Het participatietraject met buurtbewoners is binnen dit project zeer belangrijk. Om die reden is extra energie gestoken in het ‘verbeelden’ van de mogelijke invullingen van het Schetsontwerp. Hierbij is een abstract 3D model van het volledige schetsontwerp gemaakt en zijn enkele straatbeelden opgewerkt tot sfeerimpressies die meer ingaan op feitelijke invulling en texturen.

De Platanenlaan in Sassenheim doet de naam nog steeds eer aan door de grote en beeldbepalende platanen in het straatbeeld. De bomen zijn in de loop der tijd echter zodanig gegroeid, dat de bomen een formaat hebben wat niet meer past binnen een dergelijk straatprofiel. De bomen onderbreken op veel plekken de trottoirs en door wortelopdruk zijn veel trottoirs slecht begaanbaar geworden.

Vanwege ziekte zijn de oorspronkelijke Essen in de Essenlaan circa 30 jaar geleden vervangen door de toen populaire Metasequoia glyptostroboides. Dit soort heeft ondertussen een omvang bereikt die ook in deze straat voor overlast zorgt. Net als in de Platanenlaan zijn wortelopdruk, onderbroken trottoirs en verzakte/verhoogde verhardingen veel voorkomende problemen.

Op dit moment wordt volop gewerkt aan de aannemer herinrichting van de Platanenlaan en Essenlaan in Sassenheim. De bomen in dit project krijgen een bijzondere bestemming. Na zorgvuldig ‘geoogst’ te zijn worden de stammen hier in de streek gezaagd en door sociale werkvoorzieningen onder andere tot meubels verwerkt. Dit gebeurt door de stichting Bollestreekhout. Bewoners kunnen dus een meubelstuk van hun ‘eigen’ bomen terugkopen.

Herinrichting Platanenlaan en Essenlaan

Ingenieursbureau Rodewijk is door de gemeente Teylingen benaderd om een ontwerp op te stellen en de projectvoorbereiding te verzorgen voor de herinrichting van de Platanenlaan en Essenlaan in Sassenheim. Samen met de gemeente  hebben we de bewoners betrokken in het ontwerpproces. Dit is gebeurd om mensen de gelegenheid te bieden zich uit te spreken ten aanzien van de nieuwe inrichting, maar ook om tussen de buurtbewoners begrip te kweken voor de verschillende wensen en belangen die men heeft. Er zijn enkele ontwerpsessies voorbereid, wat in september tot een vastgesteld ontwerp heeft geleidt.  Op dit moment is de uitvoering van het project volop bezig.

De herinrichting van de straten is vooral noodzakelijk door de bomen die veel overlast en zelfs schade veroorzaken aan de openbare inrichting. De bomen die te dicht langs de straat of gevels staan worden daarom verwijderd. Dit biedt aanleiding om het gehele straatprofiel opnieuw in te delen, waarbij gelet wordt op de wensen van bewoners, de beheerbaarheid in de toekomst en in dit geval misschien wel het belangrijkste; de bruikbaarheid en toegankelijkheid van de openbare ruimte.

Voordat de eerste ontwerpaanzet is gemaakt, zijn de bewoners actief benaderd om alle verbeterpunten, aandachtspunten en tekortkomingen met ons te delen. Al die reacties hadden betrekking op een aantal overeenkomstige onderdelen, andere reacties bleken meer specifiek van aard. Na een eerste dynamische bewonersavond, waarbij de bewoners over mogelijke oplossingen met elkaar in gesprek gingen, zijn zogenaamde ontwerpambassadeurs geselecteerd, die samen met ons het ontwerptraject hebben doorlopen en zijn betrokken in de presentatie van de ontwerpen tijdens de tweede bewonersavond.

Het bestek is meervoudig onderhands aanbesteed en de lokale aannemer Herruer GWW heeft de aanbesteding gewonnen. In december 2017 zijn ze begonnen met het kappen van de bomen in de Platanenlaan en Essenlaan. Het stamhout van deze bomen wordt door Bollenstreekhout.nl verwerkt. Deze organisatie laat het hout in de streek verwerken en helpt daarmee mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk.

In januari 2018 is de aannemer begonnen om de stobben (wortels) van de bomen te verwijderen. De grond rondom de stobben wordt dan eerst weggezogen, zodat de wortels en kabels en leidingen bloot komen te liggen. De wortels en de stobbe kunnen dan weggehaald worden zonder dat er schade wordt veroorzaakt aan de kabels en leidingen.

Na de herinrichting van de straten worden er door de gemeente nieuwe bomen terug geplant. Bij de keuze van deze bomen is rekening gehouden dat ze niet te groot worden zodat de straat over 30 jaar niet weer hetzelfde probleem heeft. Tevens wordt er een goede ondergrondse groeiplaats gemaakt met bomengrond in het plantvak en bomengranulaat onder de verharding. De nieuwe bomen krijgen dus voldoende ondergrondse ruimte om goed te kunnen groeien.

