De inventarisatie van het eerste gedeelte van de Hollandse banen is verricht. De eerste stap om een vertaalslag te vinden om van een groenstrook naast een recreatieve fietsroute naar een ecologische verbindingsroute voor bijen te komen. De komende maanden zullen we u meer vertellen over de uitwerking van de vertaalslag.

Inrichting Bijenlint Hollandse banen

De gemeente Zoetermeer heeft Ingenieursbureau Rodewijk gevraagd om een inrichtingsvoorstel te maken voor het ecologisch inrichten van de bermen en watergangen rondom de recreatieve fietsroutes ‘van Zoetermeer naar zee’ en ‘de Vlietroute’. Langs deze recreatieve fietsroutes zijn momenteel vooral standaard grasbermen en op enkele plaatsen bomen en bosjes aanwezig. Maar deze inrichting is onvoldoende om een ecologische aanhaking tot stand te brengen. De komende maanden gaan wij een rapportage en bijbehorende tekeningen opstellen om de bijen volgend jaar van Zoetermeer naar zee te laten vliegen.

De huidige uitstraling van het gebied is vooral ‘agrarisch groen’, ruimtelijk met Hollandse luchten. Een herkenbaar Hollands polderlandschap. In dit cultuurlandschap is het voor inheemse planten en dieren lastig om te overleven. Door het ontwikkelen van de bijenlinten wordt er een verandering tot stand gebracht. Wij gaan gerichte ingrepen ontwerpen en uitwerken, zodat de opdrachtgever deze kan laten uitvoeren. De ontwerpen worden door middel van themakaarten in een rapportage opgenomen. Waarna de themakaarten vertaalt worden naar beplantingsplannen met een gebiedseigen assortiment.

In december 2018 wordt de concept rapportage aangeleverd, waarna het in januari 2019 aan de bestuurders van de gemeentes wordt voorgelegd. De gemeente Zoetermeer zal met de betrokken gemeenten in overleg gaan om het volledige traject van ‘Zoetermeer naar zee’ en ‘de Vlietroute’ te laten uitvoeren.