Het landgoed Nieuwe Leeuwenhorst heeft laanbomen aangeplant.

2023 - Project Aanplant Laanbomen Nieuw Leeuwenhorst

Het project Aanplant Laanbomen  op  landgoed Nieuw Leeuwenhorst,

Nieuw Leeuwenhorst is een prachtig landgoed nabij Noordwijkerhout. Vanuit het gebiedsprogramma ‘B(l)oeiende Bollenstreek’ is het landgoed aangemeld als parel.

De stichting Zuid-Hollands Landschap wilde de landgoedallure terugbrengen op het landgoed. Dit is stapsgewijs uitgevoerd met onze samenwerking. In 2016 hebben wij het ontwerp gemaakt voor het herstel van de Spiegelvijver en de Koepelberg. En in 2018 zijn wij begonnen met het ontwerp en de besteksvoorbereiding van diverse plekken verspreid over het hele landgoed. Na maanden van hard werken was het project in juli 2020 de herinrichting van het gebied gereed.

 

 

De Wens

De langgekoesterde wens van de stichting Zuid-Hollands Landschap om het historische laanpatroon verder te verstevigen. Is in 2022 in vervulling gaan. Zij hebben ons gevraagd of wij een ontwerp en bestek voor het aanplant van 100 inheemse bomen in de laanboom patroon willen maken.

De stichting Zuid-Hollands Landschap heeft dit vanuit enkele giften een budget kunnen realiseren. Wat ruimte bood de mogelijkheid om het historische lanenpatroon op het landgoed te versterken en tot stand kunnen brengen. Door het aanplanten van de bomen in de laanboom patroon. Wij hebben voor dit project het ontwerp, het bestek en de uitvoeringsbegeleiding verzorgd.

Bodemonderzoek

Vanuit het historisch en explosieve onderzoek, mochten we alleen puntsgewijs ontgraven. Dit tot een diepte van maximaal 60 cm. Een ruime bodemverbetering voor de nieuwe boom soorten voor het gebied. Was hierdoor niet mogelijk. Net als het aanbrengen van veel gebiedsvreemde grond. Is in deze natuurlijke omgeving niet gewenst.

De uitkomst van het bodemonderzoek maakte duidelijk dat. De boomkeuze zich met de geringe bodemverbetering is beperkt. Alleen inheemse soorten gaan zich goed ontwikkelen in dit gebied. De soort bomen waarvoor gekozen is, is de eik en de beuk. Niet alleen de bomen zijn inheems. Tevens zijn de solitaire heesters zoals; gele kornoelje, meidoorn en berberis. Net als het kruidenmengsel dat gezaaid is zijn van inheemse soorten.

Landgoed Nieuw Leeuwenhorst

De inheemse soorten sluiten goed aan bij de wens van het Stichting Zuid-Hollands Landschap. Maar ook bij het natuurlijke karakter van het landgoed Nieuw Leeuwenhorst. Door de laanboom aanplanting is er een betere aansluiting tussen de verschillende gebieden. Op het landgoed Nieuw Leeuwenhorst gekomen. Dit levert niet alleen de cultuurhistorisch waarde, even als de belevingswaarde is verhoogd. Vergeet niet dat de biodiversiteit ook is verhoogd op het landgoed.

De bezoeker, die kan nu een wandeling maken tussen de drie mooie boomlanen. Eveneens zijn er de bloeiende heesters en veel bloeiende kruiden bewonderen op het Landgoed Nieuw Leeuwenhorst.