Inwoners van de Ooievaarstraat in Lisse konden via een online bewonerspagina onze ontwerpen bekijken en hun voorkeuren doorgeven.

De Oranjelaan in Lisse is prachtig gerenoveerd. Nieuwe bomen en plantenvakken sieren de laan.

Een houtsingel in Lisse had een flinke opknapbeurt nodig, met het behoud van een groene uitstraling. Dit is goed gelukt!

Wij worden regelmatig gevraagd om onze expertise in te zetten voor groenrenovaties. Op dit moment zijn wij bezig met het vernieuwen van het groen rondom de Ooievaarstraat in Lisse. Daarnaast hebben wij veel gedaan om de groenstructuur in de gemeente Woerden vitaal te houden.

Ooievaarstraat en de Voerman Lisse
In Lisse worden twee projecten voorbereid; de Ooievaarstraat en omliggende straten en de Voerman. Bij project Ooievaarstraat kregen de bewoners inspraak op ons ontwerp. Zij konden uit meerdere varianten kiezen. Voor de afstemming werd voor het eerst gebruik gemaakt van onze online bewonerspagina, die speciaal voor participatie is gemaakt. Bewoners konden via een digitale enquête makkelijk en snel hun voorkeuren laten weten. Daarnaast blijft de optie om per post te reageren ook mogelijk. Samen met de gemeente Lisse hebben wij de resultaten besproken en een besluit genomen met betrekking tot het ontwerp.

Meer groenrenovaties
De afgelopen jaren hebben wij gewerkt aan diverse groenrenovaties, waaronder:
• Groenrenovatie Oranjelaan Lisse
• Vitaal houden groenstructuur in Woerden
• Vernieuwen plantsoenen in Lisse
• Opknapbeurt houtsingel in Lisse

Groenrenovatie Oranjelaan in Lisse
De Oranjelaan is één van de hoofdwegen in Lisse. Het bomenbestand en de plantenvakken moesten grondig worden gerenoveerd. Wij hebben op basis van boomonderzoeken een renovatieplan opgesteld. Om bewoners te betrekken, hebben wij tekeningen opgesteld en deze gepresenteerd. Vervolgens zijn wij aan de slag gegaan met de renovatie.

Vitaal houden groenstuctuur in Woerden
De gemeente Woerden wilde de groenstructuur vitaal houden, slechte bomen moesten vervangen worden door nieuwe. De gemeente heeft een lijst opgesteld met bomen die niet vitaal meer waren. De inwoners van de gemeente Woerden konden gedurende anderhalve maand reageren op deze lijst. Zij gaven hun voorkeur aan voor de nieuwe soort bomen en de locaties. Wij hebben dit in ruim 80 tekeningen verwerkt. De aannemer heeft ongeveer 275 bomen geplant en veel plantsoenen gerenoveerd.

Vernieuwen plantsoenen in Lisse
In Lisse was de kwaliteit van veel plantsoenen verslechterd. Ook was er weinig afwisseling in het groen en ook vrijwel geen bloeiende beplanting. Om dit te verbeteren hebben ontwerpen gemaakt en de begeleiding van het project gedaan. Dit bevatte een breed spectrum aan werkzaamheden. Te denken valt aan het rooien van bomen en beplantingen, grondverbeteringen, het aanplanten van groen en ook een nazorgperiode van twee jaar na oplevering.

Opknapbeurt houtsingel in Lisse
Ter hoogte van de Don Boscostraat in Lisse is een houtsingel (groenstrook met afschermend karakter). De aanwezige beplanting was op leeftijd en een deel was kaal. Een flinke opknapbeurt was nodig. De bewoners hechtten grote waarde aan het behoud van groen. Wij hebben daar rekening mee gehouden in het ontwerp. Er zijn zoveel mogelijk vitale bomen behouden en nieuwe aangeplant. Onder de bomen is een heesterlaag geplaatst, met daaronder kleurrijke vaste planten.

03
feb

Digitaal reageren op een ontwerp nu mogelijk

Lisse & Woerden

Onlangs ging onze eerste online bewonerspagina live. Via deze pagina bleven bewoners van de Ooievaarstraat in Lisse op de hoogte van de actuele status van de groenvernieuwingen in hun straat. Ook konden zij onze ontwerpen bekijken en via een digitale enquête makkelijk hun voorkeuren doorgeven. Veel bewoners vonden dit een prettige manier van communiceren!

Meer over dit project