Ingenieursbureau Rodewijk zet zich in voor een succesvolle openbare ruimte. Om dit te bereiken hebben we ons ‘Renovatiemodel buitenruimte’ ontwikkeld. Met dit model bieden we een gestructureerde aanpak voor planmatig beheer van de openbare ruimte.

Renovatiemodel buitenruimte

Wij hebben reeds voor meerdere gemeenten een raamovereenkomst opgesteld als onderlegger voor renovaties in de openbare ruimte. De voorbereiding en uitvoering van deze renovaties vraagt om een planmatige aanpak. Met het renovatiemodel brengen wij structuur aan in het proces, zodat zowel opdrachtgever als aannemer op de hoogte zijn van de activiteiten. Daarnaast kan het hele voorbereidings- en uitvoeringsproces efficiënt worden doorlopen om zodoende tijd en kosten te besparen. Ingenieursbureau Rodewijk kan het hele proces verzorgen, vanaf het opstellen raamovereenkomst tot en met de uitvoeringsbegeleiding.

 

Ingenieursbureau Rodewijk heeft de dienstverlening rondom renovaties in de buitenruimte in een overzichtelijk model gezet. Het ‘Renovatiemodel buitenruimte’ is onder andere inzetbaar voor groen, beschoeiingen, elementenverhardingen en speelobjecten. Binnen het model onderscheiden we drie fases, namelijk de voorbereidingsfase, de planfase en de uitvoeringsfase. Al naar gelang de behoefte kan worden ingezet op het gehele proces of onderdelen ervan. In de regel biedt een goede raamovereenkomst de basis voor een meerjarige succesvolle uitvoering van renovaties. Door de jarenlange ervaring met deze werkwijze weten we een raamovereenkomst op hele sterke en efficiënte wijze op te stellen en te implementeren. Daarnaast kunnen we onder andere het ontwerpproces, de financiële aspecten, omgevingsmanagement en uitvoeringsbegeleiding voor onze rekening nemen. Naar behoefte van de opdrachtgever is maatwerk mogelijk en wordt een succesvolle openbare ruimte gerealiseerd voor zowel beheerder als gebruiker. Hieronder is het projectblad te downloaden met meer informatie over het renovatiemodel.

Download

Schrijf je in voor updates

Stuur ons een bericht