Beplantingsvoorstel in de straten Pieter Molijnlaan, Ruydeallaan, Van Ostadelaan en de Rembrandt van Rijnlaan krijgt een groenere uitstraling met een grotere diversiteit aan beplanting.

Kleine boomspiegels en een dicht getegelde boomspiegel.

De wijk Oudenhof wordt heringericht, waarbij de beplanting grotendeels zal worden vervangen. Onze rol was om te kijken naar de kwaliteit van de beplanting en een voorstel te doen met de mogelijkheden om de wijk te vergroenen. In overleg met de gemeente is er gekozen om niet alleen te vergroenen maar, ook om het assortiment te vergroten. Ons  voorstel hebben wij verwerkt in een beplantingsvoorstel, bewonerspresentatie, bestekstekening en een raming.

Beplantingsvoorstel

Alleen in de Hazenboslaan en de Frans Halslaan worden de bestaande de bomen behouden. In de straten Pieter Molijnlaan, Ruysdeallaan, Van Ostadelaan en de Rembrandt van Rijnlaan was dit niet mogelijk. Daarom krijgen deze straten nieuw beplanting met een eigen boomsoort en onderbeplanting. De huidige eentonigheid van de straten wordt hierdoor doorbroken.

De aanplant van onderbeplanting is mogelijk gemaakt, doordat de kleine boomspiegels zoveel mogelijk zijn vergroot. Met het vergroten van de plantvakken zal regenwater gemakkelijker naar de boom en de vaste planten vloeien.

De grote gazons in de Hazenboslaan en de Van Ostadelaan worden omgevormd. Naast het aanpassen van het maaibeheer worden er grote vakken met inheemse heesters en kruidachtige vaste planten aangebracht.

Bewonersprent

Om de bewoners te betrekken bij de vergroening, hebben wij het beplantingsvoorstel aan de bewoners toegestuurd en een inloopmiddag gehouden. Via een keuzeformulier mochten de zij de wensen kenbaar maken. Zij konden kiezen uit verschillende bomen en vaste planten. Ook was er een mogelijkheid om vragen en opmerkingen stellen tijdens de inloopmiddag.

De linker foto: is de oude situatie van de Pieter Molijnlaan.
De rechter foto: is een voorstel die wij aan de bewoners hebben laten zien van hoe de laan er in de toekomst uit kan komen te zien.

Bestektekeningen en raming

Door de samenwerking tussen de wegbeheerder en de groenbeheerder was het mogelijk om het groen gelijktijdig met de herstratingswerkzaamheden van de lanen te laten lopen. De uitvoering van het herstraten en de aanplant van de groenvakken is hierdoor als één uitvraag naar de aannemer gegaan. Wij hebben voor de gemeente de bestekstekeningen, besteksposten en een raming opgesteld voor de groenonderdelen.