De Ruijterstraat in Lisse is verzakt. De straat moet opgehoogd worden om problemen in de toekomst te voorkomen.

Afgelopen jaren zijn zieke kastanjebomen in de straat gekapt. We gaan in overleg met bewoners kijken hoe we de straat weer kunnen vergroenen.

De Zeeheldenwijk in Lisse is de afgelopen jaren flink verzakt. Om problemen in de toekomst te voorkomen, wordt de wijk in verschillende fases opgehoogd. Wij helpen met de herinrichting van De Ruijterstraat.

Problemen door de verzakking

In de wijk zijn afgelopen jaren straten, trottoirs, plantsoenen, tuinen en achterpaden verzakt. Voor De Ruijterstraat levert dit aardig wat problemen op.

  • Schades in straat;
  • de afwatering is verslechterd en;
  • er zijn beperkingen met de toegankelijkheid van woningen.

Meer groen in de straat

Naast deze problemen zijn afgelopen jaren vanwege ziekte de meeste kastanjebomen uit de straat weggehaald. De straat heeft dus weinig groen. We willen de straat weer een mooi groen karakter geven, waarbij parkeergelegenheid een belangrijk aandachtspunt is.

Ontwerp en bewonersparticipatie

We zijn bezig met het maken van het ontwerp. Straks kunnen bewoners aangeven wat ze van dit ontwerp vinden en wat voor bomen en beplanting ze willen. Op basis daarvan wordt een definitief ontwerp gemaakt en start de uitvoering.