Een belangrijk aandachtspunt in het project is de verduurzaming en het klimaat-robuust maken van de openbare ruimte.

De Frans Halsstraat ligt in de wijk Schilderskwartier in Woerden, net buiten het centrum. Het project omvat de Frans Halsstraat en drie aangrenzende straten, namelijk de Johan Vermeerstraat, de Paulus Potterstraat en een deel van de Rembrandtlaan. Woningcorporatie GroenWest gaat de huurwoningen renoveren, waarna de gemeente de openbare ruimte gaat herstructureren.

De renovatiewerkzaamheden omvatten het vervangen van de riolering, de herinrichting van de straat en het vernieuwen van de openbare verlichting. Een belangrijk doel van het project is om een klimaatbestendige openbare ruimte te realiseren. Dat betekent onder andere dat 10% verharding in groen of water moet worden omgezet. Nieuwe parkeerplaatsen moeten met infiltrerende verharding worden gemaakt en met meer bomen moet hittestress worden voorkomen.

In verband met de smalle, versteende straten en hoge parkeerdruk is het een uitdagende klus om de geplande maatregelen te realiseren. De bewoners en woningcorporatie zijn in een actief participatieproces, betrokken om draagvlak te krijgen. Daar is een definitief ontwerp uitgekomen. Vanwege herprioritering bij de gemeente is het project uitgesteld. Dit wordt vervolgd.

07
nov

De Frans Halsstraat en omgeving wordt vernieuwd en vergroend

Woerden

De gemeente Woerden heeft Ingenieursbureau Rodewijk opdracht gegeven voor de projectvoorbereiding van de reconstructie van de Frans Halsstraat en omgeving. Een belangrijk aandachtspunt in het project is de verduurzaming en het klimaat-robuust maken van de openbare ruimte. Zo moet er 10% groen voor grijs komen, waterberging in parkeervakken en meer bomen voor koelere straten.  Al met al een mooie uitdaging in deze smalle en stenige straten.

Het is de bedoeling om in het vierde kwartaal van 2019 te starten met de uitvoering.

 

Meer over dit project