Het verhoogde Mien Ruyspleintje in het Hofbrouckerpark is niet meer zichtbaar in het park.

Het centraal gelegen vijver in het Hofbrouckpark met het dicht begroeide eiland. Het eiland gaat aangepast worden om vogels meer ruimte te geven.

De laan met de zomereiken in het Hofdijckzone.

Het Hofbrouckerpark en de Hofdijckzone hebben een groene lommerrijke uitstraling van oude eikenbomen met een veelvoud aan diverse boomsoorten op de grote gazons. De huidige inrichting van deze gazons en boomgroepen sluiten niet meer aan op het gewenste beheer. Daarnaast zijn er aanpassingen nodig aan de watergangen om de veranderingen van het klimaat op te kunnen vangen met behoud van het groene erfgoed van Mien Ruys. Wat bestaat uit de eikenlaan en het verhoogd pleintje. Wij zijn door de gemeente Oegstgeest gevraagd om het gebied meer diversiteit te geven. Dit is door ons verwerkt in een ontwerpvoorstel, beplantingsvoorstel, bewonersprent en een raming.

Hofbrouckerpark

Het Hofbrouckerpark is een ruim park met een centraal gelegen vijver. Midden in het Hofbrouckerpark ligt het Mien Ruyspleintje. Dit is het oorspronkelijke ontwerp van de bekende landschapsarchitect Mien Ruys. Wat nog steeds zichtbaar kan zijn. Alleen heeft de beplanting door overgroeien zijn de krachtige lijnen van het ontwerp doen verdwijnen. Om het historische beeld weer terug te krijgen,wordt de beplanting verwijderd samen met de overbodige bestrating. Door de aanplant van nieuwe kleurrijke vaste planten zal de historische uitstraling verder versterken en hersteld worden.

De gazons, die niet voor sport, spel of recreatie worden gebruikt. Deze worden omgevormd naar een kruidenrijke gras. Daarnaast waar mogelijk is, worden er bomen bijgeplant ook wordt  heesterbeplanting versterkt met inheemse soorten.

Ook de oevers van de vijver wordt aan gepakt. Die omgevormd naar natuurlijkvriendelijke oevers. Deze werkzaamheden zullen in samenwerking met het Hoogheemraadschap Rijnland worden uitgevoerd.

Hofdijck zone

De Hofdijck zone is een eeuwenoude verbinding tussen het centrum van Oegstgeest en het buitengebied. Deze groene zone, vanuit het ontwerp van de bekende landschapsarchitect Mien Ruys. Dat bestaat uit een breed gazon en met een dubbele rij met zomereiken. De zomereiken zijn al oud. Waardoor er op enkele plaatsten dode eiken waren, die zijn verwijderd.
Op de locatie, waar er ruimte is ontstaan, gaan wij de eikenlaan herstellen. Door het aanplant van nieuwe eiken. In het gazon worden tevens verschillende nieuwe bomen bijgeplant.

Het gazon wordt omgevormd naar een kruidenrijk gras en onder de eiken wordt stinzenbeplanting aangebracht. Daarnaast bij de bankjes wordt als extra kleuraccent aangebracht in een ruim plantvak met vaste planten ingezaaid. De beplanting die geplant gaat worden is zoveel mogelijk inheems, zodat de biodiversiteit wordt vergroot.