Het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek werd opgesteld om de streek nog beter op de kaart te zetten.

Met het Gebiedsprogramma 2016 – 2020 B(l)oeiende Bollenstreek zetten de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen de Duin- en Bollenstreek nog beter op de kaart als een streek die bloeit en blijvend boeit. De gemeente Noordwijkerhout was de trekker voor het opstellen van dit programma. Zij hebben ons gevraagd om een plan van aanpak daarvoor te formuleren en het voortouw te nemen in het opstellen van het programma.

De start
De opdracht van de Provincie Zuid-Holland aan de Gemeente Noordwijkerhout was het opstellen van een ambitieus programma inclusief een geactiveerd en betrokken maatschappelijk middenveld in de Bollenstreek. Ingenieursbureau Rodewijk heeft, samen met Alex Lambregts, een plan van aanpak opgesteld en heeft daarna diverse bijeenkomsten georganiseerd. Aan de hand daarvan werden onder andere de ambitie, de droom en de (sub)doelstellingen van het programma geformuleerd. Een ambitiedocument (visie) vormde de basis voor het verder uitwerken van de (sub)doelstellingen om de projecten te kunnen toetsen.

De prioriteiten
De gemeentelijk bestuurders in de Bollensteek hebben prioriteiten aangebracht:
• Het verder ontwikkelen en aantrekkelijker maken van de vijf parels: Landgoederen Leeuwenhorst, Tespelduyn en Veldzicht, de Trekvaart Leiden, Haarlem en Strand en Duinen.
• Aandacht geven aan de verbindingen tussen de parels. Wandelen, fietsen en varen moesten nog aantrekkelijker worden.
• Bloemen moesten het hele jaar zichtbaar worden in de Duin- en Bollenstreek, bijvoorbeeld door aandacht voor ecologisch bermbeheer en het aanplanten van bollenmengsels.
• Het geven van een herkenbare en fraaie uitstraling aan de entrees van de dorpen in de Bollenstreek.

De uitwerking
De gemeenten hebben geld vrij gemaakt voor de uitvoering van het programma. Daarnaast heeft de Provincie 2,25 miljoen euro subsidie toegezegd. Met dit geld wordt het programma op dit moment gerealiseerd.