Aan de Hogeweg zijn veel ondergrondse werkzaamheden uitgevoerd. De weg is hierdoor toe aan herinrichting. Wij helpen de gemeente Noordwijk daarmee.

De Hogeweg kenmerkt zich door een diversiteit aan breedtes, woningtypes en uitstraling. Om er een aantrekkelijke eenheid van te maken, hebben wij met omwonenden en de opdrachtgever de wensen geïnventariseerd.

Aan de Hogeweg in Noordwijk zijn veel ondergrondse werkzaamheden aan kabels en leidingen uitgevoerd ten behoeve van een nieuwbouwwijk. Ook hebben aan de weg zelf diverse bouwactiviteiten plaatsgevonden. De Hogeweg is hierdoor toe aan herinrichting. De gemeente Noordwijk heeft Ingenieursbureau Rodewijk gevraagd om hiermee te helpen.

Onze rol
De weg kenmerkt zich door een diversiteit aan breedtes, woningtypes en uitstraling. De uitdaging is om hier een aantrekkelijke eenheid van te maken. Om hier invulling aan te geven, hebben wij eerst met de opdrachtgever de wensen geïnventariseerd. Daarbij hebben wij overlegd over het type weg, gewenst materiaal en de verbeteringen van het beheer (bijvoorbeeld: groen en riolering).

Overleg met partijen
Met diverse bewoners hebben we eerst individueel gesproken om de benodigde aanpassingen en raakvlakken te bespreken. Met nutsbedrijven en Hoogheemraadschap de gevolgen voor kabels, leidingen en oeverbescherming doorgenomen.

Voorlopig ontwerp
Aan de hand van alle input hebben wij een voorlopig ontwerp opgesteld. Dit ontwerp is gepresenteerd tijdens een inloopavond. De reacties worden verwerkt tot een definitief ontwerp. Aandachtspunten hierbij zijn vooral de situering van de parkeervakken, de groenstructuur en de verkeersveiligheid. De bewoners zijn blij met de voorgenomen herinrichting en de wijze van afstemming.