Aan de Vergierdeweg in Haarlem komt het nieuw te ontwikkelen landgoed Nieuw Akendam.

Op de weidegronden langs de Vergierdeweg te Haarlem staat een historische boerderij. Er wordt momenteel onderzocht of de boerderij en de omliggende weidegronden kunnen worden omgevormd naar het nieuw te ontwikkelen Landgoed Nieuw Akendam. Het landgoed moet een moderne eigentijdse indeling en functies krijgen, waardoor het aansluit bij het gebruik van een hedendaags landgoed. H & K consultants heeft Ingenieursbureau Rodewijk gevraagd om daarmee te helpen.

Onze rol
H&K consultants heeft Ingenieursbureau Rodewijk gevraagd om een raming te maken voor de inrichting van de buitenruimte van het nieuw te ontwikkelen landgoed. Het ontwerp dat door de architect was gemaakt, sloot niet aan bij het budget en de gewenste gebiedsuitstraling. Daarom hebben wij, naast de raming, ook een nieuw schetsontwerp gemaakt.

Vergunningen en schetsvoorstel
Voor het te ontwikkelen landschap zijn vergunningen nodig. De opdrachtgever kijkt momenteel of deze verkregen worden en of het gestelde budget vrijgemaakt kan worden. Wij hebben meegewerkt aan de voorbereidingen voor het verkrijgen van de vergunningen. In ons schetsvoorstel hebben wij rekening gehouden met de eisen en wensen, die gesteld zijn door de vergunningverleners. Daarin was het een fijne uitdaging om de aanlegkosten te verlagen en een ontwerp te maken dat aansluit bij de landelijke omgeving, de bestaande agrarische bebouwing en de nieuwe bebouwing.
Door onze inspanningen zijn de meeste vergunningen verleend en de aanlegkosten verlaagd. Onze opdrachtgevers zijn dan ook zeer tevreden over onze inspanningen. Momenteel zijn zij met hun opdrachtgever aan het bekijken wat de vervolgstappen worden.