordt gewerkt aan de realisatie van de aanmeerplaatsen.

Aanlegplaatsen Sassenheim

De gemeente Teylingen verhuurt op diverse locaties in de gemeente aanlegplaatsen voor kleine pleziervaartuigen. Ingenieursbureau Rodewijk heeft voor de gemeente de voorbereiding en aanbesteding gedaan voor herinrichting voor de locaties Industriekade en het Voorhavenkwartier. Het betreft een aanlegplaats in Sassenheim. Het Voorhavenkwartier is reeds uitgevoerd. In maart 2018 vindt de realisatie plaats door AHCO Weg- en Waterbouw uit Lisse, Ingenieursbureau Rodewijk verzorgt directievoering en toezicht.

Aan de Industriekade langs de Sassenheimervaart in Sassenheim waren 12 aanlegplaatsen parallel aan de kade aanwezig. De gemeente Teylingen heeft de kade en het water in bezit. Vanwege een wachtlijst met huurders is besloten de huidige parallelle aanlegplaatsen om te vormen naar insteekhavens, schuin op de kade gesitueerd. De havens worden voorzien van vingerssteigers en meerpalen waardoor 21 boxen ontstaan van ongeveer 4 bij 10 meter.

Ingenieursbureau Rodewijk heeft in opdracht van Gemeente Teylingen een technische uitwerking gemaakt voor het realiseren van insteekhavens. Daarbij is een werkomschrijving gemaakt voor de realisatie van het werk, is er gecommuniceerd met huurders en omwonenden en zijn vergunning trajecten doorlopen. Tenslotte is ook de aanbesteding en de begeleiding van de realisatie voor rekening van Ingenieursbureau Rodewijk. Een klein, maar veelzijdig project.