Langs de Bloemenschans staan 59 grote watercipressen. Deze zorgen voor een groen beeld, maar ook voor overlast. Straks sieren nieuwe bomen de straat. En ontstaat voor de bewoners en dieren een beter leefklimaat.

Op vele plekken drukken de oude bomen de bestrating, trottoirbanden en plantenvakken op. Straks ziet dit er weer netjes uit.

Langs de Bloemenschans in Voorhout zorgen 59 grote watercipressen voor een groen beeld. De grote bomen zijn op volwassen leeftijd en zorgen voor veel schaduw. Naast het feit dat de bewoners de bomen te groot vinden, drukken ze ook de bestrating op. In opdracht van de gemeente hebben wij een herinrichtingsvoorstel gemaakt en verzorgden de bewonersparticipatie ten aanzien van de boomkeuze.

De ontwerpfase

Wij hebben na een inventarisatieronde met de opdrachtgever en de beheerder een schetsontwerp gemaakt. Op het schetsontwerp staan de nieuwe locaties van de bomen en de uiteindelijke grootte van de nieuwe bomen. Deze uiteindelijke grootte is te zien aan de kroonomvang.

Bewonersparticipatie
Na goedkeuring van de opdrachtgever is dit ontwerp via onze bewonerswebsite gepresenteerd aan de bewoners. Op het voorlopige ontwerp zagen de bewoners naast de locatie en de boomgrootte een overzicht van diverse soorten bomen. De bewoners mochten per boomgroep hun keuze ten aanzien van de boomsoort maken. Het definitieve ontwerp was hoofdzakelijk ter inlichting.

Integraal denken

Ondergronds in verbinding met bovengronds
Wat onzichtbaar is in de straat zijn de vele kabels en leidingen. De grootte van de bomen, en hierdoor ook de omvang van het wortelgestel moeten passen bij de ondergrondse ruimte. Het wortelgestel van een boom maar ook de kabels en leidingen hebben ruimte nodig. Daarom is het ontwerp doordacht opgezet. Hierbij vormden de richtlijnen van het Handboek Bomen de leidraad.

Een verbetering van het leefklimaat
De wens was om het groene beeld van de straat weer te ontwikkelen. Maar nu op een manier dat er gedurende het hele jaar iets te beleven is. In het voorjaar een variatie aan uitlopend blad in vele kleuren. Gevolgd door verschillende bomen met bloesem. In de zomer tijdens warme dagen is er door de verschillende bladgroottes op vele plaatsen een verkoelende schaduw. Gevolgd door verschillende bomen met een herfstkleur.

Daarom hebben we gekozen voor bomen die verschillend zijn. Door de afwisseling ontstaat er voor bewoners en voor dieren een beter leefklimaat. Ook zorgt de (bio-)diversiteit aan bomen dat er minder pesten en plaaginsecten voor overlast zorgen.

Bestekfase

Na afronding van de ontwerpfase hebben wij ook de bestekfase voor onze rekening genomen. Naast het bestek vormden diverse werktekeningen voor een complete set aan bestanden, waarmee de aanbesteding voor de juiste aannemer kon beginnen. In het najaar van 2022 start de uitvoering.

Aanbesteding en uitvoeringsfase

Vanuit het bestek hebben wij de aanbesteding voor het project geregeld. De aannemer heeft de watercipressen verwijderd en pleksgewijs de beschadigde bestrating aangepast. De gemeente heeft vervolgens de 83 stuks nieuwe bomen en de heesters aangeplant. Tevens is bij de kruising van Varenpad en Bloemenschans het fietspad is omgelegd om de verkeersveiligheid te vergroten.