De werkzaamheden in de Molenbuurt te Harmelen vorderen gestaag.

In de Molenbuurt te Harmelen zijn de straten behoorlijk verzakt door de slappe bodem. Door ons ontwerp zijn deze in de toekomst weer netjes.

In de Molenbuurt te Harmelen zijn straten verzakt door de slappe bodem. Daarnaast is gedeeltelijke vervanging van de riolering noodzakelijk. De buurt wordt daarom in 3 fasen gereconstrueerd. Fase 1 en 2 zijn inmiddels gereed. De gemeente Woerden heeft ons gevraagd om te helpen met fase 3.; De reconstructie van de straten de Korenmolen en de Watermolen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden in de Molenbuurt vorderen gestaag.
In de wijk is begonnen met het vervangen van riolering, kabels en leidingen. Er wordt een gescheiden stelsel aangebracht. De uitvoering is gestart in de Watermolen, dit is het moeilijkst te bereiken deel van de Molenbuurt.

Op dit moment is de aannemer ook begonnen aan het rioolwerk in de Korenmolen. Waar eerst een pakket van slakkenfundering verwijderd moet worden van soms wel 2 meter dik. Na het vervangen wordt het riool er opgehoogd met een lichte ophoogmaterialen, zodat de wijk niet opnieuw enorm verzakt.

Als het rioolwerk en de ophoging klaar is, dan wordt gestart met het straatwerk en het aanplanten van de wij. Hierbij worden er grotere plantenvakken gecreëerd en verschillende wadi’s aangelegd. Zodoende is er meer ruimte voor vergroening in de wijk. Wat weer leidt tot meer biodiversiteit en vermindering van hittestress.

De verwachting is dat de werkzaamheden in het najaar van 2024 zijn afgerond.

Onze rol

In de Molenbuurt fase 3 gaat integraal onderhoud plaatsvinden. Dit houdt in dat de verhardingsmaterialen, een deel van de riolering en de openbare verlichting vervangen zal worden. Wij hebben hiervoor het ontwerp gemaakt en de besteksvoorbereiding en de aanbesteding voor verzorgd.
Ook hebben wij de bewonersparticipatie samen met de gemeente verzorgd. Hierbij is onder andere onze participatiewebsite gebruikt voor het delen van het ontwerp. Zo ook het organiseren van enquêtes en het verzamelen en vertalen van de reacties.

Bewonersparticipatie

Tijdens de ontwerpfase zijn er een aantal enthousiaste bewoners naar voren gekomen die graag meer groen in hun buurt willen. De gemeente Woerden wil de bewoners graag tegemoetkomen door afspraken te maken. Er zijn veel gesprekken aan de keukentafel gevoerd. Hier zijn de extra opties besproken om toe te voegen aan het ontwerp. Zo zijn er bijvoorbeeld fruitbomen, bessenstruiken en verschillende kleurrijke vaste planten in het plan opgenomen. Door verschillende overleggen met de gemeente en de bewoners te voeren is er een akkoord bereikt over het onderhoud van de diverse plantenvakken.

Om ervoor te zorgen dat de bewoners het onderhoud goed kunnen uitvoeren hebben wij een onderhoudskalender gemaakt. Hierin staat beschreven wat wanneer moet worden opgepakt, zodat het groen netjes behouden kan worden!

31
jan

Bewoners ondertekening Molenbuurt

Status: In uitvoering
Harmelen

Mijlpaal voor een groene Molenbuurt

Vorige week zijn door een aantal bewoners de contracten ondertekend voor het groenonderhoud in de wijk. Na een periode met veel afstemming was dit de kroon op de inzet van een groep betrokken bewoners om de Molenbuurt te vergroenen. Wethouder Ad de Regt en het projectteam waren aanwezig om deze mijlpaal samen met hen te vieren.

Wij hebben samen met de gemeente vele gesprekken aan de keukentafel gevoerd met deze enthousiaste bewoners. Door hun inzet was het mogelijk om extra’s aan het groenplan toe te voegen. Zo zijn er bijvoorbeeld fruitbomen, bessenstruiken en verschillende kleurrijke vaste planten opgenomen in het plan.

Het initiatief van de bewoners laat zien wat betrokken bewoners kunnen bijdragen aan de eigen leefomgeving. De bewoners hopen een voorbeeld te zijn voor andere inwoners van de gemeente.

Meer over dit project
29
jun

Succesvolle participatie door bewonerswebsite

Harmelen

Onze bewonerswebsite was weer een succesvolle vorm van participatie! Bewoners van de Korenmolen en Watermolen in Harmelen gaven massaal hun voorkeur door voor de inrichting van hun straat. Zij konden kiezen uit ons vernieuwde klimaatrobuuste ontwerp met wadi’s, speelruimte en meer parkeergelegenheid. Of uit een variant, die lijkt op de huidige situatie. Het merendeel is enthousiast over het vernieuwde ontwerp. Met deze waardevolle input maken wij een definitief ontwerp, dat zo goed mogelijk aansluit op de wensen en behoeften van de bewoners.

Meer over dit project