Ophoging en herinrichting De Ruijterstraat gestart.

De Ruijterstraat in Lisse is verzakt. De straat moet opgehoogd worden om problemen in de toekomst te voorkomen.

Afgelopen jaren zijn zieke kastanjebomen in de straat gekapt. We gaan in overleg met bewoners kijken hoe we de straat weer kunnen vergroenen.

In De Ruijterstaat in Lisse is op maandag 22 januari een start gemaakte met de ophoging en de herinrichting van de straat. Wij hebben voor dit project het ontwerptraject en besteksvoorbereiding verzorgt.

De werkzaamheden zijn hard nodig. Op sommige plekken is de straat wel 45 cm gezakt! De werkzaamheden worden uitgevoerd door Ahco Weg- en waterbouw uit Lisse.

Problemen door de verzakking

In de wijk zijn afgelopen jaren straten, trottoirs, plantsoenen, tuinen en achterpaden verzakt. Voor De Ruijterstraat levert dit aardig wat problemen op.

  • Schades in straat;
  • de afwatering is verslechterd en;
  • er zijn beperkingen met de toegankelijkheid van woningen.

Meer groen in de straat

Naast deze problemen zijn afgelopen jaren vanwege ziekte de meeste kastanjebomen uit de straat weggehaald. De straat heeft dus weinig groen. We willen de straat weer een mooi groen karakter geven, waarbij parkeergelegenheid een belangrijk aandachtspunt is.

Ophoging en herinrichting De Ruijterstraat

Bij de uitvraag zijn we met meerdere duurzaamheidsaspecten aan de slag gegaan. De gemeente Lisse wilde bij het herinrichting rekening houden met hittestress en werken aan klimaatadaptatie.

Er is gekozen om het afvalwater van het hemelwater te scheiden. Dit wordt gerealiseerd door een drainageriool aan te leggen naast het bestaande riool.

Om toekomstige verzakkingen te voorkomen en ervoor te zorgen dat de straat er voor een langere periode netjes er uit blijft zien, is er gekozen om onder de rijweg en het trottoir lichte ophoogmaterialen aan te brengen.

Ontwerp en bewonersparticipatie

In het participatietraject is gebruik gemaakt van onze eigen bewonerswebsite, waar een specifieke projectpagina voor dit project is gemaakt. Via deze website hebben we, een enquĂȘte uitgevoerd om de behoefte en aandachtpunten in kaart te kunnen brengen. Gedurende de ontwerpfase hebben de bewoners op de site kunnen kiezen tussen de verschillende ontwerpen en beplantingsvoorstellen. Op basis van die resultaten, is vervolgens het definitief ontwerp opgesteld.

23
jan

Ophoging en herinrichting De Ruijterstraat

Status: In uitvoering
Lisse

Ophoging de Herinrichting De Ruijterstraat
In De Ruijterstraat is op maandag 22 januari een start gemaakt met de ophoging en herinrichting. Wij hebben voor dit project het ontwerptraject en de bestekvoorbereiding verzorgt. De werkzaamheden zijn hard nodig. Op sommige plekken is de straat wel met 45 cm gezakt! De werkzaamheden worden uitgevoerd door Ahco Weg- en waterbouw uit Lisse.

Lees meer over dit project pagina De Ruijterstraat.

Meer over dit project