Op een voormalige voetbalveld komt een opvallend en duurzaam schoolgebouw voor basisscholen.

In de eerste fase van het werk is de begroeiing verwijderd en het terrein opgeschoond.

Om normaal bij de deur te kunnen komen gaan we het terrein flink verhogen.

Scholencluster Kamerik

In opdracht van de gemeente Woerden verzorgt Ingenieursbureau Rodewijk de projectvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding voor de Scholencluster in Kamerik.  Op een voormalige voetbalveld komt  een opvallend en duurzaam schoolgebouw voor basisscholen De Wijde Blik en de Eben-Haezer met rondom een schoolplein en parkeerterrein. De werkzaamheden voor het buitenterrein zijn verwerkt in een integraal bestek met hierin zowel de ophoging, riolering en de groenvoorziening.

Presentatiepaneel

Projectbord

Het project zal een grote bijdrage leveren aan de beleving van water en bewustwording van de problematiek rondom de thema’s wateroverlast, hitte en bodemdaling. Een klimaat robuuste inrichting in combinatie met het zichtbaar maken van de bodemdalingsproblematiek dragen bij de aan de bewustwording van de inwoners en scholieren en aan een meer klimaatbestendige omgeving. Dit wordt gedaan door zettingsverschillen zichtbaar vorm te geven (gebouw op palen, schoolplein op EPS, een ongefundeerd veenweidepad) en de waterafvoer via oppervlakkige afstroming en poelen te laten plaatsvinden.

 

18
okt

Scholencluster gestart!

Status: Uitvoering
Kamerik
Aannemer Kleywegen is gestart met de reconstructie van het gebied rondom het nieuwe scholencluster in Kamerik. Het project zal een grote bijdrage leveren aan de beleving van water en bewustwording van de problematiek rondom de thema’s wateroverlast, hitte en bodemdaling. Daarnaast is voor de nieuwe inrichting gebruik gemaakt van hoogwaardige elementen met veel groen. Al met al goede ingrediënten voor een prachtig project! In de eerste fase van het werk is de begroeiing verwijderd en de terrein opgeschoond. De bouw van het gebouw met hierin twee basisscholen (De Wijde Blik en de Eben-Haezer) begint eind oktober. Het nieuwe schoolterrein moet voor de herfstvakantie van 2018 gereed zijn.
Meer over dit project