De Spiegelvijver was volledig bebost. Nu zijn de vijver en het landhuis weer zichtbaar. Hierdoor is het historische karakter van rond 1880 weer aanwezig!

Over de Spiegelvijver is een nieuwe brug geplaatst. Deze heeft een fragiele, romantische uitstraling en de witte kleur reflecteert prachtig in het water.

Nieuw Leeuwenhorst is een prachtig landgoed nabij Noordwijkerhout. Vanuit het gebiedsprogramma ‘B(l)oeiende Bollenstreek’ is het landgoed aangemeld als parel. Stichting Zuid-Hollands Landschap wilde de landgoedallure terugbrengen. Dit is stapsgewijs uitgevoerd. In 2016 hebben wij het ontwerp gemaakt voor het herstel van de Spiegelvijver en de Koepelberg. In 2018 zijn wij begonnen het ontwerp en de besteksvoorbereiding van diverse plekken verspreid over het hele landgoed. Na maanden van hard werken was in juli 2020 de herinrichting van het gebied gereed.

 

2016 – Herstel Spiegelvijver en Koepelberg

Het gebied rond de Spiegelvijver was in de loop van de jaren volledig overgroeid geraakt. De vijver was dichtgeslibd en vanaf de Koepelberg was de vijver nauwelijks te zien door de vele bomen. Het romantische en cultuurhistorische karakter van de vijver het landgoed was hierdoor niet meer zichtbaar. Wij hebben de volledige projectvoorbereiding en coördinatie gekregen om dit weer terug te brengen. Het resultaat is een vijver waarin villa Dyckenburch zich weer kan spiegelen.

2018 – Het ontwerp voor vijf deelprojecten

Na het herstel van de Spiegelvijver en de Koepelberg wilde Zuid-Hollands Landschap in combinatie met de gemeente Noordwijk de verdere uitwerking van het gebied gaan realiseren. Dit heeft geresulteerd in de volgende ontwerpen.

  • Een open en zichtbare entree met voldoende parkeergelegenheid realiseren.
  • Vernieuwing van het vogelkijkscherm.
  • Het herstel van laanbeplantingen op diverse plekken in het bos.
  • Het ontwikkelen van een avontuurlijk speel- en activiteitenbos.
  • Het vervangen van de brug over de spiegelvijver.

Het achterliggende doel is dat alle bezoekers, jong en oud, actief kunnen zijn in de vrije natuur.

Het ontwerptraject
Voor alle vijf deelprojecten hebben wij de visie geschreven en de schetsontwerpen gemaakt. Het entreegebied, lanen en de brug hebben wij ontworpen. Voor het vogelkijkscherm en het speelbos is er nauw samengewerkt met kunstenaar Roel Crul. Wij hebben twee keer een informatiebijeenkomst georganiseerd om de diverse belanghebbenden te betrekken bij het volledige ontwerpproces. Parallel aan het maken van het ontwerp zijn diverse onderzoeken in gang gezet (o.a. bodem en archeologie) en werd onderzocht welke vergunningen en ontheffingen nodig waren. De ontwerpen hebben wij op basis van de uitkomsten van de onderzoeken aangepast. Om uiteindelijk te komen tot een definitief ontwerp voor de deelprojecten.

2020 – De uitvoering van het herstel van Parel Nieuw Leeuwenhorst

In het voorjaar van 2020 zijn de werkzaamheden op het landgoed afgerond. We hebben maandenlang de werkzaamheden van aannemer AW mense groen begeleid om te komen tot een goede uitvoering. De nieuwe brug over de Spiegelvijver, het  herstel van de lanen en de plaatsing van nieuwe entreehekken zorgen er voor dat er een sterke verbinding met het rijke verleden van het landgoed zichtbaar is geworden. De nieuwe parkeerplaats en het speelbos zijn nieuwe functionele toevoegingen om de historie te versterken en een nieuw levendigheid te geven. Het landgoed is nu voor jong en oud een plek om te vertoeven. Zomer of winter er is altijd iets te beleven.

24 januari – het speelbos is nu gereed!

Kunstenaar Roel Crul heeft met Dennis van Amsterdam een supercool speelbos gemaakt. Het gekapte hout werd ingezet als speelobject. Door de specifieke kap komt er meer licht in het bos wat de biodiversiteit zal vergroten.

