Een belangrijk ontwerpuitgangspunt voor het herstel van de omgeving rondom de Spiegelvijver betrof het herstellen van de zichtas tussen de Koepelberg en huize Dijkenburgh aan Westeinde. Hiervoor moesten helaas vele bomen wijken. Het herstellen van de zichtas is goedgelukt, enkele grotere bomen zijn omwille van hun vorm, leeftijd en positionering gespaard gebleven zodat ze meer als solitair tot hun recht komen.

Langs de spiegelvijver is een opvallend wit schelpenpad aangelegd, wat in de toekomst begeleid wordt door een brede rand Rhododendron. Het pad loopt vanaf de top van de Koepelberg, langs de vijver in een glooiende lijn richting huize Dijkenburg. Dit is gedaan als nieuwe en eenvoudige ingreep een letterlijke lijn tussen en langs deze belangrijke cultuurhistorische elementen te leggen.

Bij het opnieuw in profiel brengen van de vijver zijn oude verlandde vijverarmen weer zichtbaar gemaakt. Bij één van die vijverarmen zijn boomstammen geplaatst die een subtiele speelaanleiding vormen voor kinderen.

Landgoed Leeuwenhorst - Herstel Spiegelvijver en Koepelberg

In opdracht van stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft Ingenieursbureau Rodewijk de volledige projectvoorbereiding en coördinatie van het herstel van de Spiegelvijver en de Koepelberg op Landgoed Nieuw Leeuwenhorst in Noordwijkerhout verzorgd. Het gebied rond de vijver was in de loop van de jaren volledig bebost geraakt en de vijver was dicht geslibt. Een visie voor herstel is uitgewerkt naar ontwerpen en bestek en de realisatie is aanbesteed en begeleid. Het project is gestart in juli 2015 en afgerond in mei 2016.

Met de visie Nieuw Leeuwenhorst – Herstel Landgoedallure (bureau Bosch Slabbers) als onderlegger is Ingenieursbureau Rodewijk gestart met het vertalen van de aanwezige sfeerimpressies en richtlijnen naar programma van eisen en een schetsontwerp. In overleg met de opdrachtgever is het schetsontwerp vertaald naar een definitief ontwerp. Parallel zijn op basis van een gebiedsanalyse diverse onderzoeken (bijv. historie, bodem en archeologie) in gang in gezet en zijn de benodigde vergunningen (omgevingsvergunning) en ontheffingen (boswet) aangevraagd.

Ten behoeve van de realisatie heeft Ingeniersbureau Rodewijk een RAW- bestek opgesteld en de werkzaamheden aanbesteed. Na aanbesteding zijn ook de werkzaamheden begeleid in de vorm van directievoering en toezicht. Het resultaat is een vijver waarin villa Dijkenburg weer kan spiegelen, een inrichting waarbij de zichtlijnen tussen de Koepelberg en de Dijkenburg weer zijn hersteld. Het gebied ademt weer historie en de belevingswaarde voor bezoekers op het gebied van cultuurhistorische waarde is hersteld. Het Zuid-Hollands is ontzorgt in de uitvoering van een complex landschapsproject.

 

Schrijf je in voor updates

Stuur ons een bericht