De Lange Burchwal in Oudewater wordt gereconstrueerd. Wij houden er toezicht op dat dit goed verloopt.

De bewoners aan de Lange Burchwal hebben regelmatig last van wateroverlast. De nieuwe hoge stoeprand voorkomt dit.

De gemeente Oudewater wil de uitstraling van de historische binnenstad verbeteren en een kwaliteitsimpuls geven aan het woon- en ondernemersklimaat en toerisme. Daarvoor hebben zij een masterplan opgesteld. Bij de kwetsbare panden aan de Lange Burchwal en Wijngaardstraat ontstaat bij hevige regenval regelmatig wateroverlast. Daarom is de ‘Reconstructie Lange Burchwal en Wijngaardstraat’ het eerste deelproject van het totale Masterplan. Wij houden er vanuit onze raamovereenkomst toezicht op dat dit goed verloopt. 

Dynamische straten
De Lange Burchwal is de hoofdontsluiting van het centrum
voor bewoners, ondernemers, toeristen en winkelend
publiek. En samen met de Wijngaardstraat en kruisende
stegen is het de enige mogelijkheid voor bevoorrading van de stad.

De straten zijn dus dynamisch. Tijdens de reconstructie moet dan ook rekening gehouden worden met een aantal zaken.

  • Het is belangrijk dat de stad (vrijwel) ongehinderd kan functioneren.
  • Daarnaast verdwijnen er door het werk tijdelijk parkeerplaatsen, terwijl de parkeerdruk in het gebied zéér hoog is. Het werk mag de parkeerbalans daarom niet te veel verstoren.
  • Ook vraagt het dynamische stakeholderveld om goede afstemming met de omgeving.

Kortom: tijdens de realisatie van de reconstructie moeten Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie integraal beheerst worden. Wij zorgen hiervoor.

Meer informatie
Interesse in meer informatie over het project? Lees meer op de website Masterplan Binnenstad Oudewater.