Er gaan werkzaamheden plaatsvinden aan de Spekkelaan vanaf medio mei tot aan de bouwvak.

De fietsstroken maken plaats voor een betere wegindeling voor de fietsers.

Herinrichting Spekkelaan

Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt de Spekkelaan opnieuw ingericht. De gemeente Lisse heeft aan ons gevraagd om het ontwerptraject, de besteksvoorbereiding en de uitvoeringsbegeleiding te verzorgen.

De Spekkelaan is een doorgaans drukke route, zowel voor doorgaand verkeer als door de aanwezigheid van de verschillende sportverenigingen, de functie van provinciale doorfietsroute en verschillende wandelroutes. In de bestaande inrichting zijn er veel momenten dat (jonge) fietsers en autoverkeer elkaar moeten kruisen en passeren.

Om veiligheid van met name de kwetsbare verkeersdeelnemers te vergroten worden een aantal aanpassingen gedaan. Zo worden er drempels aangelegd en wordt de voorrangssituaties verduidelijkt. Ook komt er een rode coating op het nieuwe asfalt die meer ruimte moet aangeven voor de fietsers. De aansluitingen van de Spekkelaan op de Achterweg-Zuid en Van Lyndenweg worden aangepast om doorgang voor fietsers te bevorderen.

Onze rol

Wij hebben voor dit project het ontwerptraject en de besteksvoorbereiding gedaan. Ook begeleiden wij de uitvoering met toezicht en directievoering.

De uitvoeringsperiode staat gepland vanaf medio mei tot aan de bouwvak. Er wordt gewerkt in verschillende fases, zodat de sportverenigingen bereikbaar blijven.

21
mei

Werkzaamheden Spekkelaan te Lisse zijn in volle gang!

Status: In uitvoering
Lisse

Werkzaamheden Spekkelaan te Lisse zijn in volle gang!

Aannemer Dura Vermeer is op 13 mei gestart met het werk. De Spekkelaan is de toegangsweg naar het sportpark en wordt daarom fietsvriendelijker ingericht.
Inmiddels is het bestaande asfalt gefreesd. Er worden plaatselijke reparaties uitgevoerd, waarna er onder andere drempels en een nieuwe deklaag met rode coating worden aangebracht. Ook wordt de voorrangssituatie voor fietsers verbeterd, zodat zij een stuk veiliger naar de sportclubs kunnen.
De prachtige bomenlaan wordt natuurlijk gespaard.

Meer over dit project