Kenmerkend voor het project is de eenvoud in materiaalgebruik. In veel gevallen is door een combinatie van straatbaksteen en (verhoogde) bandenlijnen invulling gegeven aan het diverse gebruik van de buitenruimte.

De ontmoetingsplek op het historische Kerkplein. De oude muren van de oorspronkelijke zitkuil zijn geïntegreerd in het ontwerp en zijn opgenomen in de kleurrijke vaste plantenborders op het plein.

Het Definitief Ontwerp van het Kerkplein in Harmelen. De plek vormt het hart van het dorp waar een groene uitstraling zeer belangrijk is gevonden.

Herinrichting Dorpsstraat Harmelen

Ingenieursbureau Rodewijk heeft de projectvoorbereiding uitgevoerd van het project Herinrichting van de Dorpsstraat in Harmelen. Samen met het kerkplein en enkele andere straten telt het totale projectgebied circa 1,5 km lengte. De Dorpsstraat is een lintweg met een betrekkelijk smal profiel, wat een hoge verkeersdruk kende en waar relatief snel gereden werd. Door de aanleg van een nieuwe randweg rondom het dorp is de verkeersdruk afgenomen, wat het mogelijk maakte om de inrichting drastisch te herzien. Het project is inmiddels opgeleverd.

Belangrijk bij onze opdracht waren de strakke planning en het hoogwaardige inrichtingsniveau. Hoofdzaak was het creëren van voetgangersvriendelijke pleinen, realiseren van meer parkeervakken en het inpassen van een herkenbare groenstructuur. Wij hebben zorg gedragen voor het uitwerken van de verschillende ontwerpuitdagingen die hierbij kwamen kijken. Daarnaast hebben wij de technische detaillering gemaakt, het bestek opgesteld (EMVI) en de openbare aanbesteding verzorgd.

Ondanks alle uitdagingen tijdens de voorbereiding en uitvoering, is het gelukt het gewenste kwaliteitsniveau gerealiseerd te krijgen. Het project is nog niet geheel klaar, maar de eerste succesvolle resultaten zijn al zichtbaar, zoals het voorterrein van de kerk op de foto hiernaast.

 

 

Kenmerkend voor het ontwerpproces waren de complexe vraagstukken die vanuit het schetsontwerp (Bureau B+B) door vertaald moesten worden. Er is gezocht naar werkbare oplossingen die ook voor de omwonenden en bedrijven acceptabel waren. Uiteindelijk is er na, diverse participatiebijeenkomsten en veel individueel overleg, een gedragen definitief ontwerp gerealiseerd. Binnen het definitief ontwerp is een gevarieerde afwisseling ontstaan tussen verharding en groenstructuur, waardoor een gevarieerde inrichting ontstaat die past bij het dorpse karakter van Harmelen.