De huidige hoofdentree van Nieuw Leeuwenhorst ligt verscholen langs de Gooweg, is onaantrekkelijk en weinig uitnodigend. Een nieuwe entree krijgt een landgoeduitstraling, wordt functioneel en nodigt uit het gebied te bezoeken.

De historische lanen zijn niet meer overal zichtbaar op het landgoed. Om het verleden te laten zien, worden er weer lanen aangeplant.

De huidige parkeerplaats is relatief klein, rommelig en ongestructureerd. Na aanpassing ontstaat een overzichtelijke parkeervoorziening voor zo’n 40 auto’s. Deze wordt landschappelijk ingepast op een andere plek op het landgoed.

Het vogelkijkscherm bij de natuurvijver is aan vervanging toe. Een nieuw object wordt attractief, informerend en ook heel functioneel voor vogelliefhebbers.

De Spiegelvijver was volledig bebost. Deze is weer zichtbaar en wordt gesierd door een wit schelpenpad. Het romantische karakter van rond 1880 is weer aanwezig!

Nieuw Leeuwenhorst is een prachtig landgoed nabij Noordwijkerhout. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap wilde het cultuurhistorische en romantische karakter van rond 1880 terugbrengen. Wij hebben daar in 2016 aan bijgedragen door het herstel van de Spiegelvijver en de Koepelberg. Nu is men het gebied toegankelijker aan het maken en aan het vullen met recreatiemogelijkheden. Ingenieursbureau Rodewijk heeft hier een grote rol in.

Terugblik op het herstel van de Spiegelvijver en de Koepelberg
Het gebied rond de Spiegelvijver is in de loop van de jaren volledig bebost geraakt. Vanaf de Koepelberg was de vijver moeilijk te zien en ook was deze dichtgeslibd. Het romantische en cultuurhistorische karakter van het landgoed was hierdoor ver te zoeken. Wij deden de volledige projectvoorbereiding en coördinatie om dit weer terug te brengen. Het resultaat is een vijver waarin villa Dyckenburch weer kan spiegelen. Het ademt weer historie uit. van de visie gerealiseerd, waarmee het gebied gereed is voor toekomst.

Het ontwerp voor vier deelprojecten
Na het herstel van de Spiegelvijver en de Koepelberg wil Stichting Het Zuid-Hollands Landschap het gebied toegankelijker maken en aanvullen met meer recreatiemogelijkheden. Met als doel dat alle bezoekers, jong en oud, actief kunnen zijn in de vrije natuur. Wij namen het ontwerptraject voor vier deelprojecten voor onze rekening:

  • Een nieuwe toegankelijkere en veiligere entree met voldoende parkeergelegenheid realiseren.
  • Vernieuwing van het vogelkijkscherm.
  • Het herstel van laanbeplantingen op diverse plekken in het bos.
  • Het ontwikkelen van een avontuurlijk speel- en activiteitenbos.

Het ontwerptraject
Voor de vier deeltrajecten hebben wij een ontwerp gemaakt. Tijdens het ontwerpproces hebben wij twee keer een informatiebijeenkomst georganiseerd voor diverse belanghebbenden, om zodoende tot een gedragen ontwerp te komen. Parallel aan het maken van het ontwerp zijn diverse onderzoeken in gang gezet (o.a. bodem en archeologie) en werd onderzocht welke vergunningen en ontheffingen nodig waren. De ontwerpen hebben wij op basis daarvan gedurende het proces aangepast op haalbaarheid. Om uiteindelijk te komen tot een definitief ontwerp voor de vier deelprojecten.

Gestart met het herstel

Op 19 juli 2019 zijn de aannemers gestart met de voorbereidingswerkzaamheden op en rond Landgoed Nieuw-Leeuwenhorst. Tot eind 2019 zullen de werkzaamheden in volle gang zijn.

24
okt

Boswachter update over Nieuw Leeuwenhorst

Noordwijkerhout

Er wordt flink gewerkt op landgoed Nieuw Leeuwenhorst. Onze ontwerpen worden werkelijkheid. Boswachter Maarten laat in een filmpje de vorderingen zien. Kijk en luister mee.

Meer over dit project