Het parkeerterrein van de begraafplaats heeft een uitnodigende uitstraling gekregen.

Het voorterrein ziet er na de aanleg van groen en nieuwe bestrating mooi uit.

De aangebrachte vaste planten staan er prachtig bij.

Het ontwerp is door ons uitgewerkt tot bestekstekeningen. Met als doel een integrale voorbereiding voor zowel het groen als de bestratingen.

De gemeente Woerden wilde de begraafplaats aan de Van Teylingenweg in Kamerik herinrichten. Het doel daarvan was het verbeteren van de kwaliteit en de uitstraling van de entree van de begraafplaats en het parkeerterrein. Wij hebben daaraan bijgedragen.

Onze rol
De gemeente vroeg ons om het al gemaakte definitieve ontwerp van het voorterrein uit te werken tot een RAW-bestek inclusief bestekstekeningen. Met als doel een integrale voorbereiding te realiseren voor zowel het groen als de bestratingen. Ook hebben wij de groen-civiele uitvoering begeleidt.

Uitdagingen
Goede groeiplaatsomstandigheden creëren was een uitdaging. De grondwaterstand was vlak onder het maaiveld. Hierdoor kunnen planten onvoldoende doorwortelbare ruimte hebben. Wij hebben dit hebben gerealiseerd door veel aandacht te schenken aan de kwaliteit van de bodem en groeiplaatsen voor bomen en beplantingen. Het gehele terrein is daarbij ongeveer 50cm opgehoogd.

Het terrein bevindt zich in een veengebied en heeft daardoor veel last van zetting. Om te zorgen dat na de werkzaamheden de grond niet harder ging zakken, hebben wij gebruik gemaakt van een licht ophoogmateriaal, genaamd bims.

Rekening houden met bezoekers
Tijdens de werkzaamheden is er een tijdelijk pad aangelegd, zodat bezoekers en rouwauto’s de begraafplaats konden bereiken. Langs dit pad stonden dichte en zogenaamde ‘groene bouwhekken’. Hierdoor waren de werkzaamheden afgeschermd en hadden bezoekers alsnog een aantrekkelijke entree.

Een mooi resultaat
De uitvoering van dit project is goed verlopen. Wij hebben 43 parkeerplaatsen gerealiseerd. Ook zijn de kwaliteit en de uitstraling van de begraafplaats verbeterd!