 

16
nov

Opening Platanenlaan en Essenlaan in Sassenheim

Status: Uitvoering
Sassenheim
De werkzaamheden aan de Platanenlaan en Essenlaan zijn afgerond. De gemeente Teylingen heeft voor de opening alle bewoners van beide straten uitgenodigd en in het bijzonder de ontwerpambassadeurs. Zij zijn al vanaf het ontwerp bij het project betrokken en worden nu ook weer betrokken met de opening van beide straten. Samen met wethouder Rob ten Boden is zijn in beide straten een boom geplant. Een Plataan (Platanus orientalis ‘Minaret’) in de Platanenlaan en een Esdoorn (Acer freemanii ‘Armstrong’) in de Essenlaan. Een groot deel van de bewoners was aanwezig bij de opening en deze zijn zeer tevreden over de transformatie die hun straat is ondergaan.
Meer over dit project
09
apr

Volgende stap Platanenlaan Essenlaan

Status: Uitvoering
Sassenheim
Aannemer Herruer heeft zijn werkzaamheden aan de Essenlaan, tussen de Rusthofflaan en de Venusstraat afgerond. De bewoners kunnen nu dus weer gebruik maken van de straat en de nieuw aangebrachte parkeervakken. De stoep is weer begaanbaar omdat alle boomwortels verwijderd zijn en de tegels weer vlak liggen. De straat ziet er nu nog enigszins kaal uit omdat er nog geen nieuwe bomen en heesters geplant zijn. Deze bomen komen tussen de parkeervakken te staan en worden in het najaar van 2018 aangeplant door de gemeente Teylingen. In de tussentijd zullen de vakken met een tijdelijk kruidenmengsel worden ingezaaid voor een bloemrijk beeld in de zomerperiode.De aannemer is nu bezig met de herinrichting van de Platanenlaan, tussen de Lindenlaan en de Sporthoflaan.
Meer over dit project
08
feb

Bomen Platanenlaan en Essenlaan krijgen 2e leven

Status: Realisatie
Sassenheim
Op dit moment wordt volop gewerkt aan de aannemer herinrichting van de Platanenlaan en Essenlaan in Sassenheim. De bomen in dit project krijgen een bijzondere bestemming. Na zorgvuldig ‘geoogst’ te zijn worden de stammen hier in de streek gezaagd en door sociale werkvoorzieningen onder andere tot meubels verwerkt. Dit gebeurt door de stichting Bollestreekhout. Bewoners kunnen dus een meubelstuk van hun ‘eigen’ bomen terugkopen. HIER is te zien met welke precisie de bomen in deze smalle straat geoogst zijn.Aannemer Herruer is om dit moment het zorgvuldig verwijderen van de stronken van de bomen die middenin het nutstracé staan. Een zorgvuldig werkje dus, waarvoor een speciale zuigtechniek is voorgeschreven.
Meer over dit project
22
nov

Schetsontwerp Platanenlaan-Essenlaan openbaar gemaakt tijdens inloopavond

Status: Afronding Definitief Ontwerp
Sassenheim
Gisteravond heeft de inloopavond plaatsgevonden voor bewoners van de Platanenlaan en Essenlaan in Sassenheim. Tijdens deze bijeenkomst was het voor bewoners en andere geïnteresseerden mogelijk om de schetsontwerpen voor beide straten te bekijken en een toelichting te krijgen. Voor dit project hebben diverse bewoners van de straten actief meegewerkt aan het ontwerp als zogenaamde ‘ontwerpambassadeurs’. Deze ontwerpambassadeurs waren op de inloopavond aanwezig om hun ‘eigen’ ontwerpafwegingen toe te lichten aan hun buurtbewoners. Deze aanpak lijkt erg succesvol.De avond is positief ervaren, zowel vanuit de buurtbewoners en ontwerpambassadeurs als vanuit de gemeente Teylingen. Bewoners hebben inzicht gekregen in de vele afwegingen die gemaakt moeten worden en de keuzen die, in overleg met de ontwerpambassadeurs, gemaakt zijn. Het algemene straatbeeld, algemeen belang en beheerbaarheid worden in dit project zoveel mogelijk gecombineerd met individuele wensen. Uiteindelijk moet dit resulteren in een eindproduct waar iedereen zich in kan herkennen. De komende periode kunnen bewoners nog reageren via een reactieformulier. Hierna wordt het ontwerp verder uitgewerkt.
Meer over dit project
11
okt

Het ontwerptraject van de herinrichting Platanenlaan en Essenlaan is gestart.

Status: Ontwerptraject
Sassenheim
Gisterenavond is de projectvoorbereiding van de Platanenlaan-Essenlaan in Sassenheim officieel van start gegaan. Na in de middag een schouwronde met bewoners gedaan te hebben is in de avond met alle geïnteresseerden een schets- en brainstormsessie gehouden. Dit was bedoeld om bewoners te prikkelen over mogelijke oplossingen voor de belangrijkste thema's die zij naar voren hebben gebracht. Na afloop zijn de ideeën per thema door de bewoners aan elkaar gepresenteerd, waarbij zowel overeenkomstige als soms conflicterende voorkeuren zichtbaar werden. Tot slot hebben meerdere personen zich aangemeld als ontwerpambassadeur. Zij zullen in de komende weken betrokken blijven bij het ontwerpproces.
Meer over dit project