De rotonde als groen element opgenomen in de omgeving. Twee jaar na oplevering is dit het verzorgde en volwassen eindbeeld.

Bij het ontwerp van de rotonde is ook het voorterrein en parkeerterrein van het nabijgelegen winkelcentrum betrokken. Hierbij is een fraaie entree ontstaan waar auto-, voet- en fietsverkeer veilig samen gaan.

De uitvoering trok veel bekijks. Kinderen van een nabijgelegen school zijn een middagdeel betrokken bij de uitvoering.

De gemeente Lisse vroeg ons een ontwerp te maken voor het omvormen van twee kruispunten tot één rotonde. Daarnaast om het voorterrein en het parkeerterrein van het winkelcentrum her in te richten. Dit was een aanleiding om ook de groenstructuur te verbeteren en de riolering te vervangen. Hiermee zijn zowel de verkeersveiligheid, als de uitstraling en functionaliteit van het gebied sterk verbeterd. Naast het ontwerp hebben wij ook het bestek en de aanbesteding (EMVI) verzorgd en hebben wij directie gevoerd over de uitvoering.  De voorbereiding heeft ongeveer een jaar geduurd en de daadwerkelijke uitvoering ervan een half jaar.

Onze rol
Belangrijk bij onze rol was om de veelal technische uitgangspunten te vertalen naar een ontwerp met een groene uitstraling, passend bij de doorgaande structuur en het winkelcentrum. Daarnaast was een complexe uitvoering voorzien, waarbij de doorgaande (bus)route en de bereikbaarheid van het winkelcentrum belangrijke uitgangspunten waren.

Voor een goed draagvlak en noodzakelijke afstemming hebben wij vanaf de start van het project gewerkt met een klankbordgroep. Door intensieve afstemming is een plan gerealiseerd, waar zowel de ondernemers als de bewoners positief tegenover stonden. De klankbordgroep en omwonenden waren ook betrokken bij de uitvoeringsfase, waarin de aannemer een actieve rol heeft gekregen met betrekking tot serviceverlening en communicatie.

Het project werd in 2014 opgeleverd. De groene elementen hebben in de loop der jaren een mooie vorm bereikt, waardoor de groene uitstraling  goed zichtbaar is. Opvallend hierbij zijn de grote hoeveelheden bloembollen, die in het voorjaar boven het maaiveld verschijnen. De lente begint hierdoor al vroeg in dit stukje Lisse.

Schrijf je in voor updates

Stuur ons een bericht