Door de reconstructie van de straat Voorhuis komt er extra ruimte langs de slootkant. Hierdoor kunnen wij een natuurvriendelijke oever ontwikkelen voor extra waterberging.

Herinrichting Voorhuis

De gemeente Woerden heeft Ingenieursbureau Rodewijk gevraagd om de projectvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding te doen voor de herinrichting van het Voorhuis te Kamerik. De ontwerpfase is in mei 2017 gestart en inmiddels zijn de werkzaamheden in uitvoering. Tijdens de ontwerpfase hebben we met omwonenden rond de tafel gezeten, zodat hun ideeën en wensen zo goed mogelijk in het ontwerp zijn verwerkt. Het voorlopig ontwerp is gepresenteerd aan de bewoners en zij hebben mogen meedenken over de optimalisatie van het ontwerp. Uiteindelijk is er zo een definitief ontwerp opgesteld, die is uitgewerkt tot een bestek met bestekstekeningen.

Rioolvervanging

Gelijktijdig met de rioolvervanging wordt de openbare ruimte opgehoogd en opnieuw ingericht. Door de slappe veenbodem is de deze sterk verzakt (tot wel 60cm). In overleg met de gemeente wordt bekeken welke ophoogmethode het meest geschikt is om de straat weer op niveau te brengen.

Bij het ontwerpproces hebben we de openbare ruimte robuuster gemaakt door duidelijke keuzes te maken voor de ruimtelijke indeling. Hierbij hebben we ruimte gecreëerd voor een goede groenstructuur en natuurvriendelijke oevers. Een belangrijke beperking hierbij is een bergbezinkbassin die in het verleden middenin het plangebied is gemaakt.

15
feb

De toepassing van lichte ophoogmaterialen

Status: In uitvoering
Kamerik
In de laatste editie van GeoKunst heeft een leuk artikel gestaan over de toepassing van lichte ophoogmaterialen in het Voorhuis te Kamerik. Wij hebben voor dit project het hele ontwerptraject, de besteksvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding verzorgd. GeoKunst is een katern van GeoTechniek dat speciaal voor De Nederlandse Geotextielorganisatie wordt vervaardigd. Het bevat informatieve artikelen over toepassingen en innovaties met geokunststoffen.Artikel
Meer over dit project
14
mei

Reconstructie van het Voorhuis in Kamerik is gestart

Status: Uitvoering
Kamerik
Aannemer Van Leeuwen GWW uit Harmelen is gestart met reconstructie van het Voorhuis in Kamerik. De dikke (verzakte) laag asfalt en slakkenfundering worden opgebroken en wordt vervangen door een lichte zettingsarme EPS-constructie. De openbare ruimte wordt fors opgehoogd.  Om deze bewoners te helpen krijgen deze afvalcontainers, grond en zand krijgen aangeboden om ook hun tuinen op te hogen en op orde te krijgen.
Meer over dit project

Schrijf je in voor updates

Stuur ons een bericht