De huidige hoofdentree van Nieuw Leeuwenhorst ligt verscholen langs de Gooweg, is onaantrekkelijk en weinig uitnodigend. Een nieuwe entree krijgt een landgoeduitstraling, wordt functioneel en nodigt uit het gebied te bezoeken.

Er liggen diverse historische lanen inclusief bomenlanen op het historische deel van het landgoed. Een weloverwogen plan brengt structuur en logica aan de paden en lanen en biedt helder aanknopingspunten voor herstel.

De huidige parkeerplaats is relatief klein, rommelig en ongestructureerd. Na aanpassing ontstaat een overzichtelijke parkeervoorziening voor zo’n 40 auto’s. Deze wordt landschappelijk ingepast op een andere plek op het landgoed.

Het vogelkijkscherm bij de natuurvijver is aan vervanging toe. Een nieuw object wordt attractief, informerend en ook heel functioneel voor vogelliefhebbers.

Landgoed Nieuw Leeuwenhorst

Nieuw Leeuwenhorst is een prachtig landgoed nabij Noordwijkerhout. In opdracht van de eigenaar, stichting Het Zuid-Hollands Landschap, neemt Ingenieursbureau Rodewijk het ontwerptraject van vier deelprojecten voor haar rekening. De deelprojecten staan in het teken van het herstel van de Landgoedallure van dit domein van de natuurorganisatie en sluiten aan bij het in 2016 gerealiseerde project ‘Herstel Spiegelvijver en Koepelberg’. De deelprojecten behelzen een nieuwe entree van het landgoed inclusief vernieuwde parkeervoorzieningen, vervanging van een  vogelkijkscherm, herstel van laanbeplantingen en de ontwikkeling van een deel van het gebied tot ‘avonturengebied’. Het ontwerptraject vindt plaats in 2017, in 2018 moet de uitvoering ter hand worden genomen.

De visie ‘Nieuw Leeuwenhorst – Herstel Landgoedallure’ (bureau Bosch Slabbers) met sfeerimpressies en richtlijnen geldt als onderlegger voor de vertaling naar ontwerpen en een programma van eisen voor de diverse projecten. Gedurende het ontwerpproces wordt twee keer een informatiebijeenkomst georganiseerd voor diverse belanghebbenden om zodoende tot gedragen ontwerpen te komen. De entree van Nieuw Leeuwenhorst ligt nu verscholen langs de Gooweg in Noordwijkerhout en de parkeervoorzieningen zijn minimaal. Na realisatie ontstaat een heldere landgoedentree, mooi ingepaste parkeervoorzieningen waarbij de Gooweg veilig kan worden over gestoken.

Ingenieursbureau stelt schets-, voorlopige en definitieve ontwerpen op. De deelprojecten zijn vervolgens gereed voor besteksvoorbereiding en aansluitend realisatie in 2018. Daarbij wordt ook het inhoudelijke deel van de informatiebijeenkomsten verzorgd met behulp van heldere presentaties en referentiebeelden. Parallel worden diverse onderzoeken (bijv. historie, bodem en archeologie) in gang in gezet en wordt onderzocht welke vergunningen en ontheffingen benodigd zijn. Ontwerpen worden zodoende gedurende het proces realistisch aangepast op haalbaarheid. Met deze opgave krijgt Nieuw Leeuwenhorst een krachtige impuls en wordt een groot deel van de visie gerealiseerd, waarmee het gebied gereed is voor toekomst.

02
mrt

Voorlopig ontwerp Landgoed Nieuw Leeuwenhorst opgeleverd

Status: Ontwerp
Noordwijkerhout
In februari hebben wij definitieve ontwerpen en ramingen gepresenteerd en opgeleverd aan de opdrachtgevers het Zuid-Hollands Landschap en Gemeente Noordwijkerhout. De producten zijn een uitwerking van de visie ‘Nieuw Leeuwenhorst - Herstel Landgoedallure’ en opgesteld in het kader van het regionale gebiedsprogramma waarin Leeuwenhorst als ‘gebiedsparel’ is aangewezen. De ontwerpen vormen de basis voor 4 deelprojecten, te weten: realisatie van een mooie landgoedentree inclusief nieuwe parkeervoorziening, een nieuw in te richten natuurspeelgebied, en nieuw markant vogelkijkelement en het herstel van de laanstructuren. Voor sommige onderdelen is samengewerkt met Roel Crul van bureau Vorm en Ruimte. Het traject van besteksvoorbereiding en nader onderzoek wordt nu opgestart en het doel is dat de eerste werkzaamheden in 2018 nog worden uitgevoerd.
Meer over dit project

Schrijf je in voor updates

Stuur ons een bericht