De Oranjelaan in Lisse is prachtig gerenoveerd. Nieuwe bomen en plantenvakken sieren de laan.

Een houtsingel in Lisse had een flinke opknapbeurt nodig, met het behoud van een groene uitstraling. Dit is goed gelukt!

Wij worden regelmatig gevraagd om onze expertise in te zetten voor groenrenovaties. Op dit moment zijn wij bezig met het vernieuwen van het groen rondom de Ooievaarstraat in Lisse. Daarnaast hebben wij veel gedaan om de groenstructuur in de gemeente Woerden vitaal te houden.

Ooievaarstraat en de Voerman Lisse
In Lisse worden de Ooievaarstraat en omliggende straten en de Voerman voorbereid. Bewoners krijgen inspraak op het ontwerp en kunnen uit meerdere varianten kiezen. Voor de afstemming wordt gebruik gemaakt van onze nieuwe websiteomgeving, die speciaal voor participatie is gemaakt en waarom bewoners met een eigen inlogcode alle informatie kunnen bekijken en enquêtes gehouden worden.

Meer groenrenovaties
De afgelopen jaren hebben wij gewerkt aan diverse groenrenovaties, waaronder:
• Vitaal houden groenstructuur in Woerden
• Vernieuwen plantsoenen in Lisse
• Vernieuwen groen plantsoenen in Lisse
• Groenrenovatie Oranjelaan Lisse
• Opknapbeurt houtsingel in Lisse

Vitaal houden groenstuctuur in Woerden
De gemeente Woerden wilde de groenstructuur vitaal houden, slechte bomen moesten vervangen worden door nieuwe. De gemeente heeft een lijst opgesteld met bomen die niet vitaal meer waren. De inwoners van de gemeente Woerden konden gedurende anderhalve maand reageren op deze lijst. Zij gaven hun voorkeur aan voor de nieuwe soort bomen en de locaties. Wij hebben dit in ruim 80 tekeningen verwerkt. De aannemer heeft ongeveer 275 bomen geplant en veel plantsoenen gerenoveerd.

Vernieuwen plantsoenen in Lisse
In Lisse was de kwaliteit van veel plantsoenen verslechterd. Ook was er weinig afwisseling in het groen en ook vrijwel geen bloeiende beplanting. Om dit te verbeteren hebben ontwerpen gemaakt en de begeleiding van het project gedaan. Dit bevatte een breed spectrum aan werkzaamheden. Te denken valt aan het rooien van bomen en beplantingen, grondverbeteringen, het aanplanten van groen en ook een nazorgperiode van twee jaar na oplevering.

Groenrenovatie Oranjelaan in Lisse
De Oranjelaan is één van de hoofdwegen in Lisse. Het bomenbestand en de plantenvakken moesten grondig worden gerenoveerd. Wij hebben op basis van boomonderzoeken een renovatieplan opgesteld. Om bewoners te betrekken, hebben wij tekeningen opgesteld en deze gepresenteerd. Vervolgens zijn wij aan de slag gegaan met de renovatie.

Opknapbeurt houtsingel in Lisse
Ter hoogte van de Don Boscostraat in Lisse is een houtsingel (groenstrook met afschermend karakter). De aanwezige beplanting was op leeftijd en een deel was kaal. Een flinke opknapbeurt was nodig. De bewoners hechtten grote waarde aan het behoud van groen. Wij hebben daar rekening mee gehouden in het ontwerp. Er zijn zoveel mogelijk vitale bomen behouden en nieuwe aangeplant. Onder de bomen is een heesterlaag geplaatst, met daaronder kleurrijke vaste planten.

Schrijf je in voor updates

Stuur ons een bericht