Langs de Klaasje Zevensterstraat zijn veel nieuwe gebouwen gekomen. Voor een goede toegankelijkheid van deze gebouwen is een herinrichting van de straten nodig.

Door de bouwwerkzaamheden zijn er meerdere stukken uit de bestaande weg gehaald en opgevuld met een andere soort bestrating. Dit moet weer netjes worden.

Langs de Klaasje Zevensterstraat in Amstelveen zijn veel nieuwe gebouwen gekomen. En er komen er ook nog een aantal bij. Door de bouwwerkzaamheden zijn er meerdere stukken uit de bestaande weg gehaald en opgevuld met een andere soort bestrating. Dit moet weer netjes worden. En voor een goede toegankelijkheid naar de nieuwe gebouwen is een herinrichting van de straten nodig. Wij helpen de gemeente Amstelveen hiermee. En kijken uit naar een mooie samenwerking met een goed eindresultaat! 

Onze rol

Wij hebben van de gemeente Amstelveen een ontwerp ontvangen en werken deze uit tot bestekstekeningen. Aansluitend op de tekeningen maken wij de ramingen.