Boomvervanging in de Molenlaan en Denijslaan
De gemeente Heemstede heeft geconstateerd dat de bomen vervangen moeten worden in de Molenlaan en de W. Denijslaan.

Denijslaan ziet er versteend uit.
Door de versteende uitstraling wordt de laan zomers erg heet.

Twee gesloten boomspiegels 
De bomen zijn verwijderd.

Boomvervanging de Molenlaan en Denijslaan

De gemeente Heemstede heeft aan de Ingenieursbureau Rodewijk gevraagd om als projectleider. De boomvervanging van de Molenlaan en W. Denijslaan te leiden. De bomen in beide straten zijn aan vervanging toe. Door de hoge leeftijd en de kwaliteit van de bomen zijn beneden peil. Maar tegelijkertijd wil de gemeente Heemstede in de straten ook klimaatadaptatie toepassen. Dat door zoveel mogelijk te vergroenen. Naast de projectleiding hebben wij ook het ontwerp gemaakt en het besteksvoorbereiding verzorgd.

Molenlaan

De Molenlaan is een verbindende laan tussen het centrum en wandelbos Groenendaal. Het trottoir waarin de aanwezige bomen staan. is asfalt. Het asfalt is slecht en de bomen hebben het door de gesloten verharding erg zwaar en zijn er slecht aan toe. Aan de rijbaan worden geen aanpassingen gedaan.

Ontwerp en bewonersparticipatie

Het aanwezige asfalt met de weg kwijnende bomen worden verwijderd. De ruime plantenvakken met grote bomen en een onderbeplanting van inheemse vaste planten zorgen voor een groen beeld.

Voor de beplanting is er bewust voor gekozen voor zoveel mogelijk inheemse beplanting. Maar vooral dat de beplanting kan groeien op de aanwezige grond. Hierdoor wordt het uitnemen en afvoeren van grond vermeden. Ook is er gekozen voor zo groot mogelijke kroonvolumes van de bomen (1e grootte). Hierdoor blijft het zomers koeler in de straat. Het ontwerp met de nieuwe beplanting is door middel van een enquête aan de bewoners gepresenteerd. Op de bewonersavond of via de e-mail konden zij hun keuze bekend maken.

Bestek

Omdat wij korte lijnen hanteren, kon het bestek op een eenvoudige wijze worden uitgevoerd. In samenspraak met de eigen dienst van de gemeente is de uitvoering doorgesproken. Met een gerichte uitvoeringstekening en werkbeschrijving zal de gemeente Heemstede de uitvoering van het project voor haar rekening nemen.

W. Denijslaan

De Denijslaan heeft een rustige maar een versteende uitstraling. Ondaks de ruime opzet van de laarn staan de bomen in kleine boomspiegels. De bomen hebben een lage kwaliteit. Dit komt niet alleen door de omstandigheden in de laan. Maar ook door hun hoge leeftijd. De aanwezigheid van een gastransportleiding zorgt er voordat een nieuwe aanplant aan de noordzijde onmogelijk is. Er is daarom gekozen om de bomen alleen aan de zuidzijde te vervangen.
De herinrichting van de noordzijde zal plaats vinden als er een aanpassing van de gasleiding wordt uitgevoerd.

Ontwerp, bewonersparticipatie en bestek

Er is gekozen voor grote plantenvakken (ruim 100 m2) met grote bomen en (inheemse) vaste planten. De boomkeuze voor de Denijslaan is gestoeld op de kwaliteit van de bodem en de aanwezige grondsoort. Het verwijderen en vervangen van de grond wordt hier vermeden. Om de ruime plantvakken aan te leggen. Worden grote stukken bestrating, waaronder twee parkeervakken, omgevormd naar een plantenvlak. De bewoners worden betrokken bij de aanplant van de laan. Zij mogen een keuze maken uit de bomen en vaste planten die door ons zijn voorgesteld. Na hun keuze en de goedkeuring van het college zullen wij de uitvoeringstekening en de werkomschrijving gaan maken.