Herinrichting Nassaukade

De gemeente Woerden is de afgelopen jaren bezig met de rioolreconstructie van het gebied langs de singel in Woerden. De gemeente heeft ons opdracht gegeven de projectvoorbereiding van het laatste deel te verzorgen.Hierbij wordt de gehele riolering vervangen en geoptimaliseerd. Daarbij wordt tevens ook de gehele weginrichting opnieuw ingericht. Na de ontwerpfase verzorgen wij ook het bestek voor deze herinrichting. Als de uitvoering van dit stukje kade is voltooid is de gehele singel rondom het centrum van Woerden voorzien van een nieuw rioolstelsel en nieuwe inrichting.

Bij de herinrichting van de Nassaukade staan twee belangrijke aspecten centraal. De riolering moet worden vernieuwd waarbij de beeldbepalende rij Platanen behouden moet blijven en bovendien geen schade mag oplopen door de werkzaamheden.

In dit smalle profiel staan de bomen dicht op de weg, riolering en waterkant. De opgave ligt hier niet zozeer in het doorzetten van het ruimtelijk profiel, maar het realiseren van bovengenoemde werkzaamheden.

Op maaiveldniveau zal het wegprofiel ten opzichte van de bestaande situatie bijgesteld worden om ruimte te geven voor de grote Platanen.

Schrijf je in voor updates

Stuur ons een bericht