Het huidige middenplein tussen de kantoren is momenteel een parkeerplaats. Na de herinrichting zal dit een verblijfsgebied worden om te relaxen en te genieten van de geurige kruiden en bloeiende planten.

Het entree naar een van de kantoorcomplexen wordt vervangen door een grasheuvel met een brede uitdagende trap. Hoge statige coniferen, Sequoiadendrons, op de heuvel vormen een levendige groene omlijsting voor.

Dwars door het gebied zal een natuurzone gaan zorgen voor het afvoer van regenwater. Momenteel is deze ruimte nog ingericht als terras in combinatie met een verkeersfunctie.

Secoya Campus bestaat uit vijf kantoorgebouwen die zijn gesitueerd in een kantorencluster op Papendorp te Utrecht. De aanleiding voor herinrichting is de behoefte aan meer parkeergelegenheid rondom de kantoren. Met de aanleg van enkele parkeerdekken en een complete herinrichting van het terrein moet het park weer voldoen aan de parkeerbehoefte en tevens een kwalitatief hoogwaardige uitstraling krijgen. Opdrachtgever Park4ALL heeft Ingenieursbureau Rodewijk gevraagd om het uitvoeringsontwerp te maken voor dit project. In januari 2018 is de aannemer op basis van onze uitvoeringstekeningen de realisatie gestart.

In 2009 werd Secoya campus bekroond met de prestigeuze Rietveldprijs. Door de hoge parkeerdruk en diverse aanpassingen in de inrichting gedurende de jaren is de uitstraling van de campus achteruitgegaan. Tegenwoordig vertoond Secoya Campus een verouderde uitstraling. Deze uitstraling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de hoge parkeerdruk. Nieuwe parkeerdekken verlossen het gebied van deze hoge parkeerdruk. Hierdoor kan het middenplein worden omgevormd van parkeerplaats naar de centrale verblijfsplek in het gebied. Het plein wordt gekenmerkt door verhoogde bakken met zitranden en veel bloeiende bomen en vaste planten. Vanaf het plein is er zicht op een groot grastalud met een brede landschapstrap, die leidt naar het entree van een van de kantoren. Een natuurlijke zone doorsnijdt het gebied en zorgt voor de afvoer van regenwater.

De aanplant van grote bomen, een hoge grondwaterstand en een zware kleibodem vereisen een doordachte aanpak voor de aanplant. Daarnaast zorgde de combinatie van de boven- en ondergrondse infrastructuur voor de nodige uitdagingen. In nauwe samenwerking met architect Rijnboutt, Park4All en aannemer Van Leeuwen is er gezocht naar een doordachte uitwerking van het ontwerp van de architect, waarbij de vele facetten van het gebied nauwkeurig zijn bekeken. De aanleg van de parkeerdekken en herinrichting van het terrein lopen inmiddels volop en moeten dit voorjaar al klaar zijn. Ondertussen blijven de kantoren gewoon open.

 

 

22
mei

Herinrichting Secoya Campus wordt zichtbaar

Status: Uitvoering
Utrecht
Kijkend vanaf de in aanbouw zijnde landschapstrap zien we het centrale plein. Langzaam worden  de contouren van de herinrichting op Secoya Campus zichtbaar. Enkele weken geleden zijn al Prunusbomen aangeplant. De grote ovale zitranden vormen de basis van de plantvakken. Als binnenkort de bestrating is gelegd en de vaste planten bloeien dan is kantorenpark Papendorp een prachtig gebied rijker geworden!
Meer over dit project
19
apr

De herinrichting van Secoya Campus krijgt kleur!

Status: Uitvoering
Utrecht
Alle oude materialen zijn verwijderd door Van Leeuwen GWW B.V. en er wordt volop gebouwd aan de nieuwe parkeerdekken door Park4All. De campus is nu nog een zanderige onoverzichtelijke plek maar de lente, het nieuwe begin, is zichtbaar. Dit nieuwe begin, wordt nu gevormd door de verschillende bloeiende prunusbomen, maar zal gaan resulteren in een ruim plein met diverse mogelijkheden om te relaxen. De medewerkers werkzaam in de omliggende kantoorcomplexen zullen over enkele maanden hun auto kunnen parkeren in op de nieuwe parkeerdekken. Via een brede landschapstrap kunnen zij gemakkelijk door de groene omgeving naar kantoor wandelen. Naast de prunusbomen worden er 17 eiken, 6 Ginkgo’s geplant en natuurlijk komen er ‘Secoya’ bomen op Secoya Campus.
Meer over dit project

Schrijf je in voor updates

Stuur ons een bericht