In de 2016 worden diverse landgoederen in het gebied Wassenaar, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk met elkaar ontsloten door gemarkeerde ommetjes en een meerdaagse wandelroute.

LandGOEDwandelen

In opdracht van Erfgoedhuis Zuid-Holland realiseren wij de projectvoorbereiding en -begeleiding van de routemarkering en informatiepanelen van het project LandGOEDwandelen Zuid-Holland. LandGOEDwandelen is onderdeel van de ambities om de bekendheid en belevingswaarde van de Landgoederen(zone) in Zuid-Holland te vergroten. Er wordt ingezet op een breed publiek, zoals lokale bewoners, recreanten en toeristen. Uiteindelijk gaat dit terug naar het doel om bij te dragen aan het behoud van de unieke landgoederen in Zuid-Holland. Er worden 4 ommetjes (korte rondwandelingen) gerealiseerd en daarnaast een meerdaagse wandelroute. Het project is 2015 gestart en wordt in het naar van 2016 afgerond.

Onze rol

Ingenieursbureau Rodewijk verzorgt in dit project voor de voorbereiding en aanbesteding van het project en vervolgens ook voor de begeleiding van de realisatie. Hierbij gaat het dan specifiek over de bebording en de markeringen. In 2015 is gestart met het verkennen en nader in kaart brengen van de diverse routes. Na diverse overleggen en het inzetten van een ‘proefwandelaar’ zijn de kaarten voorlopig vastgesteld.

Vervolgens is in voorjaar 2016 een uitvraag opgesteld en aanbesteed onder een aantal aannemers.

De markeringen en bebordingen worden momenteel ontwikkeld en zullen in september en oktober 2016 worden geplaatst. Wij begeleiden de realisatie, houden toezicht op de uitvoering en doen de directievoering.

Voor dit project wordt gebruikt gemaakt van kennis en expertise die is opgebouwd met de realisatie van het Wandelnetwerk Bollenstreek.

Schrijf je in voor updates

Stuur ons een bericht