DE HOUTSINGEL DON BOSCO HEEFT EEN GROENE TOEKOMST

Langs de Laan van Rijckevorsel, ter hoogte van de Don Boscostraat ligt een houtsingel. Deze houtsingel heeft een afschermende functie tussen de laan en de kleine nieuwbouwwijk langs de Don Boscostraat. De aanwezige beplanting was op leeftijd en het middengedeelte van de singel was kaal. Een flinke opknapbeurt was hierdoor nodig. De bewoners van de omgeving hechtte echter grote waarde aan deze houtsingel vanwege zijn groene uitstraling en afschermende functie. Ingenieursbureau Rodewijk heeft daarom een ontwerp gemaakt met behoud van de groene uitstraling.

Gedurende de ontwerp- en de uitvoeringsfase is er contact geweest met de bewoners om hun te betrekken bij de herinrichting van de houtsingel. Hierdoor is tijdens het ontwerp en de uitvoeringsfase gericht gezocht naar een omvorming van de houtsingel waarbij de groene uitstraling behouden bleef. Er zijn zoveel mogelijk vitale bomen behouden waaronder diverse dennen. In de open gebieden zijn ruim twintig bomen aangeplant. Wanneer de nieuwe bomen groot genoeg zijn kunnen, zonder vermindering van de groene uitstraling, de oude bomen worden verwijderd. Onder de bomen is een heesterlaag aangeplant. In het middengebied van de singel zijn hoge heesters aangeplant, langs de randen staan lage bloeiende heesters. Onder de hoge heesters is een kruidlaag van bloeiende vaste planten gezaaid waardoor het gebied nog meer kleur krijgt maar ook meer insecten zal aantrekken. De kruidlaag is bodembedekkend waardoor de onkruiddruk lager is. Alleen langs de randen tussen de bloeiende lage heesters zal er de eerste jaren worden geschoffeld.