In de Molenbuurt in Harmelen zijn de straten behoorlijk verzakt door de slappe bodem. Door ons ontwerp zijn deze straks weer netjes.

In de Molenbuurt in Harmelen zijn straten verzakt door de slappe bodem. Daarnaast is gedeeltelijke vervanging van de riolering noodzakelijk. De buurt wordt daarom in 3 fasen gereconstrueerd. Fase 1 en 2 zijn inmiddels gereed. De gemeente Woerden heeft ons gevraagd om te helpen met fase 3.; de reconstructie van de straten de Korenmolen en de Watermolen.

Onze rol
Molenbuurt fase 3 staat op de planning voor integraal onderhoud. Dit houdt in dat de verhardingsmaterialen, een deel van de riolering, openbaar groen, straatmeubilair en de openbare verlichting vervangen worden. Wij maken hier een ontwerp voor. Daarbij betrekken wij de stijl, die in de eerste twee fases gehanteerd is. Daarnaast gebruiken wij de mening van bewoners, die zij kenbaar kunnen maken tijdens een buurtschouw en een nader in te plannen bewonersavond. Zodra het ontwerp definitief is, maken wij een bestek en kan de aannemer aan de slag met de reconstructie.

29
jun

Succesvolle participatie door bewonerswebsite

Harmelen

Onze bewonerswebsite was weer een succesvolle vorm van participatie! Bewoners van de Korenmolen en Watermolen in Harmelen gaven massaal hun voorkeur door voor de inrichting van hun straat. Zij konden kiezen uit ons vernieuwde klimaatrobuuste ontwerp met wadi’s, speelruimte en meer parkeergelegenheid. Of uit een variant, die lijkt op de huidige situatie. Het merendeel is enthousiast over het vernieuwde ontwerp. Met deze waardevolle input maken wij een definitief ontwerp, dat zo goed mogelijk aansluit op de wensen en behoeften van de bewoners.

Meer over dit project