Langs de fietsroutes ‘van Zoetermeer naar zee’ en ‘de Vlietroute’ zijn nu vooral gemaaide grasbermen. Deze inrichting is onvoldoende om een ecologische verbinding in het gebied tot stand te brengen. Wij hebben een rapportage opgesteld en bijbehorende ontwerpen om de bijen van Zoetermeer naar zee te laten vliegen.

Langs de recreatieve fietsroutes ‘van Zoetermeer naar zee’ en ‘de Vlietroute’ zijn nu vooral gemaaide grasbermen. Op enkele plaatsen zijn laanbomen en bosjes aanwezig. Deze inrichting is onvoldoende om een ecologische verbinding tussen Den Haag – Leiden en Zoetermeer – Wassenaar tot stand te brengen. De Landschapstafel Duin Horst & Weide heeft als speerpunt om deze ecologische verbinding tot stand te brengen. Uit naam van de Landschapstafel heeft de gemeente Zoetermeer Ingenieursbureau Rodewijk gevraagd om daarmee te helpen.

Onze rol
De huidige uitstraling van het gebied is vooral ‘agrarisch groen’, ruimtelijk met Hollandse luchten. Een herkenbaar Hollands polderlandschap. In dit cultuurlandschap is het voor inheemse planten en dieren lastig om te overleven. Door het ontwikkelen van bijenlinten wordt er een verandering tot stand gebracht. Wij hebben een rapportage opgesteld en bijbehorende ontwerpen om de bijen van Zoetermeer naar zee te laten vliegen. Deze ontwerpen zijn door middel van themakaarten in de rapportage opgenomen. De themakaarten kunnen we, als het project verder uitgevoerd wordt, vertalen naar beplantingsplannen met een gebiedseigen assortiment.

Status
Momenteel is de gemeente Zoetermeer in overleg, met de projectleiders en de beheerders van de betrokken gemeenten, om naast de aanleg van de bijenlinten ook het beheer te gaan regelen. Als daar een besluit over is genomen, wordt de rapportage met de themakaarten aan de bestuurders van de gemeente voorgelegd. Dan wordt duidelijk of we dit project verder kunnen uitvoeren.

Themakaart