Waar ooit een parkeerplaats was, is nu een gebied om te relaxen tussen de rijkbloeiende planten.

De parkeergarage is gereed waardoor het gebied verlost is van de hoge parkeerdruk.

Een entree met verkeersfunctie is gewijzigd in een natuurzone, die zorgt voor de afvoer van regenwater.

Secoya Campus bestaat uit vijf kantoorgebouwen, die zijn gesitueerd in een kantorencluster bij Papendorp te Utrecht. Met de aanleg van diverse parkeerdekken en een complete herinrichting van het terrein moest het kantorenpark weer voldoen aan de parkeerbehoefte en een kwalitatief hoogwaardige uitstraling krijgen. Dat is gelukt. Het project is afgerond en kantorenpark Papendorp is een prachtig gebied rijker!

Onze rol
In 2009 werd Secoya Campus bekroond met de prestigieuze Rietveldprijs. Gedurende de laatste jaren werd de parkeerdruk te hoog en zijn de parkeermogelijkheden op het maaiveld geoptimaliseerd. De inrichting voldeed hierdoor niet meer en de uitstraling van de campus was verouderd. Opdrachtgever Park4All vroeg ons om een uitvoeringsontwerp te maken voor dit project.

Een doordachte aanpak
De aanplant van grote bomen, een hoge grondwaterstand en een zware kleibodem vereisten een doordachte aanpak. Daarnaast zorgde de combinatie van de boven- en ondergrondse infrastructuur voor de nodige uitdagingen. In nauwe samenwerking met architect Rijnboutt, opdrachtgever Park4All en aannemer Van Leeuwen is gezocht naar een doordachte uitwerking van het ontwerp. Dit is goed gelukt. De aannemer kon op basis van onze uitvoeringstekeningen aan de slag.

Een prachtig gebied rijker
Op basis van onze uitvoeringstekeningen is het volgende gerealiseerd:
• Nieuwe parkeergarage en vernieuwde verkeerdekken om het gebied te verlossen van de hoge parkeerdruk.
• Het middenplein omvormen van parkeerplaats naar een verblijfsplek gekenmerkt door verhoogde bakken met zitranden met rijkbloeiende planten.
• De entree naar een van de kantorencomplexen is vervangen door een grasheuvel met een brede uitdagende trap. Hoge statige Sequoiadendrons vormen een levendige groene omlijsting voor de trap.
• Een wadi door het gebied, die zorgt voor de afvoer van regenwater en die het bijenlint, dat op het kantorenpark Papendorp aanwezig is, versterkt.

Door de wijzigingen is kantorenpark Papendorp een prachtig gebied rijker met meer parkeerplekken en een kwalitatief hoge groene uitstraling!

03
sep

Binnen één jaar een rijke en groene uitstraling

Utrecht

Ingenieursbureau Rodewijk heeft succesvol bijgedragen aan de herinrichting van het landschap en de parkeersituatie rondom kantorencomplex Secoya Campus in Utrecht. Vorig jaar is het door auto’s gedomineerde middenterrein vervangen door een fraaie ontmoetingsplek voor bezoekers van de campus. Zij kunnen vanaf verhoogde plantenbakken met zitranden genieten van bloeiende struiken en bomen. Een nieuwe garage en vernieuwde parkeerdekken bieden genoeg ruimte voor bezoekers om hun auto te parkeren. Het gebied is compleet veranderd en heeft nu een rijke en groene uitstraling!

Meer over dit project