Onderhoudsbestek Herdenkingspark Westgaarde

PC Uitvaart heeft Ingenieursbureau Rodewijk opdracht gegeven voor het opstellen van een nieuw onderhoudsbestek voor Herdenkingspark Westgaarde te Amsterdam. Het herdenkingspark is zeer ruim van opzet, met grote grasvelden, hagen en veel bomen.  In het onderhoudsbestek wordt een breed scala van beheeraspecten opgenomen, zoals verhardingen, graven, beplanting en bomen. Het onderhoudsbestek is een herziening en samenvoeging van de huidige twee onderhoudsbestekken voor de grafvelden en het park, die wij eerder hebben opgesteld.

Om de beheermaatregelen vast te leggen, stellen we eerst actuele beheerkaarten op. We inventariseren hiervoor alle grafvelden en omliggende terreinen om wijzigingen in kaart te brengen. Hierna verwerken we alles tot een integraal bestek en verzorgen de prijsvorming voor de opdrachtgever.

Door het nieuwe integrale bestek kan Herdenkingspark Westgaarde de komende jaren het onderhoud weer op gestructureerde wijze uitvoeren en de kwaliteit van het park in stand houden.  Hierdoor behoudt de begraafplaats zijn verzorgde uitstraling en kunnen de bezoekers blijven genieten van de rust.