In opdracht van de gemeente Uithoorn en in samenwerking met Dijk&co Landschapsarchitectuur gaan wij het ontwerp en de technische uitwerking verzorgen voor het park Thamen. In dit park komen de nieuwbouw van VMBO vakcollege Thamen en vier appartementencomplexen. Ook wordt onder het park een parkeergarage gebouwd. De gemeente wil met de realisatie van dit park onder andere inzetten op de thema’s klimaatadaptatie, verblijven / bewegen en biodiversiteit.

We hebben deze opdracht gegund gekregen op basis van de visie, plan van aanpak en een presentatie die onderdeel waren van de aanbestedingsprocedure.

Onze rol

In onze aanpak voor dit project hebben we de rollen goed verdeeld. Dijk&co richt zich op de participatie en het opstellen van het landschapsontwerp. Wij zorgen voor de technische uitwerking, zoals de verleggingen van nutsvoorzieningen, het ontwerp van de waterberging en riolering, en de SSK-ramingen.

De school en de omwonenden zullen actief betrokken worden in de planvorming. Zo zullen we gaan kijken of we bestaande materialen of beplanting kunnen hergebruiken in het plan. We willen een plantenbibliotheek inrichten, waar bewoners bomen en beplanting kunnen verzamen die geschikt zijn voor hergebruik. Ook willen we samen met de leerlingen een bijenhotel maken met materiaal dat vrijkomt bij de sloop.

Het water in het plan willen we zoveel mogelijk vasthouden in het park. Het inrichten van park Thamen met het oog op toekomstige weersinvloeden en waterberging biedt een enorme kans om natuurontwikkeling te stimuleren. Klimaatadaptatie en het voorkomen van hitte-stress geven we invulling door gebruik te maken van onze technische achtergrond.