Langs de fietsroutes ‘van Zoetermeer naar zee’ en ‘de Vlietroute’ zijn nu vooral gemaaide grasbermen. Deze inrichting is onvoldoende om een ecologische verbinding in het gebied tot stand te brengen. Wij hebben een rapportage opgesteld en bijbehorende ontwerpen om de bijen van Zoetermeer naar zee te laten vliegen.

Langs de recreatieve fietsroutes ‘van Zoetermeer naar zee’ en ‘de Vlietroute’ zijn nu vooral gemaaide grasbermen. Op enkele plaatsen zijn laanbomen en bosjes aanwezig. Deze inrichting is onvoldoende om een ecologische verbinding tussen Den Haag – Leiden en Zoetermeer – Wassenaar tot stand te brengen. De Landschapstafel Duin Horst & Weide heeft als speerpunt om deze ecologische verbinding tot stand te brengen. Uit naam van de Landschapstafel heeft de gemeente Zoetermeer Ingenieursbureau Rodewijk gevraagd om daarmee te helpen.

Onze rol
De huidige uitstraling van het gebied is vooral ‘agrarisch groen’, ruimtelijk met Hollandse luchten. Een herkenbaar Hollands polderlandschap. In dit cultuurlandschap is het voor inheemse planten en dieren lastig om te overleven. Door het ontwikkelen van bijenlinten wordt er een verandering tot stand gebracht. Wij hebben een rapportage opgesteld en bijbehorende ontwerpen om de wilde bij in dit gebied te laten vliegen. Deze ontwerpen zijn door middel van themakaarten in de rapportage opgenomen. Op basis van onze producten heeft de opdrachtgever besloten dat wij dit project verder kunnen gaan uitvoeren naar een uitvoeringsbestek.

Themakaart

Status
Momenteel schrijven wij het moederbestek. Met de tekeningen en het moederbestek gaan wij bij elke deelnemende gemeente op bezoek. Gezamelijk bekijken wij de huidige situatie en het gewenste eindbeeld. Hieruit vloeien de te nemen acties voort, maar ook het (gewijzigde) beheer van de gebieden. In overleg met de opdrachtgever bepalen wij hoe de vervolgstap per gemeente eruit komt te zien. Door met de gemeentes om tafel te zitten, bieden we maatwerk en kan het project en beheer makkelijk worden ingevoegd in het bestaande beleid en werkwijze.

16
dec

De bijen weer laten vliegen

Zoetermeer

Langs de fietsroutes van Zoetermeer naar zee en de Vlietroute zijn vooral traditionele grasbermen. Op enkele plaatsen zijn laanbomen en bosjes aanwezig. Deze inrichting is onvoldoende om als ecologische verbinding in het gebied te functioneren. Landschapstafel Duin Horst & Weide heeft als speerpunt om dit te verbeteren. Wij gaan eraan bijdragen om in dit gebied de wilde bij weer te laten vliegen!

Meer over dit project