Meerenburgh krijgt een nieuwe groene rand

De gemeente Lisse heeft Ingenieursbureau Rodewijk gevraagd om vanaf het definitieve ontwerp tot en met de aanbesteding de renovatie van de randzone rondom de wijk Meerenburgh voor te bereiden. In een eerdere fase hebben we reeds  een visie voor de wijk opgesteld en aan bewoners gepresenteerd tijdens een inloopavond in de wijk. Tijdens deze avond bleek er een grote behoefte te zijn om het groen in de randzone te renoveren en de grote bomen te verwijderen.

Vernieuwen beschoeiing

De herinrichting van deelgebied 1 is gestart. De aannemer, AW Mense Groen, is volop bezig met het verwijderen van de beplanting en oude beschoeiing. Tevens is het eerste deel van de nieuwe beschoeiing al geplaatst. Op korte termijn zal er ook gestart worden met het inplanten van heesters en bomen. Door de gerichte aanplant van soorten wordt overlast voor de aanwonenden in de toekomst voorkomen, maar zal desondanks weer een groene en bloeiende zoom voor deze wijk gaan vormen.

Renovatie randzone

Gedurende het ontwerptraject werd duidelijk dat een renovatie van de randzone niet goed mogelijk is zonder het vervangen van de beschoeiing. Hierom is samen met het Waterschap afgesproken dat de gemeente Lisse de beschoeiing overneemt als het Waterschap nog geld ter beschikking stelt voor de vervanging ervan. Aan de hand van het voorlopig ontwerp, wat wij op korte termijn moeten gaan opstellen, wil de gemeente met de bewoners in overleg over de uitvoering van het plan. De voorbereiding loopt volgens planning tot het begin van het voorjaar van 2019 en de uitvoering vindt dan plaats in het najaar 2019.

Schrijf je in voor updates

Stuur ons een bericht