Tegels in de trottoirs zijn vervangen, in combinatie met de groenvervanging is een aantrekkelijke wandelroute ontstaan.

Langs rijbaan komen grasbermen beplant met bollen, langs trottoir beukenhagen, voor de nieuwe lindes is gekozen voor het sortiment Alnus cordata.

De houtsingel heeft een afplantrij gekregen met Lonicera met daarachter zware exemplaren meidoorn, zwarte els, olijfwilg, krent en kornoelje.

Oude situatie Oranjelaan: ‘overkokend’ groen, weinig diversiteit en op veel plekken kale en of doorgeschoten heesters.

Groenrenovatie Oranjelaan

Ingenieursbureau Rodewijk verzorgt voor de Gemeente Lisse de projectvoorbereiding, aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding van het project ‘Groenrenovatie Oranjelaan’. De Oranjelaan is één van de hoofdwegen in Lisse en tegelijk een belangrijke groene ader. Het bomenbestand en de plantvakken moeten grondig worden gerenoveerd om daarmee de kwaliteit van de laan ook voor de toekomst te waarborgen. De planvorming en afstemming met bewoners heeft in 2016 plaats gevonden in 2017 is de besteksvoorbereiding opgestart, waarna het project in oktober is aanbesteed om nog in het najaar te worden uitgevoerd.

De Oranjelaan is een hoofdgroenstructuur in Lisse en de laanbomen langs deze laan zijn aangewezen als structuurbomen. De lindestructuur is zo’n 60 jaar oud en veel bomen waren slecht of hadden weinig toekomstverwachting. Op basis van diverse boomonderzoeken heeft Ingenieursbureau Rodewijk een renovatieplan opgesteld waarbij de gezonde exemplaren bewaard blijven en slechte exemplaren worden vervangen. De bomen krijgen een forse groeiplaatsverbetering met behulp van bomengrond en andere bomensubstraten, waarbij de bestaande (slechte) grond voor een groot deel rond de wortels wordt weggezogen. Zodoende ontstaat een kwalitatieve basis voor een toekomstbestendige laanstructuur. Onderdeel van het bomenplan is ook de aanpak van de heestervakken aan de voet van de laanbomen. Deze vakken worden voor een groot beplant met een lint van beukenhagen en voorzien van grasbermen met een kleurrijk bollenmengsel.

Om de bewoners te betrekken in de planvorming zijn overzichtstekeningen opgesteld en aangevuld met doorsnedes en referentiebeelden. Tijdens een inloopavond op het gemeentehuis zijn de producten gepresenteerd. Vervolgens heeft Gemeente Lisse op basis van een ontwerpraming voldoende budget gereserveerd om vervolgens de besteksvoorbereiding te starten.

De besteksvoorbereiding, aanbesteding en gunning heeft in de periode van juni tot oktober 2017 plaats gevonden. In november en december wordt het project gerealiseerd onder begeleiding van Ingenieursbureau Rodewijk.

www.lisse.nl/inwoners/wonen-en-leefomgeving/groen/groenrenovatie-oranjelaan.html

 

Schrijf je in voor updates

Stuur ons een bericht