Op verschillende plaatsen langs de doorfietsroute worden aanpassingen gemaakt voor de fietsers.

De toekomstige uitstraling van de doorfietsroute tussen Woerden en Utrecht.

Ook worden de verkeersdrempels vernieuwd.

Doorfietsroute Woerden tot Utrecht

De gemeente Woerden heeft Ingenieursbureau Rodewijk opdracht gegeven om de projectvoorbereiding te verzorgen voor het project ‘Doorfietsroute deel II’. Het totale traject van de doorfietsroute loopt vanaf het centraal station van Woerden tot aan de Meernbrug van de stad Utrecht.

De lengte van de doorfietsroute is in totaal 19 km; het deel dat ingenieursbureau Rodewijk zal uitwerken heeft een lengte van 9 km. Het uit te werken traject loopt vanaf Veldwijk in Woerden tot de Zandweg in Utrecht en gaat geheel over bestaande wegen.

Onze rol

Aan ons is gevraagd om het bestaande voorlopig ontwerp uit te werken naar een definitief ontwerp en een RAW-bestek. Wij hebben dit uitwerkingproces efficiënt vormgegeven, zodat de gemeente nog dit jaar met de aanbesteding kan starten. Voor de uitwerking naar definitief ontwerp is het gehele traject opgedeeld in een aantal deelgebieden met een gelijke uitwerking en uitvoeringswijze. Er wordt per deelgebied een uitwerking gemaakt van de aanpassingen die aan de bestaande wegen moeten plaatsvinden. Van enkele specifieke aansluitingen en kruisingen worden detailuitwerkingen gemaakt.

De voorbereiding

Op dit moment zijn wij gestart met de uitwerking van het definitief ontwerp. Het is de planning om in het najaar van 2024 het bestek gereed te hebben en de aanbesteding te kunnen starten.De voorbereidingen van de doorfietsroute zijn al in volle gang.