Tegels in de trottoirs zijn vervangen, in combinatie met de groenvervanging is een aantrekkelijke wandelroute ontstaan.

Langs rijbaan komen grasbermen beplant met bollen, langs trottoir beukenhagen, voor de nieuwe lindes is gekozen voor het sortiment Alnus cordata.

De houtsingel heeft een afplantrij gekregen met Lonicera met daarachter zware exemplaren meidoorn, zwarte els, olijfwilg, krent en kornoelje.

Oude situatie Oranjelaan: ‘overkokend’ groen, weinig diversiteit en op veel plekken kale en of doorgeschoten heesters.

Groenrenovatie Oranjelaan

Ingenieursbureau Rodewijk verzorgt voor de Gemeente Lisse de projectvoorbereiding, aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding van het project ‘Groenrenovatie Oranjelaan’. De Oranjelaan is één van de hoofdwegen in Lisse en tegelijk een belangrijke groene ader. Het bomenbestand en de plantvakken moeten grondig worden gerenoveerd om daarmee de kwaliteit van de laan ook voor de toekomst te waarborgen. De planvorming en afstemming met bewoners heeft in 2016 plaats gevonden in 2017 is de besteksvoorbereiding opgestart, waarna het project in oktober is aanbesteed om nog in het najaar te worden uitgevoerd.

De Oranjelaan is een hoofdgroenstructuur in Lisse en de laanbomen langs deze laan zijn aangewezen als structuurbomen. De lindestructuur is zo’n 60 jaar oud en veel bomen waren slecht of hadden weinig toekomstverwachting. Op basis van diverse boomonderzoeken heeft Ingenieursbureau Rodewijk een renovatieplan opgesteld waarbij de gezonde exemplaren bewaard blijven en slechte exemplaren worden vervangen. De bomen krijgen een forse groeiplaatsverbetering met behulp van bomengrond en andere bomensubstraten, waarbij de bestaande (slechte) grond voor een groot deel rond de wortels wordt weggezogen. Zodoende ontstaat een kwalitatieve basis voor een toekomstbestendige laanstructuur. Onderdeel van het bomenplan is ook de aanpak van de heestervakken aan de voet van de laanbomen. Deze vakken worden voor een groot beplant met een lint van beukenhagen en voorzien van grasbermen met een kleurrijk bollenmengsel.

Om de bewoners te betrekken in de planvorming zijn overzichtstekeningen opgesteld en aangevuld met doorsnedes en referentiebeelden. Tijdens een inloopavond op het gemeentehuis zijn de producten gepresenteerd. Vervolgens heeft Gemeente Lisse op basis van een ontwerpraming voldoende budget gereserveerd om vervolgens de besteksvoorbereiding te starten.

De besteksvoorbereiding, aanbesteding en gunning heeft in de periode van juni tot oktober 2017 plaats gevonden. In november en december wordt het project gerealiseerd onder begeleiding van Ingenieursbureau Rodewijk.

www.lisse.nl/inwoners/wonen-en-leefomgeving/groen/groenrenovatie-oranjelaan.html

 

13
feb

Groenrenovatie Oranjelaan Lisse opgeleverd

Status: In uitvoering
Lisse
Afgelopen maanden is een belangrijke groene ader in Lisse gerenoveerd. Veel lindebomen van de beeldbepalende laan waren in een afstervingsfase en zijn vervangen door 46 nieuwe exemplaren. Samen met de gemeente Lisse hebben we gekozen voor zware exemplaren met plantmaat 30-35, om daarmee direct een mooi laanbeeld te hebben. Bestaande en nieuwe bomen hebben een groeiplaats van gekregen van minimaal 10 en maximaal 15 m3 met bomenzand of bomengrond voor een duurzame en gezonde ontwikkeling. Hiervoor is een speciale grondzuigtechniek toegepast rondom bestaande boomwortels. Naast de bomen is ruim 600 m1 beukenhaag aangeplant, 2.000 m2 heesters en 3.500 stuks vaste planten. Al vroeg is het voorjaar zal de kleur zichtbaar zijn door de 500 m2 bloembollen die in de grasbermen zijn aangebracht. Tenslotte is integraal met het project 2.000 m2 vervanging van trottoirs meegenomen. Ingenieursbureau Rodewijk was verantwoordelijk voor de voorbereiding en aanbesteding en heeft ook de uitvoering begeleidt. Een mooi zichtproject in Lisse om trots op te zijn!
Meer over dit project