Een bewonersparticipatie tijdens het ontwerpproces zorgt voor een nauwkeurige afweging of bij de vernieuwing van de riolering de huidige inrichting behouden blijft of gewijzigd dient te worden.

Langs de singel bij de Nassaukade in Woerden wordt dit jaar de gehele riolering vervangen en geoptimaliseerd.

De gemeente Woerden is de afgelopen jaren bezig met de rioolreconstructie van het gebied langs de singel in Woerden. De gemeente heeft ons opdracht gegeven de projectvoorbereiding en het ontwerp voor het laatste deel te verzorgen. Hierbij wordt de gehele riolering vervangen en geoptimaliseerd. Daarnaast worden de wegen opnieuw ingericht.

Onze rol
Bij het vernieuwen van de riolering moet een rij Platanen behouden blijven. Deze mogen ook geen schade oplopen door de werkzaamheden. Dit is een uitdaging, want in dit gebied staan de bomen dicht op de weg, riolering en de waterkant.

Ontwerpfase
Wij hebben een ontwerp gemaakt voor de herinrichting. Tijdens een bewonersparticipatie is gebleken dat er een verdeelde mening is over het ontwerp; de locatie van het parkeren en de bomen. Als de gemeente Woerden een beslissing heeft genomen over het gewenste ontwerp gaan wij verder met het project.