De tankgracht tussen Katwijk en Wassenaar is onderdeel van de Duitse verdedigingslinie uit de Tweede Wereldoorlog. En wordt straks een waardevol ecologisch- en belevingselement. Foto: DNatuur

Tussen Katwijk en Wassenaar ligt een gebied dat opnieuw wordt ingericht tot een groen buffergebied ‘De Groene Zone’. Met dit buffergebied is er straks een ecologische verbinding tussen de Hollandse Duinen en het Groene Hart. In het gebied ligt een deel van de Duitse verdedigingslinie uit de Tweede Wereldoorlog, waaronder het rijksmonument De tankgracht. Wij gaan samen met DNatuur het gebied rondom deze tankgracht ontwikkelen tot een waardevolle ecologische verbinding.

Over de tankgracht

Aan de westkant van vliegveld Valkenburg werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers een tankgracht aangelegd. Deze brede en vrij diepe gracht moest tanks en pantservoertuigen van de geallieerden tegenhouden. En had een lengte van ongeveer 2,5 km.

De meeste tankgrachten in Nederland werden dichtgeschoven door de geallieerden. Het Canadese leger had bulldozers bij zich om dit te doen. In natuurgebieden was het niet nodig de tankgrachten te dichten en daardoor zijn ze blijven liggen. Net als de tankgracht tussen Wassenaar en Katwijk.

Van de vele tankgrachten die de Duitsers hebben aangelegd is dus niet veel bewaard gebleven. Aan de tankgracht bij het voormalige vliegveld van Valkenburg wordt dus grote waarde toegekend. Ook heeft deze een bijzondere extra ensemblewaarde door de aanwezigheid van het vliegveld en de vele militaire objecten die ermee verbonden zijn.

De plannen voor de tankgracht

Tussen Katwijk en Wassenaar ligt een gebied dat opnieuw wordt ingericht tot een groen buffergebied ‘De Groene Zone’. Met dit buffergebied is er straks een ecologische verbinding tussen de Hollandse Duinen en het Groene Hart. In dit gebied ligt de tankgracht. Deze tankgracht heeft een grote cultuurhistorische waarde en ecologische potentie. Daarom wil de gemeente Wassenaar:

  • een ecologische verbindingszone ontwikkelen;
  • behoud en ontwikkeling van de bestaande delen van de tankgracht;
  • herstel van de gedempte delen;
  • een aangepaste inrichting van de omgeving en vergroting van de belevingswaarde.

Hoe wij invulling gaan geven aan de vraag

Wij gaan samen met DNatuur het gebied rondom deze tankgracht ontwikkelen tot een waardevolle ecologische verbinding. Dit betekent dat wij het volgende gaan doen:

  • Maken van het uitvoeringsontwerp (inclusief de tussenliggende stadia; Schetsontwerp, Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp) van de ecologische en cultuurhistorische uitwerking van de tankgracht.
  • Analyseren van de geschiktheid als leefgebied en geschiktheid als verbinding voor doelsoorten.
  • Opstellen van globale beheersvoorstellen voor de instandhouding van de tankgracht als ecologische verbinding en monument.

Bij de uitvoering houden wij onder andere rekening met de volgende zaken:

  • Wet- en regelgeving en beleidskaders met betrekking tot het rijksmonument, zoals waterstaatkundige zaken.
  • Mogelijke toekomstige kruisingen met recreatief verkeer, bijvoorbeeld bruggen.
  • De monumentale waarden en daarmee de verschijningsvorm van de tankgracht.

 

18
feb

Ecologische verbinding realiseren met DNatuur

Katwijk & Wassenaar

We hebben van de gemeente Wassenaar een leuke nieuwe opdracht gekregen! Samen met DNatuur gaan we werken aan een ecologische verbinding in de groene bufferzone tussen Katwijk en Wassenaar. Bijzonder is dat in dit gebied een tankgracht ligt. Dit rijksmonument was onderdeel van de Duitse verdedigingslinie. Onze uitdaging is om naast de ecologische verbinding ook een belevingselement van deze tankgracht te maken. We dragen hiermee bij aan een prachtige ontwikkeling voor de natuur en een mooie toevoeging voor de recreant.

Foto: DNatuur

Meer over dit project