Op een voormalig voetbalveld komt een opvallend en duurzaam schoolgebouw.

De parkeerplaats is net gezaaid met gras. Hierdoor kan veel neerslag in de bodem infiltreren.

In opdracht van de gemeente Woerden verzorgen wij de projectvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding voor het Scholencluster in Kamerik. Op een voormalig voetbalveld komt een opvallend en duurzaam schoolgebouw voor basisscholen De Wijde Blik en de Eben-Haezer, met rondom een schoolplein en parkeerterrein.

Onze rol
Het project levert een grote bijdrage aan de beleving van water en de bewustwording van de problematiek rondom de thema’s wateroverlast, hitte en bodemdaling. Een klimaat robuuste inrichting in combinatie met het zichtbaar maken van de bodemdalingsproblematiek dragen bij de aan de bewustwording van de inwoners en scholieren aan een meer klimaatbestendige omgeving. Wij hebben dit onder andere op de volgende manieren terug laten komen in ons ontwerp:
• Een ongefundeerd veenweidepad maakt de problematiek omtrent wateroverlast zichtbaar en beleefbaar. De school kan dit gebruiken voor educatieve doeleinden.
• Door het gebruik van gras op de parkeerplaats kan veel neerslag in de bodem infiltreren. Dit voorkomt of beperkt wateroverlast.
• Veel groen op het terrein. Dat zorgt voor verkoeling tijdens hete zomerdagen.
• Diverse kanaaltjes op het schoolplein richting waterpoelen. Hierdoor ziet en beleeft men de waterafvoer.

Presentatiepaneel

Projectbord

De reconstructie
Op basis van ons ontwerp is aannemer Kleywegen gestart met de reconstructie van het gebied rondom het nieuwe scholencluster. De eerste aanzetten voor poelen en greppels rondom de school zijn gemaakt. Deze maken de waterafvoer en bodemdalingsproblematiek zichtbaar en beleefbaar. Het plein krijgt een kleurrijke uitstraling met gebakken klinkers en natuurlijke terreinafscheidingen. De aanleg van het klimaatrobuuste plein is bijna gereed.

13
sep

Klimaatrobuust schoolplein Kamerik krijgt vorm

Kamerik

Het nieuwe schoolgebouw voor twee basisscholen in Kamerik is bijna gereed. Grasparkeervakken zijn ingezaaid, zodat deze kunnen ontwikkelen voordat men na de herfstvakantie het parkeerterrein gebruikt. De eerste aanzetten voor poelen en greppels rondom de school zijn gemaakt. Deze maken de waterafvoer en bodemdalingsproblematiek zichtbaar en beleefbaar. Het plein krijgt een kleurrijke uitstraling met gebakken klinkers en natuurlijke terreinafscheidingen. Binnenkort worden bloemrijke beplantingen aangebracht en een bijenhotel, dat gemaakt wordt van oude bouwmaterialen.

Meer over dit project