Op dit terrein komt de levendige wijk Snellerpoort. Bewoners kunnen er genieten van aantrekkelijke stadsstraten en een centraal gelegen park dat grenst aan het winkelcentrum.

Met grote machines wordt het terrein bouwrijp gemaakt.

Totale overzicht van projectgebied Snellerpoort.

In Woerden verrijst de moderne, duurzame stadswijk Snellerpoort. Deze wijk heeft een diversiteit aan woningen voor mensen in verschillende levensfasen. Ingenieursbureau Rodewijk is partner van de gemeente en werkt in de komende jaren allerlei zaken voor de inrichting van de openbare ruimte uit. 

Onze rol

Wij werken aan een integraal inrichtingsplan voor de wijk. Daarbij hebben we veel aandacht voor het gebruik van duurzaam materiaal en een klimaatrobuuste inrichting. Denk aan een goede groenstructuur en waterberging in het gebied. Daarnaast verzorgen wij tekeningen en contracten voor deelprojecten, zoals: rioleringsontwerpen en bestekken voor het bouw- en woonrijp maken van een terrein.

Onderdelen van het project

De ambitie is om de komende jaren ca. 800 woningen in Snellerpoort te bouwen. Dit leidt tot verschillende ontwikkelingen op het gebied van wegen en fietspaden rondom de wijk. Dit zijn onder andere:

  • Aanleg Beneluxlaan rondom Snellerpoort (gereed).
  • Bouwrijp maken (deels gereed).
  • Aanleg licht begroeide kademuur (in uitvoering).
  • Deelprojecten woonrijp maken (in voorbereiding).

Stap 1. Beneluxlaan rondom Snellerpoort

Startsein bouw Cattenbroekertunnel
Wethouder Arjan Noorthoek gaf het startsein voor de bouw van de Cattenbroekertunnel. Dit is een belangrijke stap in de aanleg van de Beneluxlaan en de snelfietsroute. De Beneluxlaan en de snelfietsroute gaan namelijk straks over deze tunnel.

Beneluxlaan geasfalteerd en gereed
De Beneluxlaan is geasfalteerd en gereed. Vanaf augustus rijden auto’s over de weg. Wij zijn trots op onze bijdrage; het ontwerp en bestek.

 

Stap 2. Steinhagenseweg en bouwrijp maken oostelijk deel

De Steinhagenseweg gaat door de woonwijk en wordt nu omgebouwd tot een 30km zone. Voor het bouwrijp maken van het oostelijke deel is een enorm pakket aan kabels en leidingen verlegd. Ook zijn daar de nieuwe riolering en bouwwegen aangelegd.

 

 

Ontwerp voor de kaasstraten

In Snellerpoort krijgen de straten kaasnamen. Dat thema mag in een kaasstad als Woerden niet ontbreken. Je kunt er dus straks wonen in de Graskaasstraat, de Cheddarstraat, de Manchegostraat, de Fetastraat, de Danablustraat, de Twarogstraat of de Nieheimerstraat. Lekker flaneren kan ook, bijvoorbeeld over de promenade in de Roquefortstraat of de Emmentalerkade. Wij hebben het voorlopig en definitief ontwerp en de besteksvoorbereiding voor de kaasstraten gedaan.

Actief in Snellerpoort

Er wordt actief gewerkt aan het project ‘Snellerpoort’ te Woerden. Achter de schermen hebben wij veel werkzaamheden uitgevoerd die langzaam in het gebied zichtbaar gaan worden. Een aantal van de werkzaamheden of resultaten zijn hieronder puntsgewijs weergegeven.
Op dit moment;

  • Is de indeling van de bouwvelden gereed gemaakt, zoals te zien is op de luchtfoto.
  • Is de Beneluxlaan rondom Snellerpoort en de brug over de Cattenbroekertunnel gereed en in gebruik genomen.
  • Is de ondergrondse infrastructuur is omgelegd waarna het aangesloten gaat worden op de nieuwbouw van Snellerpoort.
  • Er is een begin gemaakt aan de ruwbouw van de kademuur. De kademuur, gelegen tegen de Beneluxlaan, wordt t.z.t. pas in de woonrijpfase afgebouwd om beschadiging tijdens de bouwfase te voorkomen.

Binnenkort zal;

  • Het eerste deel van de Steinhegenseweg in zijn uiteindelijke vorm gerealiseerd worden.
  • Begonnen worden met de bouw van de eerste woningen in de wijk.

Duurzaam, klimaatbestendig en biodiversiteit

Samen met gemeente Woerden hebben we gekeken waar binnen het project de mogelijkheden liggen op het gebied van duurzaamheid is. Hierbij zijn 5 thema´s beschouwd: klimaatbestendigheid, biodiversiteit, hergebruik, flora en faunabescherming en leefbaarheid/gezondheid.
Dit is onder ander uitgewerkt in berging en infiltratie van hemelwater, toepassing van bloemrijke beplanting voor voeding van insecten en vogels, variatie aan boomsoorten, hergebruik van oorspronkelijke bodem, opnieuw gebruiken van vrijgekomen materialen en aandacht voor bestaande omgeving en gebruikers

27
mrt

De nieuwe inrichting van de Steinhagenseweg in Woerden krijgt vorm.

