Een RAW-bestek voor onderhoud en reparatie maakt het beheer van uw speelvoorzieningen kinderlijk eenvoudig.

Ingenieursbureau Rodewijk heeft, samen met Speelplan BV, een bestek opgesteld voor het onderhouden en repareren van speelvoorzieningen. Hiermee is al invulling gegeven aan de vraag van diverse gemeenten en organisaties.

De inhoud van het bestek
Het bestek is specifiek gericht op speelobjecten en beschrijft de meest voorkomende onderhoud- en reparatiewerkzaamheden, die voortkomen uit inspecties of meldingen. In het bestek is vastgelegd wat de gewenste kwaliteit van de werkzaamheden is, zodat controle makkelijker wordt.

Aansluiten op de wensen van opdrachtgevers
Er is een toenemende vraag van Nederlandse gemeenten naar betere controle over de kwaliteit van onderhoud- en reparatiewerkzaamheden aan speelvoorzieningen en -objecten en de kosten hiervan. Samen met Speelplan kunnen wij hier een goede invulling aangeven. Wij combineren de besteks- en aanbestedingskennis van Ingenieursbureau Rodewijk met de kennis van speelobjecten en de inspectiesystematiek van Speelplan. Wij zijn in staat om het bestek continu te verbeteren en aan te passen aan nieuwe wensen en omstandigheden van opdrachtgevers.

Meer informatie over een RAW-bestek