24 februari – Een nieuwe brug over de Spiegelvijver

Over de Spiegelvijver is een wit bruggetje naar een eiland. Deze brug heeft een grotere broer gekregen. Wij hebben het ontwerp van deze brug gemaakt en de aanbesteding voor Stichting Zuid-Hollands Landschap geregeld. Het ontwerp van de nieuwe brug is gebaseerd op het kleine bruggetje. De  nieuwe brug heeft een fragiele, romantische uitstraling. Door de afwezigheid van staanders in het water is er een mooi luchtig open beeld. De witte kleur reflecteert prachtig in het water. Firma Haasnoot bruggen heeft de uitvoering van de brug voor zijn rekening genomen. Bekijk hieronder het filmpje van de plaatsing van de brug.

24 maart – de parkeerplaats en wandellaan zijn klaar

Onze visie was dat de wandellaan over de Gooweg niet alleen zorgt voor een mooie verbinding van de twee parkgebieden, maar ook voor een veilige oversteek. De historie van het gebied moest weer zichtbaar  worden gemaakt. Ons ontwerp heeft ervoor gezorgd dat de eeuwenoude Schuine Laan weer in zijn volle breedte te zien is. De laanbomen, in verschillende soorten, geven de laan een informeel, natuurlijk karakter. De grandeur uit vervlogen tijden is weer voelbaar door de aanplant van eiken en diverse beuken in het formele gedeelte. Dit wordt versterkt met een blik over de spiegelvijver vanaf de nieuwe witte brug.

24 april – KLAAR!

Project Parel Nieuw Leeuwenhorst is gereed

Met een breed team van mensen is er gedurende 3 jaar gewerkt aan het project. Op het kantoor van Ingenieursbureau Rodewijk hebben wij vele uren gestoken in het voorbereiden van alle werkzaamheden. Naast reken- en tekenwerk, was er ook veel overleg, moesten er diverse onderzoeken worden gedaan om zodoende alle vereiste vergunningen en goedkeuringen te krijgen. AWmense groen heeft, met een gericht kap, de locatie voor de parkeerplaats gemaakt en het entree tot het bos zichtbaar gemaakt. De parkeerplaats biedt plaats aan 60 auto’s en minstens evenveel fietsen. Door de aanplant van diverse bomen op en rondom de parkeerplaats wordt de plek weer opgenomen in het bos. De natuurliefhebber kan genieten van het vogels kijken door het prachtige vogelkijkscherm of speurend naar insecten in de kruidenrijke randen langs de lanen. Landgoed Nieuw Leeuwenhorst heeft haar hekken overgezet om jong en oud te ontvangen en biedt iedereen een mogelijkheid om optimaal te genieten.

25
aug

Stem ook op Nieuw Leeuwenhorst

Noordwijkerhout

Omroep West vraagt om te stemmen op het mooiste plekje in Zuid-Holland. Dat moet de spiegelvijver van Nieuw Leeuwenhorst zijn! In 2016 hebben wij, in opdracht van Zuid-Hollands Landschap, het verwilderde gebied rondom de Spiegelvijver teruggebracht naar zijn oorspronkelijke uitstraling: romantisch en weelderig. Met de nieuwe brug, geplaatst in 2020, is dit unieke plekje compleet. Breng je ook jouw stem uit? Ga naar: https://lnkd.in/dyy7sHmZ

Meer over dit project
24
feb

Een prachtige nieuwe brug

Noordwijkerhout

De Spiegelvijver bij Landgoed Nieuw Leeuwenhorst doet nog steeds wat hij belooft. Hij toont het spiegelbeeld van landhuis Dyckenburch en sinds kort ook van twee witte bruggen. Het kleine witte bruggetje heeft een ‘grotere broer’ gekregen. Deze brug is door ons ontworpen. Ondanks dat hij langer is, heeft hij toch een fragiele en romantische uitstraling, passend bij het eeuwenoude landgoed. Meer weten? Bekijk de projectpagina met een film van de plaatsing van de brug.

Meer over dit project
24
okt

Boswachter update over Nieuw Leeuwenhorst

Noordwijkerhout

Er wordt flink gewerkt op landgoed Nieuw Leeuwenhorst. Onze ontwerpen worden werkelijkheid. Boswachter Maarten laat in een filmpje de vorderingen zien. Kijk en luister mee.

Meer over dit project