Aan de Hogeweg zijn veel ondergrondse werkzaamheden uitgevoerd. De weg is hierdoor toe aan herinrichting. Wij helpen de gemeente Noordwijk daarmee.

De Hogeweg kenmerkt zich door een diversiteit aan breedtes, woningtypes en uitstraling. Om er een aantrekkelijke eenheid van te maken, hebben wij met omwonenden en de opdrachtgever de wensen geïnventariseerd.

Er wordt nu hard gewerkt aan de weg. Het eerste deel is alweer open voor bewoners. En oeverbescherming is aangelegd.

Aan de Hogeweg in Noordwijk zijn veel ondergrondse werkzaamheden aan kabels en leidingen uitgevoerd voor een nieuwbouwwijk. Ook hebben aan de weg zelf diverse bouwactiviteiten plaatsgevonden. De Hogeweg is hierdoor toe aan herinrichting. De gemeente Noordwijk heeft Ingenieursbureau Rodewijk gevraagd om hiermee te helpen.

Onze rol
De weg kenmerkt zich door een diversiteit aan breedtes, woningtypes en uitstraling. De uitdaging is om hier een aantrekkelijke eenheid van te maken. Om hier invulling aan te geven, hebben wij eerst met de opdrachtgever de wensen geïnventariseerd. Daarbij hebben wij overlegd over het type weg, gewenst materiaal en de verbeteringen van het beheer (bijvoorbeeld: groen en riolering).

Overleg met partijen
Met diverse bewoners hebben we eerst individueel gesproken om de benodigde aanpassingen en raakvlakken te bespreken. Met nutsbedrijven en Hoogheemraadschap hebben wij de gevolgen voor kabels, leidingen en oeverbescherming doorgenomen.

Ontwerp
Aan de hand van alle input hebben wij een voorlopig ontwerp opgesteld. Dit ontwerp is gepresenteerd tijdens een inloopavond. De reacties zijn verwerkt tot een definitief ontwerp. Aandachtspunten hierbij waren vooral de situering van de parkeervakken, de groenstructuur en de verkeersveiligheid. De bewoners zijn blij met de voorgenomen herinrichting en de wijze van afstemming. De nieuwe inrichting wordt uitgevoerd met gebakken klinkers met landschappelijke beplanting en een kruidenberm langs de watergang. Het regenwater vloeit af in de berm zonder toepassing van kolken.

Uitvoering
Op dit moment is aannemer De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. volop bezig om de herinrichting uit te voeren. De nieuwe oeverbescherming is al aangelegd en het eerste deel van de Hogeweg is weer opengesteld voor de bewoners. Komende periode wordt ook de rest van de weg gefaseerd aangelegd. Daarna wordt de weg aangekleed met bomen en een kruidenrijke berm.

22
sep

De Hogeweg in Noordwijk krijgt vorm

Noordwijk

De nieuwe weg wordt aangelegd met gebakken klinkers en zal dus ook in de toekomst de mooie kleur behouden. Een flinke bui? Geen probleem. Regenwater vindt makkelijk zijn weg de berm in zonder kolken. Deze berm wordt straks gesierd door landschappelijke beplanting en een kruidenvegetatie.

Aannemer De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. heeft de oeverbescherming al aangelegd. En een deel van de weg weer opengesteld voor de bewoners. Nu wordt hard gewerkt om de rest van de weg gefaseerd aan te leggen.

Meer over dit project