Op een voormalig voetbalterrein staat nu een duurzaam schoolgebouw. Het plein heeft een kleurrijke uitstraling met gebakken klinkers gekregen.

De parkeerplaats is gezaaid met gras. Dit geeft een natuurlijke uitstraling en hierdoor kan neerslag makkelijk in de bodem infiltreren.

Diverse kanalen naar waterpoelen laten zien hoe waterafvoer werkt.

In opdracht van de gemeente Woerden verzorgden wij de projectvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding voor het terrein rondom een klimaatrobuust scholencluster in Kamerik.

Onze rol
Het terrein rondom het scholencluster levert een grote bijdrage aan de beleving van water en de bewustwording van de problematiek rondom de thema’s wateroverlast, hitte en bodemdaling. Een klimaatrobuuste inrichting in combinatie met het zichtbaar maken van de bodemdalingsproblematiek dragen bij aan de bewustwording van de inwoners en scholieren aan een klimaatbestendige omgeving. Wij hebben dit onder andere op de volgende manieren terug laten komen in ons ontwerp:
• Een ongefundeerd veenweidepad maakt de problematiek omtrent wateroverlast zichtbaar en beleefbaar. De school kan dit gebruiken voor educatieve doeleinden.
• Door het gebruik van gras op de parkeerplaats kan veel neerslag in de bodem infiltreren. Dit voorkomt of beperkt wateroverlast.
• Veel groen op het terrein. Dat zorgt voor verkoeling tijdens hete zomerdagen.
• Diverse kanaaltjes op het schoolplein richting waterpoelen. Hierdoor ziet en beleeft men de waterafvoer.
• Er is een bijenhotel aangebracht, dat gemaakt is van oude
bouwmaterialen.

Presentatiepaneel

Projectbord

De reconstructie
Op basis van ons ontwerp heeft aannemer Kleywegen de reconstructie van het gebied verzorgd. Zo hebben zij poelen en greppels rondom de school gemaakt. Deze maken de waterafvoer en bodemdalingsproblematiek zichtbaar en beleefbaar. Het plein heeft een kleurrijke uitstraling met gebakken klinkers en natuurlijke terreinafscheidingen gekregen.

05
sep

Duurzaam schoolterrein in Kamerik is open

Kamerik

De zomervakantie is voorbij. Basisscholen de Haëzer en De Wijde Blik in Kamerik zijn weer open. De afgelopen periode hebben we regelmatig gevolgd hoe het duurzame schoolterrein vorm krijgt. Door diverse kanaaltjes op het terrein richting waterpoelen zien de kinderen hoe waterafvoer werkt. Veel groen op het terrein zorgt voor verkoeling in de nazomerdagen. En een bijenhotel gemaakt van gebruikte materialen brengt de natuur dichterbij. Deze en nog veel meer duurzame aspecten uit ons ontwerp komen terug op het terrein. Al met al een geslaagd project!

Meer over dit project
13
sep

Klimaatrobuust schoolplein Kamerik krijgt vorm

Kamerik

Het nieuwe schoolgebouw voor twee basisscholen in Kamerik is bijna gereed. Grasparkeervakken zijn ingezaaid, zodat deze kunnen ontwikkelen voordat men na de herfstvakantie het parkeerterrein gebruikt. De eerste aanzetten voor poelen en greppels rondom de school zijn gemaakt. Deze maken de waterafvoer en bodemdalingsproblematiek zichtbaar en beleefbaar. Het plein krijgt een kleurrijke uitstraling met gebakken klinkers en natuurlijke terreinafscheidingen. Binnenkort worden bloemrijke beplantingen aangebracht en een bijenhotel, dat gemaakt wordt van oude bouwmaterialen.

Meer over dit project