De Spiegelvijver was volledig bebost. Deze is weer zichtbaar en wordt gesierd door een wit schelpenpad. Het romantische karakter van rond 1880 is weer aanwezig!

Over de Spiegelvijver is een nieuwe brug geplaatst. Deze heeft een fragiele, romantische uitstraling en de witte kleur reflecteert prachtig in het water.

Nieuw Leeuwenhorst is een prachtig landgoed nabij Noordwijkerhout. Vanuit het gebiedsprogramma ‘B(l)oeiende Bollenstreek’ is het landgoed aangemeld als parel.  Stichting Zuid-Hollands Landschap wilde de landgoedallure van het landgoed terugbrengen.  In 2016 hebben wij het ontwerp gemaakt voor het herstel van de Spiegelvijver en de Koepelberg. In 2018 zijn wij begonnen het ontwerp voor diverse plekken verspreid over het gehele landgoed.  Het ontwerp bestond uit 4 onderdelen; entreegebied en parkeerterrein verbeteren, herstel van de lanen en de brug over de spiegelvijver, vervangen vogelkijkscherm en ontwikkeling van de bosdriehoek.

 

Herstel van de Spiegelvijver en de Koepelberg
Het gebied rond de Spiegelvijver was in de loop van de jaren volledig overgroeid geraakt. Vanaf de Koepelberg was de vijver moeilijk te zien en ook was deze dichtgeslibd. Het romantische en cultuurhistorische karakter van het landgoed was hierdoor niet meer zichtbaar. Wij hebben de volledige projectvoorbereiding en coördinatie gekregen om dit weer terug te brengen. Het resultaat is een vijver waarin villa Dyckenburch weer kan spiegelen. Het ademt weer historie uit.

Een nieuwe brug over de Spiegelvijver
Over de Spiegelvijver is een wit bruggetje naar een eiland. Deze brug heeft een grotere broer gekregen. Wij hebben het ontwerp van deze brug gemaakt en de aanbesteding voor Stichting Zuid-Hollands Landschap geregeld. Het ontwerp van de nieuwe brug is gebaseerd op het kleine bruggetje. De  nieuwe brug heeft een fragiele, romantische uitstraling. Door de afwezigheid van staanders in het water is er een mooi luchtig open beeld. De witte kleur reflecteert prachtig in het water. Firma Haasnoot bruggen heeft de uitvoering van de brug voor zijn rekening genomen. Bekijk hieronder het filmpje van de plaatsing van de brug.

Het ontwerp voor vier deelprojecten
Naast het herstel van de Spiegelvijver en de Koepelberg wilde Zuid-Hollands Landschap in combinatie met de gemeente Noordwijk de verdere uitwerking van het gebied gaan realiseren. Dit heeft geresulteerd in de volgende ontwerpen

  • Een open en zichtbare entree met voldoende parkeergelegenheid realiseren.
  • Vernieuwing van het vogelkijkscherm.
  • Het herstel van laanbeplantingen op diverse plekken in het bos.
  • Het ontwikkelen van een avontuurlijk speel- en activiteitenbos.

Het achterliggende doel is dat alle bezoekers, jong en oud, actief kunnen zijn in de vrije natuur.

Het ontwerptraject
Voor de vier deeltrajecten hebben wij de visie geschreven en voor twee onderdelen hebben wij het ontwerp gemaakt. Wij hebben twee keer een informatiebijeenkomst georganiseerd om de diverse belanghebbenden te betrekken bij het volledige ontwerpproces. Parallel aan het maken van het ontwerp zijn diverse onderzoeken in gang gezet (o.a. bodem en archeologie) en werd onderzocht welke vergunningen en ontheffingen nodig waren. De ontwerpen hebben wij op basis van de uitkomsten van de onderzoeken aangepast. Om uiteindelijk te komen tot een definitief ontwerp voor de deelprojecten.

Het herstel
De werkzaamheden op het landgoed zijn nu zo goed als afgerond. De nieuwe brug over de Spiegelvijver, het  herstel van de lanen en de plaatsing van nieuwe entreehekken zorgen er voor dat een sterke verbinding met het rijke verleden van het landgoed zichtbaar is geworden. De nieuwe parkeerplaats en het speelbos zijn nieuwe functionele toevoegingen om de historie levend te houden.

24
feb

Een prachtige nieuwe brug

Noordwijkerhout

De Spiegelvijver bij Landgoed Nieuw Leeuwenhorst doet nog steeds wat hij belooft. Hij toont het spiegelbeeld van landhuis Dyckenburch en sinds kort ook van twee witte bruggen. Het kleine witte bruggetje heeft een ‘grotere broer’ gekregen. Deze brug is door ons ontworpen. Ondanks dat hij langer is, heeft hij toch een fragiele en romantische uitstraling, passend bij het eeuwenoude landgoed. Meer weten? Bekijk de projectpagina met een film van de plaatsing van de brug.

Meer over dit project
24
okt

Boswachter update over Nieuw Leeuwenhorst

Noordwijkerhout

Er wordt flink gewerkt op landgoed Nieuw Leeuwenhorst. Onze ontwerpen worden werkelijkheid. Boswachter Maarten laat in een filmpje de vorderingen zien. Kijk en luister mee.

Meer over dit project