Status: In uitvoering
Woerden

De nieuwe inrichting van de Steinhagenseweg 

In Woerden is Schimmel Oudewater B.V. volop bezig met het inrichten van het oostelijk deel van de Steinhagenseweg. Ingenieursbureau Rodewijk heeft de uitwerking van het ontwerp en de besteksvoorbereiding verzorgd. Dit deel van de Steinhagenseweg wordt het eerste deel van de nieuwe wijk ‘Snellerpoort’ en wordt daarmee de ‘blauwdruk’ voor de rest van de wijkuitstraling.

In een voorgaande fase zijn alle ondergrondse werkzaamheden al uitgevoerd. Het omleggen van alle nutsvoorzieningen en het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel. Doordat die werkzaamheden al verricht zijn, verlopen alle werkzaamheden nu in een razend tempo.

De groeiplaatsen voor bomen en de grasparkeervakken zijn inmiddels aangelegd. De gebakken klinkers staan klaar langs de rijbaan om aangebracht gaan worden. Het duurt niet lang meer voordat het verkeer weer gebruik kan maken van de straat.

Meer over dit project
06
dec

De centrale toegangsbrug

Status: In uitvoering
Woerden

Snellerpoort ‘de centrale toegangsbrug’
Vorige week is in alle vroegte weer een mooie nieuwe stap gezet voor het nieuwbouwproject Snellerpoort in Woerden. De brugdekelementen voor de centrale toegangsbrug zijn aangebracht.

De afgelopen periode is hard gewerkt aan het gereed maken van de landhoofden en de ruwbouw van de naastgelegen kademuur. De landhoofden zijn afgewerkt met metselwerk. In het metselwerk zijn , als optimalisatie, aan één zijde vleermuiskasten en aan de andere zijde een faunalooprichel voor kleine zoogdieren en amfibieën verwerkt.

De komende periode zal worden gewerkt aan het afstorten van het brugdek, zodat deze gebruikt kan worden voor de woningbouw. Tevens worden de prefab-kadeschorten aangebracht.

Meer over dit project
21
sep

Aanleg kademuur Snellerpoort

Status: In uitvoering
Woerden

Aanleg kademuur met groene potentie
Voor het nieuwbouwproject Snellerpoort is de ruwbouw van de kademuur in uitvoering. Wij hebben hiervoor het bestek geschreven op basis van het ontwerp van IPV Delft.

De kademuur is zo ontworpen dat begroeiing de kans krijgt om zich op de muur te ontwikkelen. Het wordt daarmee geen volledig groene kademuur, maar het moet een licht begroeide uitstraling krijgen. Wat ook past bij het stedelijke karakter van de nieuwe wijk. Om de opname van water en de ontwikkeling van muurplanten te bevorderen. Zijn specifieke details in de muur ontworpen, zoals verspringingen in de stenen en speciale voegmortel. Ook wordt de muur onder een lichte helling gebouwd. Onder de naastgelegen brug worden ruimtes voor vleermuizen en een faunarichel gemaakt.

De kademuur wordt gemaakt tegenover de natuurvriendelijke over die vorig jaar is gemaakt, als onderdeel van de nieuwe Beneluxlaan die om de nieuwe wijk heen loopt.

Meer over dit project
15
sep

Project Snellerpoort vordert goed

Woerden

In augustus werd de Beneluxlaan in gebruik genomen. Nu zijn we gestart met het volgende deelproject, namelijk de reconstructie van de Steinhagenseweg en het bouwrijp maken van het oostelijke deel van de wijk. De Steinhagenseweg gaat door de woonwijk en wordt omgebouwd tot een 30km zone. Voor het bouwrijp maken van het oostelijke deel wordt de komende maanden een enorm pakket aan kabels en leidingen verlegd. Ook wordt daar nieuwe riolering aangelegd.

Meer over dit project
27
jun

Beneluxlaan wordt geasfalteerd

Woerden

Een mijlpaal: de Beneluxlaan in Woerden is bijna klaar. Deze belangrijke weg bij de nieuwe stadswijk Snellerpoort wordt nu geasfalteerd. Aannemer Van Leeuwen GWW heeft hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Begin augustus rijdt het verkeer over deze nieuwe weg.

 

Meer over dit project
08
feb

Startsein bouw bruggen Snellerpoort

Woerden

We zijn met leuke projecten bezig. Snellerpoort in Woerden is er één van. Afgelopen week is er een belangrijke stap in dit project gezet. Wethouder Arjan Noorthoek gaf het startsein voor de bouw van de bruggen over de Cattenbroekertunnel. Over die tunnel komen straks de Beneluxlaan en een snelfietsroute. Wij hebben met veel plezier het ontwerp en bestek gemaakt voor de Beneluxlaan en een deel van de snelfietsroute.

Meer over dit project