Een prominent appartementencomplex kijkt ten alle tijde uit over de plas. Hiermee is het tevens een belangrijk beeldelement wat de noordzijde van het park en de plas begrenst.

Een viertal karakteristieke houten bruggen maken het mogelijk de langgerekte watergangen optimaal te beleven. Jammer genoeg verkeren de bruggen in slechte staat en zullen vervangen moeten worden.

Het park biedt voldoende kansen om sterke doorzichten te creëren. Op dit moment zijn er maar een paar aanwezig. Hier kan meer mee gedaan worden!

Koningspark Harmelen

Het Koningspark in Harmelen is een belangrijke schakel in een doorlopende groenstructuur naar het dorpscentum. Het park wordt gekenmerkt door een centrale plas, twee langwerpige watergangen en veel beeldbepalende bomen. In het park bevindt zich ook een appartementencomplex met een fraai uitzicht op de het park en de vijver. De beplantingen, bruggen, voetpaden en oevers zijn aan een renovatie toe. Ingenieursbureau Rodewijk is gevraagd om het integrale ontwerp op te stellen, waarmee het park weer een aantrekkelijke uitstraling krijgt.

De renovatie van het Koningspark omvat een aantal belangrijke onderdelen. Zo moet het achterstallige groene karakter worden omgevormd tot een verzorgd en ruimtelijk geheel. Hierbij willen we de parkranden beleefbaar maken, maar moet het ingetogen en besloten karakter behouden blijven.

Het renoveren van de vele oevers in het park vormt een tweede belangrijk onderdeel in de opgave. Er wordt in nauw overleg met de beheerders gekeken naar de inpassing van natuurvriendelijke oevers. Hierbij wordt gekeken naar de esthetiek van de parkonderdelen en de haalbaarheid per locatie. Aanvullend zal de padenstructuur in het park gerenoveerd en geoptimaliseerd worden.

Als onderdeel van het ontwerpproces begeleiden wij ook de participatiebijeenkomsten. Al deze aspecten maken het tot een project waarbij een integrale aanpak centraal staat.