De centrumzijde van het Havengebied bestaat uit een brede wandelstrook met verspreid liggende groene ziteilanden.

Met de herinrichting is sterk ingezet op het realiseren van nieuwe en toekomstbestendige bomen en structuren. Ondanks de ingrijpende boven- en ondergrondse werkzaamheden, is het gelukt twee van de oudere Iepenbomen in te passen in het ontwerp.

Sfeerimpressie op basis van het Voorlopig Ontwerp. Hier is goed te zien dat de bomenrijen en de ruimte hier onder de overgang markeert tussen auto- en voetgangersgebied.

Herinrichting Havengebied Lisse

De gemeente Lisse heeft Ingenieursbureau Rodewijk gevraagd  een ontwerp uit te werken voor de herinrichting van het Havengebied in Lisse. Het ontwerp is opgesteld in samenwerking met DijkenCo Landschapsarchitectuur uit Amsterdam. Als onderdeel van het ontwerptraject organiseerden wij een participatietraject waarbij bewoners mee konden denken over de inhoud van de plannen. De gemeente Lisse wil het gebied omvormen naar een hoogwaardig ingericht plein, waar zowel ruimte is voor parkeren, als voor groen en het organiseren van activiteiten en evenementen. Tevens moet rekening worden gehouden met de toekomstige bouwactiviteiten van het voormalige Hobahogebied, de aanleg van de R-Net Halte en het gemeentelijk VerkeersCirculatiePlan.

De complexiteit van deze opgave zit hem in de  aangrenzende projectontwikkeling, intensief parkeergebruik, vele entrees en de doorgaande route. Daarnaast is er een rioleringsplan in ontwikkeling en dient er een nieuwe R-Net halte ingepast worden nabij het Havengebied op een zeer krappe locatie.

Een integrale aanpak van de prille start tot de eindstreep staat bij ons hoog in het vaandel. Doordat wij de partij achter de startnotitie voor de herinrichting zijn geweest, was het niet meer dan vertrouwd om door te pakken met de visievorming en het opstellen van het Schetsontwerp. Het Schetsontwerp is doorvertaald naar een Voorlopig Ontwerp met bijbehorende detailuitwerkingen, profielen, visualisaties en kostenraming.

 

 

 

Uit de gebiedsanalyse en na de eerste participatiebijeenkomst zijn er vijf belangrijke thema’s naar voren gekomen die een grote rol spelen bij de wensen en behoeften ten aanzien van de nieuwe planorganisatie in het Havengebied en uiteindelijk ook in de materialisatie van het ontwerp. Zo kwam expliciet naar voren dat de huidige situatie tekort schiet als het gaat om een (groene) sfeer en uitstraling, aantrekkelijke verblijfsomgeving en verkeersveiligheid voor de voetganger.

 

 

 

 

 

De bestekvoorbereiding van dit project kende vele uitdagingen. Zo is er veel geschoven met de prominente bomenrijen in het ontwerp. Vanwege aanwezige ondergrondse infrastructuur bleek het moeilijk om de bomenrijen in een rechte lijn en op eenzelfde onderlinge afstand te kunnen plaatsen. Uiteindelijk zijn alle onderdelen in het ontwerp zo geplaatst dat de boomstructuur, parkeervakken, rijbanen, voetgangersgebieden en verlichting in de juiste balans, optimaal tot hun recht komen.

Duurzaamheid checklist

De eerste checklist voor project van Havengebied is gemaakt. In de checklist kunt u, naast de belangrijkste uitgangspunten, ook een toelichting vinden op welke wijze wij deze punten in de ontwerpfase wordt gerealiseerd.

Duurzaamheid checklist

29
jun

Feestelijke opening Havengebied Lisse

Status: Realisatie
Lisse
Vandaag, op donderdagmiddag 29 juni 2017, is het Havengebied in Lisse feestelijk geopend. Tijdens de opening werden twee objecten met een verwijzing naar het verleden van Lisse en het Havengebied onthuld.Samen met leerlingen van basisschool de Akker  uit de Schoolstraat werd het fotopaneel van de oude Haven richting de Grachtweg en de gerestaureerde Lissese grenspaal onthuld. Na afloop werden alle aanwezigen getrakteerd op een heerlijk ijsje. 
Meer over dit project
01
mrt

1e fase Havengebied krijgt vorm

Status: In uitvoering
Lisse
De contouren van het nieuwe Havengebied in Lisse krijgen vorm. In de afgelopen periode zijn vooral ondergrondse werkzaamheden uitgevoerd, zoals de riolering, groeiplaatsinrichtingen en funderingen. Inmiddels staan nu de eerste bandenlijnen en is gestart met het straatwerk en het aanbrengen van de Permavoid kratten als groeiplaatsconstructie.Voor dit project is gekozen voor een integraal ontwerp en bestek met zowel groene als civiele werkzaamheden. In het werk is nu goed te zien dat de grote groeiplaatsen voor bomen en beplanting vorm krijgen en ingepast worden in het civiele werk. Op korte termijn worden ook de grote zitranden aangebracht met hierin vaste plantenborders en toekomstbomen. Uiteindelijk zal er een robuuste groenstructuur ontstaan in een aantrekkelijk centrumgebied.De komende weken wordt de eerste fase afgerond en zal het werk opschuiven naar de volgende fase. Er is ingezet op een ambitieuze planning, waarbij het gehele plein nog dit voorjaar aangelegd en ingeplant moet zijn. Zo kunnen de inwoners van Lisse al dit jaar van een groen Havengebied genieten.
Meer over dit project
23
jan

Start uitvoering Havengebied Lisse

Status: In uitvoering
Lisse
De uitvoering van het Havengebied in Lisse is vandaag op 23 januari begonnen. Het werk wordt in relatief grote fases uitgevoerd, zodat de riolering en het straatwerk zoveel mogelijk doorlopend worden aangebracht en de overlast minimaal is.Het Havengebied wordt hiermee een uitbreiding van het centrum. Het parkeerterrein met enkele marktkramen is met name ingericht op voetgangers en fietsers en krijgt een aantrekkelijke groene inrichting. De riolering wordt vervangen, we creëren 33 extra parkeerplaatsen en er komt een R-Net centrumhalte om Lisse aan te sluiten op het snelle OV-netwerk.Voor ons is dit een nieuwe mijlpaal in het planproces van het Havengebied. Nadat wij ruim anderhalf jaar bezig zijn geweest met het opstellen van de startnotitie, verzorgen van het  ontwerp, begeleiden van het participatietraject en het zorg dragen voor de bestekvoorbereiding kijken wij enorm uit naar de realisatie van dit mooie project, waarin zowel onze groene als civiele kwaliteiten een plek hebben gekregen.
Meer over dit project
28
jun

Voorlopig Ontwerp Havengebied gaat de inspraakprocedure in

Status: Voorlopig Ontwerp
Lisse
Afgelopen dinsdag 28 juni 2018 was de inloopavond voor het Voorlopig ontwerp van het Havengebied in Lisse. Hiermee is tevens de formele inspraakprocedure opgestart. De avond was druk bezocht en de reacties waren overwegend positief.
Meer over dit project