Kenmerkend voor het project is het gebruik van hoogwaardig materiaal. Dit komt terug in het straatbaksteen, in combinatie met bandenlijnen van natuursteen.

De ontmoetingsplek op het kerkplein. De oude muren van de oorspronkelijke zitkuil zijn geïntegreerd in het ontwerp en opgenomen in kleurrijke plantenborders.

Het definitief ontwerp van het Kerkplein in Harmelen. In het hart van het dorp is een groene uitstraling gemaakt.

Wij werden gevraagd voor de projectvoorbereiding van de herinrichting van de Dorpsstraat in Harmelen. Het doel was het creëren van voetgangersvriendelijke pleinen, realiseren van meer parkeervakken en het inpassen van een herkenbare groenstructuur. Het is gelukt om dit te realiseren.

Onze rol
Tijdens de voorbereiding waren er diverse uitdagingen, waaronder: de beperkte (ondergrondse)ruimte, de hoge verkeersintensiteit en de vele particuliere eigendommen en aansluitingen.

Oplossingen
Wij hebben gezocht naar werkbare oplossingen, die ook voor de omwonenden en bedrijven acceptabel waren. Na diverse participatiebijeenkomsten en veel individueel overleg hebben wij een gedragen definitief ontwerp gerealiseerd. Binnen dit ontwerp hebben wij de volgende oplossingen verwerkt:
• Het groen concentreren op de beeldbepalende plekken.
• Het optimaliseren van de parkeerstructuur.
• Maatwerk bij particulieren.

Een gevarieerde inrichting
Ondanks de uitdagingen is het gelukt het gewenste kwaliteitsniveau te realiseren. Er is een gevarieerde inrichting ontstaan, die past bij het dorpse karakter van Harmelen.