Op verschillende plekken zijn bankjes geplaatst. Omwonenden kunnen hierdoor rustig genieten van het water en de bloemrijke omgeving.

Voor een verkeersveilige straat zijn verhoogde kruisingsvlakken toegepast.

De straten zijn opgehoogd. Het straatbeeld is nu weer netjes.

De bodem in de gemeente Kamerik bestaat uit een pakket veenlagen, in combinatie met een hoge grondwaterstand. Dit zorgt voor grote zetting, met als gevolg onvlakheid in de wegen, verminderde werking van de riolering en een rommelig straatbeeld. De gemeente Woerden wilde daarom de straat Voorhuis in Kamerik herinrichten. Zij vroegen ons voor de projectvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding.

Het juiste ophoogmateriaal kiezen
De gemeente heeft de afgelopen jaren de aanpak van aanleg en beheer van infrastructuur op slappe bodem gewijzigd. Het veelvuldig terugkerende onderhoud van wegen, openbare ruimte en riolering was daar de aanleiding voor. Daarom hebben wij in de voorfase samen met een geotechnisch bedrijf gekeken welk type ophoogmateriaal geschikt is. Dit leidde bij Voorhuis tot een combinatie van Bims en EPS voor de wegconstructie.

Samen met de bewoners
Na de keuze van het ophoogmateriaal konden wij aan de slag met een ontwerp. Wij hebben tijdens de ontwerpfase met omwonenden rond de tafel gezeten. Hierdoor konden wij hun ideeën en wensen zo goed mogelijk in het ontwerp verwerken. Het voorlopig ontwerp is gepresenteerd aan de bewoners en zij hebben meegedacht over de optimalisatie daarvan.

Definitief ontwerp
Uiteindelijk is er een definitief ontwerp opgesteld. In dit ontwerp hebben wij het volgende laten terugkomen:
• Bankjes, zodat omwonenden kunnen genieten van de bloemrijke bermen.
• Verhoogde kruisingsvlakken voor een verkeersveilige straat.
• Enkele bomen hebben een nieuwe plek gekregen.
• Wij hebben extra ruimte gecreëerd langs de slootkant. Hierdoor kon een natuurvriendelijke oever ontwikkeld worden voor extra waterberging.

Voorspoedig verlopen
Het definitieve ontwerp is uitgewerkt tot een bestek met bestekstekeningen. Daarna kon de aannemer aan de slag met de herinrichting. De omgeving van het Voorhuis heeft nu weer een goede uitstraling en er is naar verwachting voor de komende 40 jaar geen groot onderhoud nodig.

GeoKunst
In GeoKunst stond een leuk artikel over de toepassing van lichte ophoogmaterialen in het Voorhuis te Kamerik. In het artikel is ons ontwerp te zien.

Het artikel