De voormalige Hoogvliet aan de Hortusplein gaat plaatsmaken voor woningen.

Hortusplein en omgeving krijgen een nieuwe inrichting.

Herinrichting Hortusplein e.o.

Woonstichting Stek heeft Ingenieursbureau Rodewijk gevraagd de projectvoorbereiding te verzorgen voor project ‘herinrichting Hortusplein e.o.’ in het centrum van Sassenheim.  De gemeente, Hoogvliet en Stek ontwikkelen samen het gebied tussen de Westerstraat en het Kerkplein.

Er worden 48 levensloopbestendige huurappartementen en 12 eengezinswoningen gebouwd. Ook komt supermarkt Hoogvliet terug aan het Hortusplein, nadat deze een aantal jaren geleden is verhuisd naar de tijdelijke locatie buiten het centrum.

Openbare ruimte

Om de plannen van Stek mogelijk te maken moeten er aanpassingen gedaan worden aan de openbare ruimte. Dit betreft onder andere: opbreken van de bestaande situatie, bouwrijp maken voor de nieuwbouw, verleggen van nutstracés en riolering en het aanleggen van de nieuwe inrichting.

Onze rol

Wij verzorgen de gehele projectvoorbereiding voor dit gebied van voorlopig ontwerp tot en met bestek. Ook zorgen wij voor de afstemming met gemeente en nutsbedrijven. De planning is zo efficiënt mogelijk ingedeeld, waardoor de doorlooptijd van de voorbereiding zo kort mogelijk wordt gehouden. Het is de bedoeling om eind van dit jaar al met de uitvoering te starten.